SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Ministrica za obrambo načelnik generalštaba predsedniku republike predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske

Ljubljana, 30. 3. 2018 | sporočila za javnost, izjave

Danes sta ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske.

Ministrica za obrambo načelnik generalštaba predsedniku republike predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske
Foto: Daniel Novakovič/STA

Po predstavitvi letnega poročila o pripravljenosti Slovenske vojske so predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske Alan Geder podali izjavo za javnost.


Izjava predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Boruta Pahorja (Velja govorjena beseda!):

"V skladu z zakonom sem danes kot predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil prejel poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2017. Predstavila sta mi ga ministrica za obrambo in načelnik generalštaba Slovenske vojske, ki je poročilo tudi pripravil.

V preteklih petih letih sem javnosti sporočil, da je Slovenska vojska na najnižji stopnji zmožnosti za delovanje. Za delovanje v miru je bila vsa ta leta ocenjena s povprečno oceno zadostno. Za delovanje v vojni pa je bila ocenjena s povprečno oceno nezadostno. Poročilo ponovno, tako kot v preteklih letih, ocenjuje pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni za nezadostno. V letošnjem poročilu pa je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v miru v letu 2017 ocenjena s povprečno oceno dobro, torej za oceno višje kot lani.

Letošnje poročilo je torej za odtenek boljše. Vendar morajo biti ti občutki previdni.

Dejavniki, ki so vplivali na izboljšanje ocene za delovanje v miru, so povečana popolnitev z vojaško opremo in strelivom, izboljšano usposabljanje, povečan obseg vojaških vaj in pozitiven trend na področju vzdrževanja oziroma razpoložljivosti vojaške tehnike. Delno je to rezultat povečanega finančnega vlaganja v Slovensko vojsko. Letos v predstavitvi poročila osredotočam pozornost na dva večja problema Slovenske vojske.

Prvič.
Velik problem predstavlja popolnjenost enot s kadri ter ključnimi oborožitvenimi sistemi in tehniko. S tem je povezan zastoj pri doseganju zahtevanih zmogljivosti ter sposobnost dolgotrajnejšega delovanja Slovenske vojske, vključno z sposobnostjo bistvenega povečanja njenega sestava.

Drugič.
Velik problem je status in položaj slovenskega vojaka. Nujno je, da se vojaški poklic ponovno ovrednoti, tako glede statusa kot plačila. Moramo zagotoviti, da bo vojaški poklic konkurenčen in cenjen poklic v naši državi.

Še vedno je najpomembnejši razlog za stanje pripravljenosti nizek proračunski izdatek za Slovensko vojsko. Trend padanja se je sicer zaustavil. V letu 2017 se je obrnil v pozitivno smer. Kot je razvidno iz pripravljenih načrtov, naj bi se pozitiven trend s postopnim višanjem finančnih sredstev nadaljeval. Ocenjujem, da kljub popravi trenda proračunskih izdatkov njegova dinamika in obseg ne zadoščata za bistveno izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske.

Človeški faktor - vojak, podčastnik, častnik, vojaški uslužbenec - je spodbuden steber bojnega karakterja Slovenske vojske. V celoti si lahko zasluži zaupanje naših državljank in državljanov. Ne glede na nizko oceno pripravljenosti se Slovenija lahko zanese na profesionalnost in predanost vojakov in častnikov Slovenske vojske.

Kljub nižji kadrovski popolnitvi je Slovenska vojska številčnejše angažirana za zagotavljanje miru in stabilnosti v mednarodnem okolju. Z okrog 5 odstotki stalne sestave je v letu 2017 delovala v 12 mirovnih operacijah in misijah. Ponovno je pokazala svoj humani obraz pri ujmi v lanskem letu. Še vedno zagotavlja podporo pri varovanju naše južne meje. Še bolj je bila angažirana pri reševanju življenj. Samo s helikopterji je bilo opravljenih petina več reševalnih akcij kot v preteklem letu.

Gospe in gospodje,

nedavno je v javnosti odmevala negativna ocena preverjanja bataljonske bojne skupine 72. brigade. Slabi izkazi preverjanja bojne sposobnosti prispevajo k nezadostni oceni vojske za delovanje v vojni.

Vlada se je odločila za zamenjavo načelnika generalštaba, načelnik pa je izvedel nekaj kadrovskih in drugih sprememb, ki naj bi v prihodnje omogočale uspešnejše usposabljanje in boljše rezultate. Prejšnji teden sem pripadnike 72. brigade tudi sam obiskal in jih nagovoril. Od novega načelnika generalštaba pričakujem, da bo do pričetka novega sklica državnega zbora pripravil konkreten načrt izboljšanja pripravljenosti, skupaj z natančno oceno potrebnih virov in tveganj, predvsem pa njegov predlog obsega in strukture Slovenske vojske do leta 2030.

Slovenska vojska je vojaški steber nacionalne varnosti. Varnost je postala zelo kompleksen, integriran pojem in pojav. Ne zadeva samo vojske. Mednarodno okolje je postalo vse bolj nepredvidljivo in manj stabilno. Z novimi varnostnimi tveganji je varnost postala manj zanesljiva, zato je vanjo potrebno vlagati več. Ne samo v vojsko. Potreben je skupen pristop ob hkratni posodobitvi tako vojske, policije, civilne zaščite, obveščevalnih služb in kibernetske varnosti.

Zato sem nedavno, v mnenju o stanju pripravljenosti Slovenske vojske, ki sem ga predstavil državnemu zboru, predlagal sprejem zakona o sistemskem financiranju nacionalne varnosti. Z zakonom bi zagotovili pravno podlago za premišljeno posodobitev vseh inštitucij sistema nacionalne varnosti ob stabilnem zagotavljanju potrebnih finančnih virov. V bistvu gre za varnostni Evro.

Pred tem pa moramo doseči politično soglasje o aktualnih in prihodnjih varnostnih tveganjih, konceptualni, institucionalni, materialni in kadrovski posodobitvi ter dogovor o finančnih vlaganjih v to posodobitev. Potrudil se bom, da bi bila to ena od važnejših nalog nove slovenske vlade."

Ministrica za obrambo načelnik generalštaba predsedniku republike predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske
Foto: Daniel Novakovič/STA