SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Govor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na slavnostni prireditvi ob dnevu Slovenske vojske

Slovenj Gradec, 15. 5. 2017 | govori

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske, kjer je bil tudi slavnostni govornik.Govor predsednika republike objavljamo v nadaljevanju, velja govorjena beseda.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,
predstavniki veteranskih organizacij,
visoki gostje,
gospe in gospodje.

Slovenija velja za varno državo. Vodi miroljubno zunanjo politiko. Aktivno si prizadeva za mirno reševanje vseh sporov. Poleg partnerjev in zaveznikov ima po vsem svetu veliko prijateljev. Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena. Vendar je v današnjem svetu, ki je bolj nestabilen in manj predvidljiv kot včerajšnji, tudi Slovenija varnostno bolj izpostavljena, kot je bila nedavno.

Splošno poslabšanje varnostnih razmer v svetu od nas zahteva primerno pripravljenost. Ne samo Slovenske vojske temveč celotnega sistema nacionalne varnosti. Naposled je vsem jasno, da potrebujemo njegovo celovito posodobitev. Ker tega ni mogoče premišljeno storiti čez noč in ker se spreminjajo dejavniki varnostnih tveganj, pa moramo brez odlašanj jasneje določiti vizijo in strateške ukrepe za okrepitev nacionalne varnosti v sedanjih spremenjenih razmerah.

To potrebo ilustrira tudi nedavni obsežen, skoraj globalni kibernetski napad. Tudi sicer postaja kibernetski prostor vse bolj izpostavljen varnostnim grožnjam. Slovenija je z nekaterimi institucionalnimi rešitvami že začela bolj strukturno naslavljati ta problem. Jasno pa je, da novi izzivi tako imenovanega hibridnega bojevanja zahtevajo precej korenitejše posodobitve naše obrambe, tudi vojaške.

Spoštovane gospe in gospodje,
ne glede na spremembe dejavnikov sodobnih varnostnih tveganj, ne podcenjujem tradicionalne geopolitike in tradicionalne uporabe vojaških moči za dosego političnih ali drugih ciljev. Zato kot vrhovni poveljnik obrambnih sil pozorno spremljam pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v miru in vojni.

Mislim, da smo ravnali zelo prav, ko glede te pripravljenosti nismo mižali pred resnico. To se je obrestovalo. Samo odkrito soočanje z dejstvi je omogočilo širše politično soglasje za zaustavitev nižanja proračunskih sredstev za obrambne namene in celo za njihov porast. Ker je pripravljenost vojske v največji meri odvisna od vojaških izdatkov države, nas opogumlja dejstvo, da je vlada pred nekaj dnevi odobrila dodatna finančna sredstva za obrambni resor.

V tem smislu je spodbudna tudi odločitev za vsakoletno vsaj 30 milijonsko povečano vlaganje v zmogljivost Slovenske vojske. Zelo, zelo bo pomembno, da bodo znali odgovorni v vojski in obrambnem resorju strokovno premišljeno nameniti ta sredstva za prave potrebe. Od tega bo v veliki meri odvisna pripravljenost slovenske javnosti za razumevanje potreb po večjem vlaganju v nacionalno varnost in Slovensko vojsko kot njen vojaški steber.

Zelo pomembno in dobrodošlo je, da Slovenija v poslabšanih svetovnih varnostnih razmerah gospodarsko in socialno okreva. To nam omogoča večji politični in finančni manevrski prostor za potrebno osredotočanje na zaostrovanje varnostnih razmer. Zaradi teh okoliščin sem kot predsednik republike in kot vrhovni poveljnik obrambnih sil prepričan, da bomo pravočasno naslovili vsa pomembna vprašanja nacionalne varnosti in Slovenijo razvijali kot uspešno gospodarsko in socialno ter varno državo.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor na osrednji slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske
Foto: Daniel Novakovič

Spoštovane gospe in gospodje,
na zadnji tiskovni konferenci o pripravljenosti Slovenske vojske sem odgovoril na vprašanje, zakaj se lahko kljub nizkim ocenam pripravljenosti v tem trenutku in v primeru poslabšanih razmer zanesemo na Slovensko vojsko? Zato, sem dejal, ker je najpomembnejši faktor od vseh, človeški faktor, v oceni odstopajoče pozitiven. Predanost in profesionalnost častnikov in vojakov sta, glede na okoliščine v katerih delate, izjemni. Sprejmite, prosim, v mojem imenu, v imenu države in vseh ljudi, ki jih imam čast predstavljati, izraze naše velike hvaležnosti.

Vendar pa predanost in hvaležnost nista dovolj. Številke kažejo, da vojaški poklic ni več konkurenčen poklic v slovenskem prostoru. Izboljšanje gospodarskega položaja, odpiranje delovnih mest ter boljši pogoji zaposlitve v sorodnih poklicih, bodo imeli dodaten učinek na stanje v vojski. Nizki prejemki, zaposlitev za določen čas, skrb kaj po 45. letu starosti, vpliv poklica na zdravje in družino, so dodatni oteževalni dejavniki. Zato je potrebno vojaški poklic ponovno ovrednotiti, tako glede statusa kot plačila. Le na ta način bomo ohranili tudi bojni značaj Slovenske vojske.

Kljub številnim problemom, s katerimi se sooča Slovenska vojska, ima v javnosti velik ugled. Ljudje zelo cenijo vašo požrtvovalnost in strokovno pomoč v vseh primerih naravnih in drugih nesreč. Na vas se v celoti zanesejo. Prav tako se naši zavezniki v NATU zanesejo na vaše sodelovanje v mirovnih misijah po vsem svetu. O vašem znanju in brezhibnosti govorijo v presežkih. To krepi tudi ugled naše države. Kljub številnim problemom imam torej utemeljen razlog in čast, da iskreno povem, da smo ponosni na vas.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske.
Danes je vaš praznik. Sprejmite, prosim, naše čestitke in zahvale.
Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,

ZA KOGA?