SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik republike je začel postopke za izvolitev novih članic in članov Uradniškega sveta

Ljubljana, 12. 4. 2021 | sporočila za javnost

Trenutni sestavi Uradniškega sveta 11. avgusta 2021 poteče šestletni mandat. Uradniški svet šteje dvanajst članov, izmed katerih tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja, tri člane izmed sebe izvolijo uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave, dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti, štiri člane pa imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Predsednik republike želi za tri člane uradniškega sveta imenovati strokovnjake s področja javnega sektorja, ki ustrezajo visokim zahtevam za opravljanje te funkcije. Zato je danes, v ponedeljek, 12. aprila 2021 na Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Ekonomsko - poslovno fakulteto Univerze v Mariboru, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani in Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani naslovil prošnjo, naj mu posredujejo morebitne predloge ustreznih strokovnjakov. Zaželjeno je, da predloge za tri člane Uradniškega sveta pošljejo do 17. maja 2021.

Predsednik republike je sicer v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih 30. marca 2021 podpisal Odlok o razpisu volitev v Uradniški svet, s katerim je določil, da bodo volitve članov Uradniškega sveta iz vrst uradnikov 1. junija 2021. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 7. april 2021. Predsednik republike je prav tako izdal sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev članov uradniškega sveta.

Odlok in sklep o imenovanju komisije za izvedbo volitev članov Uradniškega sveta sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 2. aprila 2021.