SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Na poziv predsednika republike za namestnika predsednika KPK prispele 3 kandidature

Ljubljana, 17. 9. 2021 | sporočila za javnost

Na poziv predsednika republike za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki se je iztekel včeraj, 16. septembra 2021, je Urad predsednika republike prejel 3 kandidature. Prijavili so se (po abecednem vrstnem redu):

- mag. Ivo Holc, direktor Policijske akademije
- Vanja Jus, pomočnica glavnega tajnika za splošne zadeve pri Alma Mater Europaea
- David Lapornik, nadzornik svetnik na Komisiji za preprečevanje korupcije

V skladu z zakonom bo generalna sekretarka Urada predsednika republike v 7 dneh sklicala 1. sejo kandidacijske komisije, ki bo izvedla kandidacijski postopek. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da v kandidacijski komisiji sodeluje pet članic in članov, in sicer enega člana imenuje Ministrstvo za javno upravo izmed uradnikov z delovnega področja krepitve integritete in omejevanja korupcijskih tveganj v javnem sektorju, enega člana neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije, enega člana Državni zbor Republike Slovenije ter po enega člana Sodni svet in Državnotožilski svet izmed članov, ki sestavljajo Komisijo za etiko in integriteto.

Članice in člani tokratne kandidacijske komisije so:
- Državni zbor RS: mag. Ingrid Kovšca Pušenjak,
- Ministrstvo za javno upravo RS: Natalija Drnovšek,
- Sodni svet RS: mag. Jonika Marflak Trontelj,
- Državno tožilski svet: Lucija Helbl in
- CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij: dr. Erik Brecelj.

Na 1. seji bodo člani in članice kandidacijske komisije določili način njihovega dela ter pregledali pravočasne kandidature. Člani kandidacijske komisije so pri svojem delu samostojni, neodvisni in niso vezani na nobene usmeritve ali napotke, delujejo po svoji vesti, odgovorno, skladno z ustavo in zakonom ter etično in transparentno. Kandidacijska komisija mora v 30 dneh po poteku roka za zbiranje kandidatur posredovati predsedniku republike abecedni seznam kandidatov za funkcijo namestnika predsednika komisije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata posebej, in abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev.

Predsednik republike Borut Pahor v času dela kandidacijske komisije v postopku ne sodeluje.

V skladu z zakonom predsednik republike imenuje namestnika predsednika KPK v 15 delovnih dneh po prejemu zgoraj navedenega seznama kandidatov. Izbira lahko zgolj izmed kandidatov na predloženem seznamu. Če predsednik republike ne imenuje nobenega kandidata za namestnika predsednika komisije, takoj ponovi postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur.