SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Seznam vseh odlikovancev od leta 1992 do decembra 2012


Kazalo
vrsta odlikovanja
predsednik dr.Danilo Türk
(2007-2012)
predsednik dr.Janez Drnovšek
(2002-2007)
predsednik Milan Kučan
(1992-2002)

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije2006, 2005, 2004, 20032002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije2005, 2004, 20032002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Častni znak svobode Republike Slovenije2006, 2005, 2004, 20032002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Red za izredne zasluge2011, 2010, 2009, 20082006, 2005, 2004

Zlati red za zasluge2012, 2011, 2010, 2009, 20082007, 2006, 2005, 2004

Srebrni red za zasluge2009, 2008

Red za zasluge2012, 2011, 2010, 2009, 20082007, 2006, 2005, 2004

Medalja za zasluge2009, 20082007, 2006, 2005, 2004

Medalja za hrabrost2012, 2009, 20082004

Medalja za častno dejanje20082006


Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)


LETO 2006

Občina Vrhnika
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2005

VII. korpus Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije
ob 60. obletnici zmage nad nacizmom in fašizmom ter osvoboditve Ljubljane za izjemne zasluge in izkazano junaštvo pri uveljavljanju in obrambi nacionalnega in etničnega ozemlja Slovencev

Skupnost partizanskih učiteljev Primorske
za zasluge pri ohranjanju zgodovinskih vrednot partizanskega učiteljstva na Primorskem in prispevek k suverenosti Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2004

Slovenska matica
ob 140. obletnici delovanja za izjemen delež pri širjenju knjige in kulturnem znanstvenem poslanstvu med Slovenci

Slovenska narodna podporna jednota
za zasluge pri ohranjanju narodne zavesti in združevanju Slovencev v Združenih državah Amerike ter mednarodnem prepoznavanju in uveljavljanju Republike Slovenije

Kranjska slovenska katoliška jednota
za zasluge pri ohranjanju narodne zavesti in združevanju Slovencev v Združenih državah Amerike ter mednarodnem prepoznavanju in uveljavljanju Republike Slovenije

Slovensko stalno gledališče v Trstu
za stoletni prispevek slovenski gledališki umetnosti, kulturi in jeziku ter ohranjanju slovenstva med Slovenci v Italiji

Ivan Grobelnik
za pogumno dejanje s soborci pri osvoboditvi zaprtih iz Starega piskra in zasluge v boju proti nacifašizmu

Dr. Jože Bernik
ob 80-letnici za zasluge v dobro slovenstva in Slovencem, pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju ter razvoju demokracije v Republiki Sloveniji
Nazaj na vrh strani

LETO 2003

Milan Kučan
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter za vsa dejanja v dobro slovenske države

Rudolf Schuster
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko

Akad. prof. Janez Bernik
za izjemne zasluge pri uveljavljanju moderne likovne umetnosti doma in v svetu

Irena Grafenauer
za vrhunske dosežke na področju glasbene umetnosti in za osebni prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Republike Slovenije

Akad. Drago Jančar
za izjemno ustvarjalno delo ter obogatitev slovenske in svetovne književnosti ter uveljavljanje slovenskega ugleda v svetu
Nazaj na vrh strani


Predsednik RS Milan Kučan (1992-2002)

Leto 2002

dr. Zdenko ROTER
za požrtvovalno delo v dobro slovenske države

ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA v Ljubljani za uresničitev ENCIKLOPEDIJE SLOVENIJE
za izjemne zasluge pri sistematičnem strokovnem predstavljanju vsega pomembnega o slovenskem ozemlju in ljudeh ter njihovih stikov z drugimi narodi in državami, pa tudi Slovencev v zamejstvu in po svetu

akad. prof. dr. Robert BLINC
za izjemne zasluge na področju raziskovalne dejavnosti in uveljavljanju Republike Slovenije v svetu

prof. Guido de Marco - predsednik Republike Malte
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Malto

Janez STANOVNIK
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije - ob osemdesetletnici

Aleksandr Kwasnievski - predsednik Poljske
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko

Ion Iliescu - predsednik Romunije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo

Njegovo veličanstvo Juan Carlos I. de Borbón y Borbón, kralj Španije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in kraljevino Španijo

Nursultan Abiševič Nazarbajev - predsednik Republike Kazahstan
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan

dr. Vaira Vike Freiberga - predsednica Republike Latvije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijio

Njegovo veličanstvo kralj Abdulah bin Al-Hussein
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Nazaj na vrh strani

Leto 2001

Ivan DOLNIČAR
za osebni delež v uporu proti okupatorju in za zasluge pri osamosvajanju ter v obdobju samostojnosti Republike Slovenije - ob 80-letnici

Slovenska filharmonija
ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium za večstoletno umetniško poslanstvo

Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II.
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske

Njeno veličanstvo danska kraljica Margareta II.
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko

- MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
- MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
- MOHORJEVA DRUŽBA V GORICI
za neutrudno širjenje slovenske knjige in utrjevanje narodne zavesti med Slovenci - ob 150-letnici Mohorjeve družbe

- dr. France ARHAR
- prof. dr. Jože MENCINGER
ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna zasluge pri uvedbi in uveljavitvi slovenskega monetarnega sistema ob osamosvajanju Slovenije

dr. Alojzij ŠUŠTAR, prejšnji nadškof in metropolit
ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna prizadevanja pri osamosvajanju slovenske države

prof. dr. Milan OSREDKAR
za zasluge na področju razvoja in organizacije slovenske znanosti in za aktivnost v času NOB, posebej pri Radiu Kričač - ob 80-letnici
Nazaj na vrh strani

Leto 2000:

JAVNI ZAVOD RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije, še posebej za požrtvovalno vzdrževanje televizijskih in radijskih oddajnikov ter zvez med agresijo na Slovenijo in za obveščanje državljanov v času priprav in izvedbe osamosvojitve

PRIPADNIKI MANEVRSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije v času, ki je bil usoden za slovensko prihodnost

Jorge SAMPAIO - predsednik Portugalske republike
za zasluge pri uveljavljanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
Nazaj na vrh strani

Leto 1999

Vlasto KOPAČ
za zasluge pri ohranjanju in vrednotenju kulturne dediščine, za celotno življenjsko delo in za vse, kar je dobrega napravil za Slovenijo.

Constantinos STEPHANOPOULOS - predsednik Helenske republike
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Helensko republiko

Igor TORKAR
za življenjski literarni opus in zvestobo slovenstvu.

Zoran MUŠIČ
ob devetdesetletnici za življenjski umetniški opus in za prispevek k prepoznavanju slovenske likovne umetnosti in s tem Republike Slovenije v svetu.

Maistrovi borci
za častna domoljubna dejanja v bojih za Severno mejo, s katerimi so ob koncu prve svetovne vojne soustvarili pomembne temelje slovenski suverenosti.
Nazaj na vrh strani

Leto 1998

Lado AMBROŽIČ - Novljan
ob devetdesetletnici za zgledno in dejavno svobodoljubnost in slovenstvo.

akad. prof. dr. Franc NOVAK
ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju slovenske ginekologije, za prispevek k njenemu ugledu v svetu in za zasluge pri organizaciji nekdanje partizanske sanitete.

Akademska folklorna skupina France Marolt
za petdesetletno kulturno poslanstvo pri ohranjanju slovenskega ljudskega plesnega in glasbenega izročila.

Cistercijanski samostan Stična
kot izraz državne hvaležnosti in spoštovanja do pomembnega prispevka, ki ga je odigral pri kulturnem, duhovnem in civilizacijskem razvoju slovenskega naroda.

Specialna enota Ministrstva za notranje zadeve
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
Nazaj na vrh strani

Leto 1997:

akad. prof. dr. France BERNIK
ob sedemdesetletnici za njegovo znanstveno, strokovnoorganizacijsko in vodstveno delo ter za utrjevanje ugleda Republike Slovenije v svetu.

- Ferdo BIDOVEC
- Viktor BOBEK
- Ivan IVANČIČ
- Simon KOS
- Franc MARUŠIČ
- Zvonimir MILOŠ
- Pinko TOMAŽIČ
- Ivan VADNAL
- Alojz VALENČIČ
ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja.

- IX. Korpus NOV Slovenije
- Organizacija TIGR
- Prekomorske brigade in druge prekomorske enote
- I. bataljon Simona Gregorčiča
- Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst
- Zbor svečenikov sv. Pavla
ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja.

Árpád GÖNCZ - predsednik Madžarske
za osebni prispevek in zasluge pri krepitvi prijateljskih madžarsko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije in za vsa druga dejanja v njeno dobro.

Lennart MERI - predsednik Republike Estonije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo.

dr. William J. PERRY
za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije ter za ohranjanje vrednot zgodovinskega zavezništva med slovenskim in ameriškim narodom iz časa NOB in druge svetovne vojne.

markiz Juan Antonio SAMARANCH - predsednik Mednarodnega Olimpijskega Komiteja
za pomemben prispevek pri uveljavljanju Slovenije v mednarodnih športnih organizacijah, še posebej pri njenem priznanju v Mednarodnem olimpijskem komiteju in s tem za zasluge pri uveljavitvi Republike Slovenije v svetu.
Nazaj na vrh strani

Leto 1996:

prof. dr. Matjaž KMECL
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije.

akad. prof. France MIHELIČ
kot velikemu slovenskemu umetniku, ki je med drugim zaslužen tudi za predstavljanje in uveljavljanje slovenske likovne umetnosti doma in v svetu, prav tako pa tudi za visoko raven ljubljanske Akademije za likovno umetnost.

Andrej NOVAK (posmrtno),
za izjemno delo v dobro Sloveniji, še posebej za njeno mednarodno uveljavitev v najobčutljivejšem času njenega osamosvajanja.

- Ivan OMAN
- prof. dr. Dušan PLUT
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije.

Leon ŠTUKELJ
ob visokem življenskem jubileju za vse njegove dosežke na področju športa in s tem za mednarodno uveljavljanje Slovenije.

akad. prof. dr. Anton TRSTENJAK
za delo in zasluge na področju slovenske filozofije, psihologije in duhovne kulture ter za številna dejanja humanosti in medsebojnega razumevanja.

Akademski pevski zbor “Tone Tomšič
za večdesetletno kulturno poslanstvo, pomembno za ohranjanje in razvijanje slovenskega zborovskega petja in s tem za krepitev narodne zavesti, tudi v najhujših časih in razmerah.

Slovenski oktet
za petinštiridesetletno umetniško delo in glasbeno poslanstvo doma in v svetu.

John A. BLATNIK (posmrtno)
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in po njej ter ob osamosvajanju in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo;

Hans van den BROEK
za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.
Nazaj na vrh strani

Leto 1995:

akad. Ciril ZLOBEC
ob sedemdesetletnici za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu in še posebej za pomemben prispevek slovenskemu duhovnemu svetu.

Fra Andrew W.N. BERTIE
za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije in za krepitev medsebojnega prijateljstva.

- Claud CHAPPEY
- sir William DEAKIN
- James M. GOODWIN
- Franklin LINDSAY
- Ivan PETROVIČ - RIBAČENKO (posmrtno)
- sir Peter WILKINSON
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge in dejanja v dobro slovenskemu narodu sredi najtežjih časov med drugo svetovno vojno ter za krepitev prijateljstva med Slovenijo in matično državo.
Nazaj na vrh strani

Leto 1994:

Rdeči križ Slovenije
za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk.
Nazaj na vrh strani

Leto 1993:

prof. dr. Ljubo BAVCON
za izjemne zasluge na področju kazenskega prava, pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prispevek k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto.

prof. dr. Janko PLETERSKI
za izjemne zasluge pri razvoju slovenskega zgodovinopisja in nacionalne ideje, pomembne za državotvornost slovenskega naroda ter za suverenost in svobodo Republike Slovenije.

Gasilska zveza Slovenije
za prispevek slovenskega gasilstva za svobodo Republike Slovenije ter izjemne zasluge pri reševanju in varovanju človeških življenj in materialnih dobrin v dolgih in uspešnih desetletjih obstoja organiziranega gasilstva na slovenskem.

Planinska zveza Slovenije
za izjemne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju planinstva ter za stoletni prispevek k svobodnosti Republike Slovenije.

Vaclav HAVEL - predsednik Češke republike
za osebni prispevek pri demokratizaciji odnosov med narodi in državami Evrope posebej v srednjeevropskem prostoru in ob tem za zasluge pri krepitvi češko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije oziroma vsa dejanja v njeno dobro.
Nazaj na vrh strani

Leto 1992:

- Igor BAVČAR*
- dr. France BUČAR*
- dr. Janez DRNOVŠEK
- Janez JANŠA*
- Jelko KACIN*
- akad. prof. dr. Janez MILČINSKI
- Alojz PETERLE**
- dr. Dimitrij RUPEL*
- Janez SLAPAR
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije;
* Odlikovanje protestno vrnil 21.6.1993.
** Odlikovanja ni prevzel, simbolno pa ga je vrnil 21.6.1993.

- Policija Republike Slovenije
- Teritorialna obramba Republike Slovenije
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije;

- Francesco COSSIGA
- Gianni DE MICHELIS*
- Hans Dietrich GENSCHER
- dr. Alois MOCK
- kardinal Angelo SODANO
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarodnemu priznanju in uveljavljanju Republike Slovenije.
* Odlikovanje prek veleposlaništva ni bilo vročeno.

dr. Geza JESZENSZKY
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov Republike Slovenije.
Nazaj na vrh strani


Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)

LETO 2005

Štefan Šemrov
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Miha Butara
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

mag. Marjan Fekonja
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Ivan Smodiš
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Gabrijel Rijavec
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Jože Ranzinger
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Leopold Čuček
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Ernest Breznikar
za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2004

Dr. Ersin Arioglu
za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, za prijateljsko sodelovanje in osebna prizadevanja pri razvijanju in krepitvi slovensko-turškega gospodarskega sodelovanja

Bogić Bogičević
za dejanja v dobro Sloveniji v času osamosvajanja, za osebni prispevek k prijateljskemu sodelovanju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino in krepitvi gospodarskih odnosov

Uffe Ellemann-Jensen
za osebni prispevek in zasluge pri razvijanju in krepitvi prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko

Dr. Luis Durnwalder
za zasluge pri sodelovanju med Republiko Slovenijo in deželo Južno Tirolsko, za vsa dela naklonjenosti slovenski narodni manjšini in ohranjanju stikov z matičnim narodom

Luciano Caveri
za zasluge v dobro Slovencem v Italiji, posebej pri uveljavljanju pravic slovenske manjšine v Italiji

Demetrij Volčič
za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri razvoju italijansko-slovenskega prijateljstva ter prizadevanja na zakonodajnem področju, pomembnem za življenje slovenske manjšine v Italiji

Dr. Janko Zerzer
za zasluge in prispevek slovenski kulturi na avstrijskem Koroškem in pri ohranjanju slovenske narodne zavesti koroških Slovencev

Emil Pozvek
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2003

Rudarska godba Hrastnik
za 150 let delovanja, dosežke in zasluge na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti doma in v tujini

Planinsko društvo Kamnik
za dolgoletno delovanje in pomemben prispevek k slovenski planinski dejavnosti
Nazaj na vrh straniPredsednik RS Milan Kučan (1992-2002)

Leto 2002:

- Božo KOVAČ
- dr. Miha RIBARIČ
- Marjan ŠIFTAR
za požrtvovalno delo v dobro slovenske države

prof.dr. Vekoslav GRMIČ
za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi in duhovnemu svetu

Mitja ROTOVNIK
za izjemne zasluge v slovenski kulturi, predvsem pa za dolgoletno uspešno vodenje Cankarjevega doma

dr. Breda POGORELEC
za dolgoletno pedagoško in znanstveno delo ter za izjemne zasluge pri razvoju in uveljavljanju slovenščine doma in na tujem

prof. dr. Vito TURK
za izjemne zasluge na področju raziskovalne dejavnosti in uveljavljanju Republike Slovenije v svetu

Peter BOŽIČ
za bogato literarno in družbeno angažirano delo na področju kulture - ob sedemdesetletnici

- prim. Boris CIBIC, dr.med.
- prof. dr. Marko KOLENC, dr.med.
za dolgoletno nesebično in požrtvovalno zdravniško delo

- prof.dr. Vlado BENKO
- prof.dr. Niko TOŠ
- prof.dr. France VREG
za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo ter za prispevek k razvoju slovenske družbene znanosti

Wiliam V. ROTH, senator iz Delawara
za dobra dela naklonjenosti Sloveniji

Anton NANUT
za zasluge na področju glasbene dejavnosti in še posebej za Kogojeve dneve - ob sedemdesetletnici

Marko MUNIH
za dolgoletno delo na področju glasbene dejavnosti

Albin VENGUST
za zasluge pri organiziranju in utrjevanju planinske organizacije, predvsem še Gorske reševalne službe in za drugo pomembno delo

Miloš KOVAČIČ
za delo in zasluge v slovenskem gospodarstvu, za izjemen delež pri razvoju farmacevtske industrije ter za široko angažirano družbeno, mecensko in organizacijsko dejavnost

Tomaž BANOVEC
za dolgoletno in zaslužno delo na področju statistike, informatike ter v strokovnih društvih, še posebej v Planinski zvezi Slovenije
Nazaj na vrh strani

Leto 2001:

Janez BOLE
za odlične zasluge pri razvijanju slovenske zborovske glasbe na pedagoškem in umetniškem področju

Samo HUBAD
za posebne glasbene zasluge ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium

Pavle MERKU
za utemeljevanje slovenske narodne identitete med zamejskimi Slovenci in zasluge na področju znanosti ter umetnosti

Vinko CAJNKO
za zasluge pri razvoju in popularizaciji športa v Sloveniji in še posebej na Koroškem - ob 90-letnici

prof. dr. Janez PEČAR
za življenjsko delo na področju kriminologije, družbenega nadzorstva in oblikovanja sodobne policijske dejavnosti

akademik prof. dr. Vasilij MELIK
za znastvenoraziskovalno in dolgoletno pedagoško delo ob osemdesetletnici

dr. Marko KRANJEC
ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna zasluge pri uvedbi in uveljavitvi slovenskega monetarnega sistema ob osamosvajanju Slovenije

prof. dr. Zora KONJAJEV, dr. med.
za pionirski strokovni in organizacijski prispevek na področju neonatologije

prof. mag. Boris PODRECCA
za zasluge v sodobni slovenski arhitekturni kulturi

dr. Anica CEVC
za življenjsko delo na področju kulture, posebej za zasluge pri ohranjanju, raziskovanju in predstavljanju slovenske umetnosti - ob 75-letnici ustvarjalnega življenja

prof. dr. Janez ŠMIDOVNIK
za zasluge pri izgradnji pravnega sistema Republike Slovenije, posebej na področju državne in javne uprave ter lokalne samouprave ob 80-letnici

Alfred BREŽNIK, častni generalni konzul Republike Slovenije v Avstraliji
za zasluge v dobro Sloveniji, posebej še za prispevek v okviru projekta "Slovenija in Sidney 2000" v času Olimpijskih iger
Nazaj na vrh strani

Leto 2000:

- Vilma BUKOVEC
- Rudolf FRANCL
za izjemno življenjsko delo in prispevek k visoki ravni slovenske operne poustvarjalnosti in za uveljavljanje slovenske kulture v mednarodnem prostoru ob 80 letnici

Jože STANIČ
za izjemno delo in zasluge na gospodarskem področju

Boris PAHOR
za življenjski opus, nepopustljivo prizadevanje v prid svobodne Evrope in zoper nacifašizem ter za dobrobit zamejskih Slovencev

prof. dr. Aleksandra KORNHAUSER - FRAZER
za pomemben prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije in za zasluge pri pedagoškem, organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu na področju kemijske znanosti

Wesley K. CLARK - Vrhovni poveljnik zavezniških sil NATO za Evropo in Vrhovni poveljnik Evropskega poveljstva oboroženih sil ZDA
za podporo in pomoč Republiki Sloveniji na vojaškem področju in pri usposabljanju Slovenske vojske za sodelovanje v okviru Partnerstva za mir

prof. dr. Jože JERAS
za življenjsko delo in zasluge pri strokovnem, padagoškem, organizacijskem ter znanstveno raziskovalnem delu na področju slovenske pediatrije

prof. dr. Dušan KARBA
za življenjsko delo na področju farmacije

Pavle PETRIČIČ
za požrtvovalno in zaslužno delovanje, ki je pomembno prispevalo k socialnemu, narodnemu in kulturnemu prerodu Beneške Slovenije

Dušan SENČAR
za izjemne zasluge pri razvoju smučarskega športa, posebej še za organizacijo svetovno odmevnih tekmovanj v alpskem smučanju za Zlato lisico
Nazaj na vrh strani

Leto 1999:

prof. dr. Janez FETTICH, dr med.
za izjemne zasluge pri razvoju slovenske medicine

prof. dr. Vinko KAMBIČ, dr. med.
za izjemne zasluge pri razvoju slovenske medicine

dr. Vilko NOVAK,
ob devetdesetletnici za bogato in ustvarjalno življenjsko delo na področju etnologije.

dr. Tine LAH,
za vsestransko življenjsko delo, posebej za zasluge pri razvoju višjega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja v severovzhodni Sloveniji ter njegovega povezovanja z gospodarstvom.

dr. France HABE,
ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju krasoslovja.

dr. Ivan Vanek ŠIFTAR,
ob osemdesetletnici za bogato ustvarjalno in mnogovrstno življenjsko delo v dobro Sloveniji.

Lutkovno gledališče Ljubljana,
za zasluge v slovenski kulturi in uveljavljanju slovenske umetniške ustvarjalnosti doma in v svetu, ob petdesetletnici delovanja.

Revija pevskih zborov PRIMORSKA POJE,
za tridesetletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, še posebej tostran in onstran primorske meje.
Nazaj na vrh strani

Leto 1998:

Jože TISNIKAR, posmrtno,
za bogato ustvarjalno delo.

Elektroinštitut Milan Vidmar,
ob petdesetletnici uspešnega delovanja za zasluge na področju razvoja elektroenergetike in energetike v Sloveniji in za uspešno strokovno delovanje v mednarodnem prostoru.

Gimnazija Ledina - nekdanje Učiteljišče v Ljubljani,
ob stotridesetletnici obstajanja in delovanja za zgodovinski delež pri oblikovanju slovenskega učiteljstva in s tem slovenske šole.

Kmetijski inštitut Slovenije,
ob stoletnici obstajanja za prispevek k razvoju kmetijstva v Sloveniji.

Zveza geografskih društev Slovenije,
ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge pri bogatitvi slovenske geografske znanosti in njene organiziranosti.
Nazaj na vrh strani

Leto 1997:
prof. dr. France ADAMIČ,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju agronomije.

prof. dr. Tone FERENC,
za življenjsko delo in zasluge v znanstvenem, strokovnem in drugem delu na področju slovenske zgodovinske stroke ob njegovi sedemdesetletnici.

prof. dr. Pavle KORNHAUSER,
za zasluge in delo v slovenski pediatriji, še posebej za prijaznejšo in človečnejšo hospitalizacijo otrok.

Franc KOŠIR,
za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji.

prof. Dušan OGRIN,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju krajinske arhitekture.

prim. Drago PLEŠIVČNIK, dr. med.,
za zaslužni delež pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za kulturno povezovanje Slovenije s svetom in za dolgoletno požrtvovalno delo na področju zdravstvene dejavnosti.

Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
ob sedemdesetletnici zaslužnega delovanja na področju zdravstvene nege in njenega strokovnega razvoja.

Gerd BACHER,
za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti o osamosvajanju Slovenije in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.
Nazaj na vrh strani

Leto 1996:

akad. prof. dr. Lidija ANDOLŠEK-JERAS,
za zasluge pri strokovnem, organizacijskem in raziskovalnem delu na področju medicine, predvsem pri zdravstvenem varstvu žensk, za pedagoško in mentorsko delo ter za osebni prispevek k ugledu stroke v mednarodnih krogih.

Leopold BIBIČ,
kot velikemu umetniku za izjemne zasluge v slovenski kulturi, še posebej v gledališču ter za prispevek v boju za samostojno slovensko državo.

- Štefanija DROLC,
- Jože GALE,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.

akad. prof. dr. Ferdo GESTRIN,
kot nestorju slovenskih zgodovinarjev ob njegovi osemdesetletnici za življenjsko delo v zgodovinski stroki, pomembno za slovenski narod in njegovo samozavedanje ter za zasluge pri oblikovanju modernega slovenskega učiteljstva.

Karl GORINŠEK,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Boris GREGORKA,
ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju športne vzgoje ter s tem za mednarodno uveljavljanje dobrega imena Slovenije.

- Miran HERZOG,
- Vida JAN JUVAN,
- Mile KORUN,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.

prof. dr. Vladimir KLEMENČIČ,
za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju socialne in politične geografije, za pedagoško in drugo delo, še posebej pomembno za zamejske Slovence, ob njegovi sedemdesetletnici.

akad. prof. dr. Jože KRAŠOVEC,
za zasluge na področju biblicistike in še posebej za zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v slovenščino.

dr. Pavla LAH JERINA,
ob osemdesetletnici in za njene zasluge v najtežjih časih druge svetovne vojne, predvsem v partizanskih bolnišnicah, ter za njeno delo po vojni.

Pia MLAKAR,
za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.

Pino MLAKAR,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.

akad. Dušan MORAVEC,
za delo in zasluge na področju humanističnih ved, za obsežen strokovni in znanstveni opus na tem področju ter za prispevek slovenski gledališki kulturi.

akad. prof. dr. Boris PATERNU,
za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje.

Karel PEČKO,
za njegove zasluge pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za organizacijsko in drugo delo v dobro krajanom, še posebej pa za kulturno povezovanje Slovenije s svetom.

prof. Marjan POGAČNIK,
za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost.

dr. Lev PREMRU,
za izjemne zasluge v slovenskem gospodarstvu, še posebej za njegov prispevek k razvoju in uveljavitvi slovenske farmacevtske industrije.

Matevž ŠIPEK -Mitja,
ob sedemdesetletnici za vse zasluge v dobro Sloveniji na kulturnem in strokovnem področju.

prof. dr. Jože TOPORIŠIČ,
za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje.

prof. Marijan TRŠAR,
za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost.

Drago ULAGA,
ob devetdesetletnici za njegovo življenjsko delo na področju športne vzgoje in športnega časnikarstva ter za vztrajno uveljavljanje humanih in kulturnih vrednot v slovenskem športu.

akad. prof. dr. Franc ZADRAVEC,
za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje.

dr. Mirko ZUPANČIČ,
ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi.

akad. prof. dr. Andrej O. ŽUPANČIČ,
za posebne zasluge pri pedagoškem in znanstvenem razvoju biomedicinskih ved, za mentorsko in organizacijsko delo ter za drugo njegovo delo, predvsem na področju varovanja narave, pomembno doma in v tujini.

Planinsko društvo Tolmin,
ob stoletnici za prizadevno planinsko domoljubno dejavnost, še posebej za ohranjanje slovenstva naših gora.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
ob stoletnici obstoja in delovanja za požrtvovalno delo pri zdravstveni oskrbi prebivalstva ter za zasluge v času agresije na Slovenijo.

Hans Peter REPNIK,
za zasluge v dobro Sloveniji, za njen razvoj in napredek, in še posebej za njeno mednarodno uveljavljanje.
Nazaj na vrh strani

Leto 1995:

Marijan LIPOVŠEK,
za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod.

prof. dr. Stanislav MAHKOTA,
za življenjsko delo in zasluge na področju interne medicine, posebej endokrinologije in diabetesa, za raziskovalno, pedagoško in organizacijsko delo na tem področju ter za prispevek pri razvoju slovenskega medicinskega tiska.

Miloš MIKELN,
za zasluge pri dolgoletnem vodenju Mirovnega komiteja Mednarodnega PENa in uveljavljanju slovenskega ugleda v svetu.

akad. prof. dr. Lev MILČINSKI,
za dolgoletno delo in izjemne zasluge na področju slovenske psihiatrije.

dr. Boris STROHSACK,
za delo in zasluge na področju slovenskega pravosodja in pravne znanosti;

Fran ŽIŽEK,
za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod.

Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije,
za zasluge in pomembno dolgoletno delo pri strokovnem razvoju, organiziranju in izvajanju zobozdravstvenih dejavnosti v Sloveniji.

Inštitut za narodnostna vprašanja,
za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,
ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov.

Zveza tabornikov Slovenije,
za dolgoletne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju slovenskega taborništva ter vzgojno delo na tem področju.

msg. Pasquale GUJON,
za vse, kar je dobrega napravil za Beneške Slovence in za obstoj slovenske narodne skupnosti ter za ohranitev slovenske kulture in jezika v Beneški Sloveniji.

Marc HODLER,
za njegove zasluge pri uveljavljanju slovenskega smučanja v mednarodnih športnih organizacijah in s tem za priznavanje suverenosti Republike Slovenije v mednarodnem športu.

Claud M. KICKLIGHTER,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom ter za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo;
Nazaj na vrh strani

Leto 1994:

- Branko CELAR,
- Mitja KLAVORA,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Zoran KRŽIŠNIK,
za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti.

prof. Janko MODER,
za obogatitev slovenske kulture s številnimi literarnimi, prevajalskimi, jezikoslovnimi in bibliografskimi deli ter za dramaturško, lektorsko, uredniško in organizacijsko delovanje.

Lado SMREKAR,
za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti.

Ginekološka klinika Kliničnega centra Ljubljana,
za dolgoletne zasluge in vrhunske dosežke v ginekološko-porodniški stroki ter pri pedagoškem in raziskovalnem delu na tem področju.

Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
za dolgoletni prispevek, zasluge in vrhunske dosežke pri celoviti rehabilitaciji bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij, za raziskovalno in pedagoško delo ter za mednarodno uveljavitev na tem področju.

Prirodoslovno društvo Slovenije,
za pomembno delo in dolgoletno organiziranje na področju naravoslovnih in naravovarstvenih dejavnosti.

Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični,
za četrtstoletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.

- dr. Valentin INZKO,
- Franci ZWITTER, posmrtno,
za zasluge in osebni prispevek pri ohranjanju in razvijanju slovenske narodne zavesti in za utrjevanje položaja ter ugleda slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

dr. Helmut ZILK,
za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije, za osebni prispevek k bogatemu in vsestranskemu sodelovanju med Dunajem in Ljubljano ter za delež v razvejanem kulturnem sodelovanju med Republiko Avstrijo in Slovenijo.
Nazaj na vrh strani

Leto 1993:

- Vincencij BEZNIK,
- Bogomil BRVAR,
- Pavel ČELIK,
- Slavko DEBELAK,
- Milan DOMADENIK*,
- dr. Darko MAVER,
- Boris ŽNIDARIČ
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije;
* Odlikovanja ni prevzel.

akad. dr. Franc JAKOPIN,
za izjemno delo in zasluge na področju jezikoslovja, še posebej pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika kot eni izmed osnov slovenske kulturne in narodne samobitnosti;

dr. Miha POTOČNIK,
za dolgoletne izjemne zasluge v slovenskem planinstvu.

Miguel Angel MARTINEZ,
za zasluge in osebni prispevek k uveljavljanju Republike Slovenije v mednarodnih odnosih in za njeno vključevanje v evropske integracije.
Nazaj na vrh strani

Leto 1992:

Bojan ADAMIČ,
za dolgoletne zasluge na glasbenem področju.

- Miran BOGATAJ,
- Albin GUTMAN,
- Mirko JELENIČ,
- dr. Štefan KOUS,
- Anton KRKOVIČ*
- Danijel KUZMA (posmrtno),
- Marjana LIPOVŠEK,
- Andrej LOVŠIN,
- Vladimir MILOŠEVIČ,
- dr. Leopold MORELA,
- dr. Tone STARC,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
* Odlikovanje protestno vrnil 6. 7.1993

- Klinični center Ljubljana,
- Postaja mejne policije Holmec,
- Posebna policijska enota Ministrstva za notranje zadeve,
- Splošna bolnišnica Brežice,
- Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Šempeter pri Novi Gorici,
- Splošna bolnišnica Maribor
- Srednja kmetijska šola Maribor,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
Nazaj na vrh strani


Častni znak svobode Republike Slovenije
Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)

LETO 2006

Slavko Korenič
Miran Loparec
Stane Leskovšek
in
Bojan Šoper
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije

Branko Brezovnik
Srečko Bukovski
Jožef Košir
Marjan Ferk
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2005

Vojko Adamič
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Ivan Golob
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Mihael Petrovič, dr. med.
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Miloš Šonc
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Albin Mikulič
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Boris Mikuš
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Srečko Martinuč
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

Zlatko Vehovar
za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.

dr. Peter Klopčič
ob 80- letnici za zasluge v dobro slovenske skupnosti v Kanadi ter prispevek pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2004

Marjan Vrbnjak
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Drago Berden
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Marjan Ferk
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Jožef Grah
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Marjan Korenjak
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Stanislav Mlakar
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Milan Vogrinec
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Franc Kozel
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Štefan Brezočnik
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

2. operativno območje varnostno informativne službe Maribor
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Ljubo Tomažič
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Peter Pungartnik
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Drago Kos
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Marjan Kobale
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Dušan Ferenčak
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Štefan Perš
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2003

Delavska godba Trbovlje
za 100 let delovanja, dosežke in zasluge na področju kulture doma in v tujini

Mag. Milenko Rosić
za organizacijsko in razvojno delo v dobro varovancem Zavoda za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava

Pevsko društvo Lira
kot najstarejšemu samostojnemu slovenskemu pevskemu društvu za zasluge na področju slovenskega zborovskega petja in prispevek k slovenski narodni zavednosti

Jože Arzenšek
za dolgoletno in zaslužno delovanje v Društvu psoriatikov Slovenije ter za nesebično pomoč obolelim

Štefan Mauri
za ustvarjalni prispevek in zasluge na področju glasbene kulture ter povezav med zamejstvom in matično domovino

Pokrajinski arhiv Maribor
za 70 let delovanja in za zasluge pri ohranjanju arhivske kulturne dediščine

Rado Jenko
za organizacijske in tehnološke dosežke v slovenski kemijsko-predelovalni industriji

Peter Svetik
za dosežke na geodetskem področju, požrtvovalno delo pri uresničevanju projekta GEOSS in za dejanja kulturno-turističnega pomena

Lojze Motore
za dolgoletno zaslužno delovanje v slovenskem planinstvu
Nazaj na vrh strani


Predsednik RS Milan Kučan (1992-2002)


Leto 2002

- Martin CERKVENIK
- Andreja FURLAN ŠINKOVEC
- Franc GODEŠA
- Bojana HUDALES KORI
- mag. Olga JAKHEL DERGAN
- Ida MOČIVNIK
- Peter ŠEFMAN
- Peter TOŠ
- Miha VRHUNEC
- Milovan ZORC
za požrtvovalno delo v dobro slovenske države

Mario MAGAJNA
za dolgoletno fotoreportersko delo, pomembno za slovensko narodno skupnost v Italiji

Anton PREINFALK
za dolgoletno prizadevno mentorsko in trenersko delo na šahovskem področju

Bruno PARMA
za dolgoletno prizadevno mentorsko in trenersko delo na šahovskem področju, predvsem pa za številne tekmovalne uspehe

- Milan KNEŽEVIČ
- Boris KUTIN
za dolgoletno organizacijsko, mentorsko in drugo prizadevno delo na šahovskem področju, še posebej za uspešno organizacijo Šahovske olimpiade na Bledu

Jožko HORVAT - Muc
za prizadevanja v dobro romski skupnosti v Sloveniji, posebej v občini Tišina

- Danijela BRATEC
- Jože PRIMOŽIČ*
za dolgoletno delo v dobro pomoči potrebnim
* Odlikovanje zavrnil.

Izidor PEČOVNIK - Dori
za zasluge v dobro Slovencev v Nemčiji ter za prepoznavanje Slovenije v svetu

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE
za zasluge pri strokovnem in gospodarskem razvoju livarske industrije v Sloveniji

prof.dr. Marko Ivan RUPNIK
za prispevek k prepoznavanju slovenske likovne umetnosti v svetu in posebej za mozaike v kapeli Odrešenikove matere v Vatikanu

Aleksander - Saša NOVAK
za delo in zasluge v dobro Slovencev v Bosni in Hercegovini

- Ladislav CVAHTE
- Jože KOBOLT
- Janko LJUBIČ
- dr. Igor POTOČNIK
- Jože ŠKOF
- Stanislav ZLOBKO
- Silvo KOMAR
za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter za prizadevno delo v častniški organizaciji

Stane KOSELJ
za pomembne dosežke pri razvoju papirne industrije

Lojze SLAK
za zasluge na področju slovensko zaznamovane množične glasbene kulture doma in po svetu

Ana BOŽANOVIĆ
za prispevek k poznavanju in ohranjanju slovenskega jezika med rojaki v Sarajevu ter za delo v kulturnem društvu Ivan Cankar

Geza BAČIČ
za delo z narodnostnima skupnostima in z romsko skupnostjo

Festival Ljubljana
za petdesetletne zasluge pri predstavljanju domače in tuje umetniške dejavnosti

- Zlatko FERENCEK
- Janez KONRAD
- Zlatan KOVAČEVIČ
- Zlatko KUK
- Ciril RAVBAR
- Stanko SAKOVIČ
- Fabio STEFFE
- Iztok TRČEK
za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

dr. Edvard GLASER
za dolgoletno nesebično, požrtvovalno zdravniško in humanitarno delo

mag. Franc BOHINC
za zasluge in prispevek pri razvoju in uveljavljanju ekonomike zdravstva in zdravstvenega varstva

Francka SELJAK
za delo v slovenskih društvih v Kanadi, za povezovanje z matično domovino in še posebej za ohranjanje slovenstva med rojaki v Kanadi

Vladimir URBANC
za zaslužno delovanje med Slovenci v Kanadi

- Božidar JORDAN
- Jože MELANŠEK
- Jože STANONIK
- Tone ŠKARJA
- Danilo ŠKERBINEK
- Adi VIDMAJER
za požrtvovalno in vztrajno delo v planinski organizaciji

Yves FRACHET, generalni direktor Eurostata
za zasluge pri vključevanju slovenske statistike v evropski prostor

dr. Giovanni VOLPE
za zasluge v dobro Sloveniji, posebej še v času agresije na Slovenijo in pri maloobmejnem sodelovanju

dr. Janez ŽMAVC
za življenjsko delo in prispevek k načrtovanju, gradnji in vzdrževanju slovenskega cestnega omrežja

Janez STROJANŠEK
za dolgoletno delo na področju javne uprave in posebej za prispevek k razvoju upravne stroke

- prof.dr Marianna Leonidovna BERŠADSKA
- prof.dr Olga Sergejevna PLOTNIKOVA
za dolgoletno požrtvovalno in uspešno delo na področju slovenistike v Rusiji

Pihalni orkester železarjev Ravne
ob stoletnici uspešnega in zaslužnega delovanja na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti

Nada PAVŠER
za zaslužno in zagnano delo z mladimi na področju varstva okolja

Majna SEVNIK FIRŠT
za dolgoletno bogato baletno, koreografsko, režisersko in realizatorsko delo - ob sedemdesetletnici

Mimi MALENŠEK
za ustvarjalni prispevek slovenski književnosti in kulturi

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik
za zasluge na področju varstva pred požari ter varstva pred naravnimi nesrečami - ob 125-letnici delovanja

- prof. dr. Elko BORKO, dr.med.
- prof. dr. Zora JANŽEKOVIČ, dr.med.
- prim. Aleksander STERGER, dr.stom.
- Jože TRSTENJAK, dr.med.
- prim. Marija VODNJOV, dr.med.
- Božena ŽEN BOH, dr.med.
- Anton ŽUNTER, dr.med.
za dolgoletno nesebično in požrtvovalno zdravniško delo

- prof.dr. Maca JOGAN
- prof.dr. Stane JUŽNIČ
- akad.prof.dr. Zdravko MLINAR
za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo ter za prispevek k razvoju slovenske družbene znanosti

prof.dr Milan ŽEVART
za življenjsko delo na področju novejše zgodovine ter za muzejsko in pedagoško delo

- Janko KOREN
- Pavle ŠEGULA
- Franc TELCER
za prizadevno delo v planinski organizaciji in posebej v Gorski reševalni službi

Zlata RODOŠEK
za zasluge na področju gledališke umetnosti

Jože ŠATER
za dolgoletno in zaslužno delo na področju športa

- Milena DOBERNIK
- Jože NATEK
za zasluge pri povezovanju koroških Slovencev z matično domovino
------
Mednarodna ustanova za razminiranje in pomoč žrtvam min
za pmembno človekoljubno delovanje v mednarodnem prostoru

prof.dr. Janez KRANJC
za pedagoško in znanstveno delo ter posebej za osebni prispevek pri gradnji nove stavbe Pravne fakultete

Viktor GROŠELJ
za izjemne alpinistične dosežke, pomembne tudi za promocijo Slovenije v svetu in posebej za delo z mladimi ter prispevek gorskemu reševanju

Ingemar STENMARK
za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu in za zasluge pri krepitvi slovensko-švedskega prijateljstva

Kmečka zveza - stanovska organizacija slovenskih kmetov v Italiji
za zasluge za obstoj in gospodarski razvoj zamejskih Slovencev v Italiji

Rajko LESJAK
za osebni prispevek v dobro delavcev

- prof. dr. Derek F. ABEL
- dr. Peter KRALJIČ
za zasluge pri usposabljanju in izobraževanju slovenskih managerjev

dr. Dušan VRŠČAJ
za dolgoletno delo v slovenski gobarski organizaciji in za prispevek k ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva v poznavanju gob

- Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-mesto
- Prostovoljno gasilsko društvo Krško
za zasluge na področju varstva pred požari ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - ob 130-letnici delovanja

Georg SOROS
za zasluge pri spodbujanju in razvijanju odprte demokratične in humane družbe v sodobnem svetu ter za zasluge pri uveljavljanju odprte, strpne in razsvetljene civilne družbe v Sloveniji

prof. Carole ROGEL
za nesebično znanstveno, pedagoško in strokovno delo, ki ga je namenila ozaveščanju ameriške zgodovinske in politične javnosti o Slovencih in njihovi domovini

pater Valerijan JENKO
za dolgoletno zaslužno delovanje med Slovenci v Avstraliji
Nazaj na vrh strani

Leto 2001

Jože ZUPAN
za zasluge pri širjenju jezikovnega znanja in poznavanja materinščine med mladimi ter bogato drugo delo na področju kulture

Stanislav PEČEK
za široko aktivnost na najrazličnejših področjih kulture na Dolenjskem in drugod

- dr. Mirko CUDERMAN
- Igor OZIM
- Ivo PETRIČ
- Alenka SAKSIDA
- Boris ŠINIGOJ
za posebne glasbene zasluge ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium

Ivica ŽNIDARŠIČ
za požrtvovalno delo v dobro pomoči potrebnim, še posebej žrtvam vojnega nasilja

Avgust LIKOVNIK
za dolgoletno delo in vsestranske zasluge v kegljaškem športu

Boris KRISTANČIČ
ob življenjslkem jubileju za petdestletno delo na področju slovenskega športa, posebej za zasluge pri razvoju košarke

prof. dr. Stanislav HAFNER
za delo in zasluge pri znanstvenem, pedagoškem in drugem delu na področju slovenistike v Avstriji

Zlatko ŠUGMAN
za zaslužno in ustvarjalno delo na področju gledališke umetnosti

dr. Rajko ŠUGMAN
za organizacijsko, strokovno, znanstveno in pedagoško delo v slovenskem športu

dr. Danica PURG
za zasluge pri izobraževanju slovenskih in tujih menagerjev ter za pomembno humanitarno delo

Gimnazija Kranj
ob stoti obletnici mature - za zasluge pri izobraževanju številnih generacij dijakov

- Charles F. IPAVEC
- August B. PUST
za zasluge pri kulturnem, organizacijskem in drugem delu v dobro Slovencev v ZDA in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije

Adolf RADOH (krvodajalec)
za nesebično in dolgoletno pomoč soljudem v stiski

Belokranjski muzej Metlika
za zasluge na področju kulture ob 50-letnici

dr. Andrej ANŽIN
ob deseti obletnici osamosvojitve za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

- France BEVC
- Davorin BRATUŠ
- Zdenka CELINA
- Janez DREVENŠEK
- Zlatko ERZIN
- Slavko GERŽELJ
- Franc KOKOT
- Srečko KROPET
- Rajko MEH
- Edvard MLAČNIK
- Vinko MLINŠEK
- Mladen MRMOLJA
- Stane PLOHL
- Janez SODRAŽNIK
- Borut USENIK
- Stanislav VENIGER
- Drago VIDRIH
- Bojan VREČIČ
- Drago ZADNIKAR
- Miroslav ŽABERL
- Anton ŽALE
ob deseti obletnici osamosvojitve za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Novi Matajur, tednik Slovencev v Videmski pokrajini
za zasluge pri ohranjanju slovenstva na drugi strani meje

Jože PREŠEREN
za dogoletno požrtvovalno kulturno delo v korist slovenskega izseljenstva in njihovo ohranjanje stikov stikov z matično domovino

Jože KASTELIC
za kulturno in organizacijsko delo v dobro Slovencev v Kanadi

Zveza ekonomistov Slovenije
za prispevek k razvoju ekonomske znanosti in njeni popularizaciji v slovenskem in mednarodnem prostoru - ob 50-letnici

Miloš BRELIH
za življernjsko delo in še posebej za medvojne zasluge pri delovanju Radia Kričač

- Petra DOBRILA
- Stanko KOTNIK
za pomembno delo pri "bralni znački" in s tem za zasluge pri vzpodbujanju branja in kultiviranju materinščine med mladimi Slovenci

- Mina JERAJ
- Janez ALBREHT
- Stane LEBAN
- Dušan MEVLJA
- Janez ŠKOF
- Aleksander VALIČ
za zaslužno in ustvarjalno delo na področju gledališke umetnosti

Aleksander VIDEČNIK
za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine Zgornjesavske doline in za drugo zaslužno delo ob 80-letnici

- Prostovoljno gasilsko društvo Log pod Mangartom
- Danijel KRIVIC, poveljnik CZ občine Bovec
- Milan LEBAN, delavec Ministrstva za obrambo
za zasluge pri reševanju človeških življenj in imetja ob naravnih nesrečah v Posočju, posebej še v Logu pod Mangartom

Stanislav PETERLIN
za življenjsko delo na področju varstva narave
Nazaj na vrh strani

Leto 2000:

Martin STREL
za dolgoletne uspehe na področju plavalnega športa in za promocijo Slovenije v svetu

Nogometna zveza Slovenije
za zasluge pri prepoznavanju Slovenije v svetu ob 100-letnici nogometa na Slovenskem in ob 80-letnici delovanja

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
za strokovno in organizirano delo z gluhimi, naglušnimi in govorno motenimi otroki ter za drugo delo v njihovo dobro ob 100-letnici delovanja

Franc ERŽEN
za petdesetletno kulturno delovanje in še posebej za organiziranje Severjevih dnevov v Ribnici na Pohorju

dr. Milica KACIN WOHINZ
za zasluge dosežene v znanstvenem in strokovnem delu ob sedemdesetletnici

Nada ČUČNIK MAJCEN
za organizacijsko in strokovno delo pri uveljavljanju sodobnega knjižničarstva in arhivstva v Sloveniji

dr. Boris A. NOVAK
za prizadevanja pri demokratizaciji in osamosvajanju Slovenije, za pomoč žrtvam balkanskih vojn ter za prispevek k prepoznavanosti Slovenije in naše kulture v svetu

dr. Rado LENČEK
za prispevek k poznavanju in uveljavljanju slovenske kulture v ZDA

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
za prispevek k razvoju knjižnične in informacijske dejavnosti, posebej za njeno zaslužno vlogo pri uresničevanju univerzitetnega študija in raziskovalnega dela

dr. Izidor HAFNER
za zasluge pri uvajanju računalništva in logike v srednje šole ter za delo z mladimi na tem področju

Davo KARNIČAR
za izjemen smučarsko - alpinistični dosežek s spustom z Mount Everesta, kar je v zgodovini himalaizma odprlo povsem novo poglavje in znova poneslo ime Slovenije v svet
------
- GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA MESTO
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ
za zasluge na področju varstva pred požari ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob 130 letnici delovanja

France FILIPIČ*
za življenjsko delo na področju zgodovinopisja
* Odlikovanje zavrnil.

ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE ob 90-letnici delovanja
za dolgoletno družbeno aktivno in strokovno uspešno delo

DOLENJSKI MUZEJ ob 50-letnici delovanja
za kulturno prosvetno poslanstvo ter za odkrivanje in ohranjanje premične kulturne dediščine

dr. Antonija BERNARD
za prispevek k prepoznavanju Slovenije, njene literature in jezika v Franciji ter zasluge pri ohranjanju narodne zavesti pri naših izseljencih

Božena GLAVAK
za življenjsko delo na področju operne poustvarjalnosti

dr. Jože FLORJANČIČ
za pedagoški in svetovalni prispevek na kadrovskem področju v Sloveniji ter za zasluge pri razvoju višjega in visokega šolstva

dr. Tom PRIESTLY
za prispevek k prepoznavanju slovenske kulture v svetu

don Pierino GELMINI
za delo in zasluge z mladimi zasvojenci in še posebej za razumevanje in prispevek pomoči potrebnim v slovenskem prostoru

pater BAZILIJ ALBIN VALENTIN (posmrtno)
za dolgoletno delo med avstralskimi Slovenci

dr. Majda MAČKOVŠEK - PERŠIČ
za pogumno humanitarno delo med taboriščnicami in pri tem za zasluge v boju proti nacifašizmu ter za požrtvovalno delo na področju onkologije

Jože MAKOTER
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Drago PETRIČ dr.med
za izjemne zasluge in prispevek slovenskemu športu ter za delo na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

dr.Božidar KRAJNČIČ
za zasluge pri razvoju mariborske fakultete za kmetijstvo in njenem mednarodnem uveljavljanju, za vrhunske raziskovalne rezultate ter za prispevek pri krepitvi slovenskega gospodarstva

prof.dr.Ivan TURK
za življenjsko delo in zasluge na področju računovodske in revizijske stroke

Peter WINKLER
za prispevek k uveljavitvi visokih civilizacijskih načel v ustvarjanju in izvajanju narodnostne politike Republike Slovenije

prim. Kurt KANCLER, dr. med.
za zasluge pri strokovnem, padagoškem, organizacijskem in drugem delu na področju slovenske pediatrije (ob sedemdesetletnici)

prof. Predrag MATVEJEVIČ
za zasluge pri ohranjanju in krepitvi vloge slovenske kulture v mednarodnem prostoru

Robert TOMSICH
za dejanja v dobro Sloveniji, posebej pri njenem osamosvajanju in mednarodnem uveljavljanju

prof. dr. Franc KOZJEK
za zaslužno delo na področju farmacije

Rajko CIBIC
za dejanja v dobro Slovencem v Franciji in krepitvi francosko-slovenskega prijateljstva ter za širjenje dobrega glasu o Sloveniji
Nazaj na vrh strani

Leto 1999

Pavle SVETE
za dolgoletno predano delo na področju pravnega sistema Republike Slovenije

prof.dr. Milan POGAČNIK
za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem in organizacijskem delu, pomembnem za razvoj in uveljavljanje slovenskega veterinarstva

Posavski muzej Brežice
ob petdesetletnici delovanja za zasluge in prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoj kulturnega življenja

Tomaž HUMAR
za izjemne alpinistične dosežke, posebej še za prvenstveni samostojni vzpon v južni steni Dhaulagirija, ki je pomemben tudi za mednarodno promocijo Slovenije

dr. Bruno BRESCHI
za mecenski doprinos slovenski kulturi

dr. Bruno RAVNIKAR
za pomembno in zaslužno delo v slovenski folklorni dejavnosti

dr. Anton OGOREVC
za zasluge pri razvoju in uresničevanju programov avtomatizacije v Iskri in širšem slovenskem prostoru

Avto-moto zveza Slovenije,
za uspešno delovanje na področju preventive, vzgoje in pomoči v cestnem prometu ter povezovanje z mednarodnimi organizacijami in ob devetdesetletnici delovanja

Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu,
za zasluge pri ohranjanju in razvijanju slovenske kulture ter za krepitev samozavesti in sodelovanja med rojaki na Koroškem

Marin BASTJANČIČ,
za dela v dobro občini nova Gorica in njenemu obmejnemu sodelovanju

Franc Zlatko DREU,
za dejanja v dobro Sloveniji na mednarodnem področju

Miroslava KRAMARIČ,
za dolgoletno požrtvovalno učiteljsko delo in za bogat osebni prispevek k razvoju Loma pod Storžičem.

- Cvetka KOCIJANČIČ
- Ciril SORŠAK
za kulturno delo in s tem za ohranjanje slovenskega izročila med našimi izseljenci v Kanadi.

Ivan John PLUT,
za zaslužno delo pri združevanju Slovencev v Kanadi in pri njihovem povezovanju z matično domovino.

prim. Anica MIKUŠ KOS, dr.med.,
za zaslužno delo na področju zaščite duševnega zdravja otrok.

prim. Jožica SIMONIČ, dr. stom.,
za življenjsko delo na področju zobozdravstvene preventive in zobnega zdravljenja otrok,

Iztok TOMAZIN, dr. med.,
za pomembno delo na področju urgentne medicine, posebej za zasluge pri klasičnem in helikopterskem reševanju ponesrečencev.

prim. mag. Franc URLEP, dr. med.,
za zasluge pri razvoju in uveljavitvi družinske medicine, organiziranju splošne zdravstvene službe in za prispevek k podiplomskemu izobraževanju.

Prostovoljno gasilsko društvo Metlika,
ob stotridesetletnem jubileju za organizirano, vztrajno in nesebično varovanje pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami kot prvemu slovenskemu gasilskemu društvu.

“Slovenski rodoljubi, ki so jih angleški zavezniki kot padalce poslali na ozemlje Slovenije, kjer so se borili za novo Evropo svobodnih narodov”
za zasluge v boju proti nacifašizmu.

Károly BAUER,
za zasluge v dobro porabskih Slovencev in njegov prispevek k osamosvajanju Slovenije.

dr. Richard JACKSON,
za zasluge pri prepoznavanju slovenske literature v tujini in za druga dela v dobro Sloveniji.

dr. Dénes PÁLFY,
za zasluge in prispevek pri povezovanju in sodelovanju Madžarske s Slovenijo na različnih področjih.

- Slavko AVSENIK,
- Vilko OVSENIK,
za zasluge na področju slovensko zaznamovane množične glasbene kulture doma in široko po svetu.

Andrej BABIČ,
za plodno in požrtvovalno delo v turistični dejavnosti Gorenjske.

- Mojmir LASAN,
- Lidija SOTLAR,
- Magda VRHOVEC,
ob osemdesetletnici slovenskega baleta za umetniške dosežke in druge zasluge na tem področju.

Svetlana MAKAROVIČ*,
za ustvarjalne zasluge pri razvoju slovenske lutkovne umetnosti in literature za otroke.
* Odlikovanje protestno vrnila 24. 2. 2000.

Milan MATOS,
za zasluge pri razvoju slovenskega založništva ob petindvajsetletnici delovanja knjižnega kluba Svet knjige.

Nace SIMONČIČ,
za dolgoletno bogato ustvarjalno delo v slovenskem lutkarstvu.

Ignacije ŠUNJIĆ,
za izjemno organizacijsko delo v slovenskem lutkarstvu.

Klaus WOLF,
za zasluge pri promociji Slovenije v nemškem glasbenem atlasu in za povezovanje med mestoma Esslingen in Velenje.
Nazaj na vrh strani

Leto 1998

Janez BOHORIČ,
za zasluge pri organiziranosti in uveljavljanju lionističnega gibanja in njegovega humanitarnega poslanstva v Republiki Sloveniji.

Franc EKAR,
za štiridesetletno organizacijsko delo na področju planinstva, alpinizma in drugih področjih telesne kulture.

Slavko GLIHA,
za zasluge v korist kmetijskega razvoja pri nas, za dolgoletno uspešno vodenje Kmetijskega inštituta Slovenije in za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine.

Ignac GOLOB,
za zasluge in prispevek pri mednarodnem priznanju in uveljavljanju samostojne države Slovenije.

Jože JAN,
za življenjsko delo na področju inovatorstva in s tem za zasluge pri razvoju slovenskega gospodarstva.

Matjaž JANČAR, posmrtno,
za zasluge in prispevek pri mednarodnem priznanju in uveljavljanju samostojne države Slovenije.
------
Alojz JEŠELNIK,
za dolgoletno nesebično in zaslužno delovanje v Združenju multiple skleroze Slovenije v dobro invalidnih oseb.

- Evgenija KEGEL KOROŠEC,
- Janez KOROŠEC,
za dolgoletno prizadevno delovanje in izjemne dosežke pri razvoju vasi Koprivnik in Gorjuše in za druga dejanja, pomembna za promocijo Bohinja zunaj meja Republike Slovenije.

Aleš MIŽIGOJ,
kot uspešnemu gospodarstveniku ob sedemdesetletnici za zasluge na različnih področjih športa in izobraževanja.

Janez MRDAVŠIČ,
za zasluge pri bogatitvi kulturne podobe Koroške, pa tudi v pedagoškem delu, slavistični stroki, na področju knjižničarstva in koroškega domoznanstva.

Marijan LAČEN,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.

Ivan NEMANIČ,
za delo in zasluge pri varovanju slovenske filmske arhivske kulturne dediščine.

- dr. Božidar OPARA,
- Dušan PARAZAJDA,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.

prof. dr. Fedor PEČAK,
za zasluge pri uveljavljanju rotarijskega gibanja v Sloveniji, za izpopolnjevanje njegovega humanitarnega poslanstva ter še posebej za strokovno delo na področju ortopedije.

prof. dr. Janez PLANINA,
za življenjsko delo na področju turizma kot stroke.

Mirko RAMOVŠ,
za dolgoletno znanstveno delo ter za zasluge pri popularizaciji slovenskega plesnega ljudskega izročila, še posebej za dolgoletno ustvarjalno vodenje AFS France Marolt.

Alojz SERINI,
za zasluge na področju turističnega razvoja Dolenjske in Bele krajine ter za uveljavljanje turistične dejavnosti v Sloveniji.

Pavel SMOLEJ,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.

Zora TOMIČ,
za dolgoletne zasluge na področju socialnega in invalidskega varstva ter za prispevek v dobro invalidom Slovenije, posebej tistim s cerebralno paralizo.

Emil ULAGA,
za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami.

Atletsko društvo Kladivar-Cetis Celje,
ob petdesetletnici delovanja za prispevek pri vzgoji športnikov in športnih delavcev ter za zasluge, pomembne za razvoj, napredek in uveljavitev slovenskega športa doma in v svetu.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,
za zasluge pri usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju, ob tridesetletnici delovanja.

Tednik madžarske narodne skupnosti NÉPUJSÁG,
za zasluge v dobro prekmurskim Madžarom ter za ustvarjanje sožitja in razumevanja med ljudmi madžarske in slovenske narodnosti.

Zgodovinski arhiv Ljubljana,
ob stoletnici zaslužnega delovanja v arhivistični stroki, še posebej pa za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine.

dr. Zlatko Aurelius VERBIČ,
za zasluge v dobro Sloveniji v najkritičnejših časih njenega osamosvajanja.

François BURKHARDT,
za zasluge pri predstavitvi del arhitekta Jožeta Plečnika na svetovnem kulturnem prizorišču in s tem za prispevek k prepoznavanju slovenske ustvarjalnosti.

Viljem ČERNO,
za bogatitev kulturnega življenja med benškimi Slovenci in s tem za ohranjanje in krepitev njihove narodne zavesti.

dr. Oreste DAVINI,
za pomoč v času agresije na Slovenijo in za vse druge zasluge v dobro Sloveniji.

Alberto ESTRADA VILARRASA,
za zasluge pri uveljavljanju dobrega imena Slovenije v Španiji in za krepitev prijateljskih odnosov med obema državama.

Maia KOLLANDER,
za zaslužno ohranjanje stikov slovenskih izseljencev v Severni Ameriki z matično domovino in za druga dejanja v njihovo dobro.

Joachim A. SCHOLZ,
za zasluge pri sodelovanju Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije ter za uspešno vodenje mešanega podjetja Bayer Pharme iz Ljubljane.

Albert THEIS,
za vsa dobra dela, pomembna za Slovence v boju proti nacifašizmu, in še posebej za njegovo pomoč trpečim v koncentracijskem taborišču Dachau.
Nazaj na vrh strani

Leto 1997:

Milan BAŠKOVIČ,
za njegovo delo, pomembno na področju pravnega sistema Republike Slovenije.

Viljem BELOVIČ,
za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji.

Janez BIZJAK,
za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku.

dr. Kristina BRENK,
za življenjsko delo v mladinski literaturi in založništvu.

Marko ČERNIVEC,
za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.

prof. dr. Franc HABE,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu.

Savo JANEŽIČ,
ob petinsedemdesetletnici za življenjsko delo na področju pregradnega inženirstva.

Janez KUHAR,
za njegovo zaslužno skladateljsko, pedagoško, zborovodsko ter drugo delo v dobro slovenskih otrok, predvsem pa slovenske kulturne samozavesti.

Maks LEŠNIK,
za plodno in vztrajno delo na področju varstva pred požari, za osebni prispevek pri gašenju brezštevilnih požarov in za požrtvovalna reševanja ljudi in premoženja v naravnih nesrečah.

prof. dr.Franc LOBNIK,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu.

prof. dr. Andrej MARTINČIČ,
ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu.

Franc PERHAVEC,
za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.

dr. Ljudmila PLESNIČAR,
za odlične dosežke na podorčju varovanja kulturne dediščine, še posebej arheologije.

Zinka SVETELJ,
za predano organizacijsko in drugo delo v Zavodu za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino “Dr. Marko Gerbec”, Šentvid pri Stični.

Vladimir ŠERBEL,
za dolgoletno, izjemno uspešno organizacijsko delo pri civilni zaščiti, zlasti pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in gmotnih dobrin.

Marija ZUPANČIČ-VIČAR,
za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku.

Časopisno založniška družba Primorske novice,
za zasluge na področju informativne dejavnosti, še posebej v času osamosvojitvenih prizadevanj.

Lovska zveza Slovenije,
za nacionalno, napredno in naravovarstveno naravnanost v vseh devetdesetih letih obstajanja.

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,
ob štiridesetletnici delovanja za njen prispevek k računovodski stroki, njeno popularizacijo, uveljavljanje teorije v praksi in še posebej za vzgojo računovodskih praktikov v Sloveniji.

Zveza radioamaterjev Slovenije,
ob petdesetletnici delovanja za humanitarno pomoč pri naravnih in drugih nesrečah in še posebej za zasluge v procesu osamosvojanja Republike Slovenije.

Božidar FINK,
za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri njenem mednarodnem priznanju in uveljavljanju.

prof. dr. h.c. Paul BRAENDLI,
za zasluge pri sodelovanju Evropske patentne organizacije z Republiko Slovenijo in za vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije ter za vsa druga dejanja v njeno dobro.

Jean-Paul CARTERON,
za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.

Ludwig HEIGL,
za njegova dobra dela, ki jih je med drugo svetovno vojno naklonil slovenskim izgnancem.

dr. Gyula PUSZTAI,
za dela in zasluge v prid slovenski osamosvojitvi ter za utrjevanje in bogatitev dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko.

dr. Klaus SCHWAB,
za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.

dr. Heinz SIPPEL,
za zasluge v dobro Sloveniji, še posebej v procesu njenega osamosvajanja.
Nazaj na vrh strani

Leto 1996:

mag. Vinko APŠNER,
za zasluge in osebni prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske farmacevtske industrije.

Božo BENEDIK,
za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.

Otmar BERGANT,
za njegovo predano delo v dejavnostih društev za boj proti raku.

Janez BITENC,
ob sedemdesetletnici za entuziastično in požrtvovalno delo na področju glasbene kulture za otroke.

- Ivan BRATUŽ,
- Milan ČUŠ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Jaka ČOP,
za zasluge na področju planinske kulture in s tem naravovarstvene zavesti ter za življenjsko delo na področju slovenske planinske fotografije.

Franc HOČEVAR,
za osebna prizadevanja pri humanizaciji in lajšanju življenja invalidov ter zasluge pri razvoju dejavnosti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo.

dr. Maksimilijan JEZERNIK,
za zasluge v dobro Slovencem na tujem, še posebej v Rimu, in za dejanja, pomembna pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.

Zvonka KNEŽEVIČ,
za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.

prof. dr. Andrej KOCIJAN,
za dolgoletne zasluge in osebni prispevek pri uspešnem delovanju slovenskih društev za boj proti raku.

Vojislav LUKIĆ,
za zasluge in delo na področju časnikarstva, posebej za prispevek k predstavljanju pomembnih dosežkov slovenske medicine, kot tudi za drugo publicistično delo, pomembno za predstavitev Slovenije v svetu.

Leopold OBLAK,
kot uspešnemu slovenskemu gospodarstveniku za delo in zasluge pri vsestranskem razvoju krajev v Loški dolini.

Alojz PAVLIČ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Ivan PERŠAK,
za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.

- Franci POVŠE,
- Boris RAJ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Majda ŠLAJMER JAPELJ,
za njena dela in zasluge pri vzgoji in izobraževanju slovenskih medicinskih sester ter za prispevek k uveljavljanju zdravstvene nege.

Boris ŠUŠTARŠIČ,
za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.

Ljubinko VOLMUT,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Nada VREČEK,
za petinpetdesetletno zvesto delo na podružnični šoli na Travi in za vse dobro, kar je tam storila.

Zoran VUDLER,
za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.

Jože ZUPANC,
za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.

Pevski zbor Šentanelski pauri,
za zasluge pri ohranjanju tradicije in obujanju šeg in navad krajev in okolice in s tem za krepitev slovenske zavesti na obeh straneh avstrijsko slovenske meje.

Slovenski program radia ÖRF Celovec,
za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Avstriji.

Slovensko kulturno prosvetno društvo SAVA iz Frankfurta,
ob petindvajsetletnici delovanja za zasluge pri združevanju Slovencev na tujem in za ohranjanje njihove narodne zavesti.

Šentjakobsko gledališče Ljubljana,
ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge v ljubiteljski gledališki dejavnosti in s tem za bogatenje slovenske kulture.

Zveza društev za boj proti sladkorni bolezni Slovenije,
ob štiridesetletnici delovanja za prizadevno človekoljubno delo, pomembno za sladkorne bolnike.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku,
za izjemne zasluge in petindvajsetletna prizadevanja v boju proti raku ter za drugo humano dejavnost na tem področju.

Gerald S. ARMSTRONG,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.

Paul BAUMANN,
za njegova dela v dobro Sloveniji med njenim osamosvajanjem ter za prispevek k dolgoletnemu sodelovanju med mestoma Ste Marie aux Mines in Tržičem.

Wolfgang KNOLL,
za zasluge in osebni prispevek v strokovnem sodelovanju med naravnim parkom Hochtaunus in Triglavskim narodnim parkom ter za drugo delo, pomembno zlasti za mednarodno priznanje Republike Slovenije.

Werner KRAUS,
za zasluge pri krepitvi gospodarskega sodelovanja med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, posebej še na področju gumarske industrije.

Kurt MÜLLER,
za dejanja v dobro Sloveniji.

Robert PLAN,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.

Karl SCHNABEL,
za zasluge in osebni prispevek k razvoju kulturnega, humanitarnega, naravovarstvenega in drugega pomembnega sodelovanja med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo, posebej v času njenega osamosvajanja.

Robert TINLOT,
za zasluge v dobro slovenskemu gospodarstvu, še posebej njegovega vinogradništva in vinarstva.

Edward O. WELLES,
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
Nazaj na vrh strani

Leto 1995:

Franc BAŠKOVIČ,
za vsestranske zasluge na področju ljubiteljske kulture in glasbenega šolstva.

Vlado HABJAN,
za zasluge pri uveljavljanju slovenske državnosti ter za zbliževanje Slovencev po svetu.

Ivan HORVATIČ,
za zasluge pri varovanju in obrambi slovenske kulturne, jezikovne in državne integritete.

Martin HOZJAN,
za zasluge pri ohranjanju in krepitvi narodne zavesti ameriških Slovencev, za zasluge pri gradnji in postavitvi slovenskega doma v Lemontu in za prispevek pri osamosvajanju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije.

Zdenko PAVLINA,
za dolgoletno delo in prispevek k organizaciji slovenskih sodišč.

Dušan PLENIČAR (posmrtno),
za zasluge in dolgoletno delo v dobro slovenskemu narodu in slovenski kulturi.

prof. dr. Rajko SEDEJ,
za strokovno in organizacijsko delo na področju zobozdravstva ter dolgoletno uredniško delo pri Zobozdravstvenem vesniku.

Ana ŠTUHEC,
za dolgoletno delo in zasluge v dobro Slovencem v Zvezni deželi Baden-Wuertenberg na kulturnem, izobraževalnem, športnem in na drugih področjih ter za povezovanje z matično domovino.

Tone VOGRINEC,
za izjemno strateško vodenje slovenskega vrhunskega smučanja in za prispevek tega njegovega dela k ugledu Slovenije.

Arhivsko društvo Slovenije,
za dolgoletno delo, pomembno za arhivsko dejavnost ter za zasluge pri ohranjanju slovenske kulturne pisne dediščine.

Družbeno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje slušno prizadetih ter drugih invalidov DAN-Ljubljana,
za dolgoletno delo pri zaposlitveni in delovni rehabilitaciji slušno prizadetih in drugih invalidov in za zasluge pri njihovem polnovrednem vključevanju v družbeno življenje.

Gledališče Tone Čufar,
ob petdesetletnici delovanja za zasluge v gledališki dejavnosti in s tem za prispevek k ohranjanju slovenske kulture.

Radio Koper- Capodistria,
za dolgoletno delo in zasluge, dosežene na področju informativne dejavnosti, pomembne za krepitev mednarodnih odnosov in sožitje med večinskim in manjšinskim narodom z obeh strani meje.

Slovenski program radia RAI Trst,
za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Italiji.

Turistična zveza Slovenije,
za dolgoletno delo in zasluge pri razvoju ter organiziranju slovenskega turizma, za spodbujanje raznovrstnih turističnih dejavnosti, še posebej pa za širjenje vedenja o Sloveniji v svetu.

John W. ANDRESEN,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.

dr. František BENHART,
za dolgoletno krepitev in bogatitev vezi med češko in slovensko kulturo ter za obsežno prevajalsko in drugo delo v dobro Sloveniji.

Albert BENKER,
za zasluge in osebni prispevek pri modernizaciji statistike in avtomatske obdelave podatkov v Republiki Sloveniji.

Ernst LANDSCHBAUER,
za osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji v času agresije in zasluge pri razvijanju dobrososedskih odnosov med obmejnimi občinami Republike Avstrije in Republike Slovenije.

Astrid LINDGREN,
za dela in dejanja v veselje in srečo otrok, za njen odnos do varstva narave in za vse, kar je storila v dobro Sloveniji.

dr. Viktor MEIER,
za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti s slovensko politično, zgodovinsko in kulturno realnostjo in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.

- Heribert SPAETH,
- Heinrich STRASSER,
za zasluge in prispevek pri razvoju slovenske obrti in mednarodnem uveljavljanju Slovenije in njenega gospodarstva.

Bill PETTY,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.

John PHILLIPS,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za novinarsko in fotoreportersko delo v dobro slovenskemu odporniškemu gibanju med drugo svetovno vojno.

dr. Walter REINARTZ,
za zasluge pri razvoju lionizma v Sloveniji ter za človekoljubno, humanitarno in drugo dejavnost v dobro Sloveniji.

John C. RUCIGAY,
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.
Nazaj na vrh strani

Leto 1994:
- Jože AMBROŽ,
- Darko ANŽELJ,
- Angel ČIBEJ,
- Ervin DRAŠLER,
- Bojan GUČEK,
- Viktor HLADNIK,
- Marjan HORVAT,
- Breda JANEŽIČ,
- Janez JEREB,
- Konrad JURIČ,
- Zvonimir KELHER,
- Rajko KOMAT,
- Drago KUPNIK,
- Venčeslav LIHTENVALNER,
- Radovan LUKMAN,
- Jakob ORNIK,
- Bojan PODBEVŠEK,
- Marko POGOREVC,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Fedor PIRKMAJER,
za zasluge pri posodabljanju in organiziranju številnih panog slovenskega kmetijstva, še posebej za dolgoletno uspešno delo na področju vinarstva ter plasma slovenskih vin v tujini.

- Vekoslav RAJH,
- Boris REHAR,
- Vojko ROBNIK,
- Srečko ROSIČ,
- Robert ROŽAJ,
- Andrej RUPNIK,
- Bojan SKOČIR,
- Franc SLOKAN,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

dr. Marjan ŠEF,
za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk.

- Branko ŠEKORANJA,
- Slavko ŠKERLAK,
- Tomaž TUŠAR,
- Jože VEHOVEC,
- Jože VIDIC,
- Mirko ZAVRŠEK,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Revija 2000,
za zasluge pri več kot dvajsetletnem prizadevanju za pluralizacijo, demokratizacijo in prepoznavanje slovenskega duhovnega sveta.

Slovenska Karitas,
za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk.

Bernard COURSAT,
za dolgoletne zasluge pri utrjevanju in pospeševanju gospodarskega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Francijo ter za delo v dobro Sloveniji, še posebej ob njenem osamosvajanju.

- prof. Karl HAAS,
- Erich PAULITSCH,
za zasluge pri strokovnem, kulturnem, športnem in drugem sodelovanju avstrijskih in slovenskih šol ter drugih pedagoških ustanov.

Dan YESHAYAHU,
za zasluge pri vzpostavljanju, razvoju in krepitvi izraelsko-slovenskega sodelovanja.

Federico ZERI,
za zasluge in prispevek pri mednarodnem uveljavljanju slovenske likovne umetnosti in pri postavitvi nacionalne zbirke umetniških del evropskih mojstrov v Sloveniji.
Nazaj na vrh strani

Leto 1993:

- Milena HAJNŠEK- HOLZ,
- Marija JANEŽIČ,
za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

- Jože KOLENC,
- Franc KOSI,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Alojz KURALT,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Jakob MÜLLER,
za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

Franjo KRPAČ,
za zasluge pri strokovnem in vzgojnoizobraževalnem delu na področju slovenskega planinstva.

dr. Hans MAYER,
za zasluge in osebni prispevek k razvoju gospodarskega, kulturnega in siceršnjega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Svobodno državo Bavarsko ter za dejanja v dobro mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.

Rene PUTZEYS,
za zasluge in osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in za dejanja v njeno dobro.
Nazaj na vrh strani

Leto 1992:

- Jože AJDIŠEK
- Bojan BABIČ,
- Stanislav BAČAR,
- Bogdan BELTRAM,
- Tine BRAJNIK,
- Branko BRATKOVIČ,
- Miloš BREGAR,
- Ivan BRITOVŠEK,
- Ivan BUKŠEK,
- Dušan BURIAN,
- Alojz CIFER,
- Stane CIGLARIČ,
- Zoran DERNOVŠEK,
- Robert DOVGAN,
- Željko ERNOIČ (posmrtno)
- Ludvik FAFLEK,
- Jure FERME,
- Robert FINK,
- Franko FIORELLI,
- Alojz FLISAR,
- Maks GORENŠEK,
- Dušan GORŠE,
- Zlatko HALILOVIČ,
- Ivan HOČEVAR,
- Milan HORVAT,
- Robert HVALC (posmrtno)
- Stanislav ISAK,
- Bogdan JENKO,
- Jože KALAN,
- Željko KLAJIČ,
- Rade KLISARIČ,
- Andrej KOCBEK,
- Slavko KOCMUT,
- Aleš KODRA,
- Mirko KOKOL,
- Bogdan KOPRIVNIKAR,
- Janez KOŠIR,
- Jože KRALJ,
- Viktor KRANJC,
- Jože KRAPŠE,
- Milan KREFT,
- Janez LESJAK,
- Borut LIKAR,
- Zdenko LILEK,
- Srečko LISJAK,
- Bojan LUNEŽNIK,
- Roman MARGUČ,
- Anton MARTINČIČ,
- Marjan MAUKO,
- Jernej MOLAN (posmrtno)
- Miha MOLAN,
- Darko MUC,
- Anton PEINKIHER,
- Edvard PEPERKO (posmrtno)
- Zlatko PERKO,
- Stanko PESRL,
- Peter PETRIČ (posmrtno)
- Stanislav POŽAR (posmrtno)
- Drago PLANČUTIČ,
- Brane PODBORŠEK,
- Oto POK,
- Janez PORTIR,
- Otokar PRAPER,
- Darko PRINČIČ,
- Janez RAUTER,
- Vincenci REPNIK (posmrtno)
- Rudolf ROGELŠEK,
- Janez RUPAR,
- Rudolf SKOBE,
- Janez SLADIČ,
- Marjan STARC,
- Ivan STARINA,
- Stanislav STRAŠEK (posmrtno)
- Marjan STREHAR,
- Janko STUŠEK,
- Janez ŠIBANC,
- Franc ŠIROVNIK,
- Jože ŠOŠTARIČ,
- Ivo ŠTANDEKAR (posmrtno),
- Vojko ŠTEMBERGER,
- Bojan ŠTUMBERGER (posmrtno)
- Bojan ŠULIGOJ,
- Bogomir ŠUŠTAR,
- Janez ŠVAJNCER,
- Mitja TEROPŠIČ,
- Drago TOPOROŠ,
- Marjan TROPE,
- Aldo TURK,
- Zvonko ULCEJ,
- Bojan UŠENIČNIK,
- Franc URŠIČ (posmrtno)
- Rajmund VEBER,
- Robert VERBANČIČ,
- Dejan VNUK,
- Ludvik VOLF,
- Milan ZAGERNIK,
- Alojz ZAKRAJŠEK,
- Franc ZORKO,
- Peter ZUPAN
- Ludvik ZVONAR,
- Franci ŽNIDARŠIČ,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Franc LASIČ,
za zasluge pri organiziranju in izvajanju humanitarne pomoči.

Drago VIZJAK,
za zasluge pri organiziranju in izvajanju humanitarne pomoči.

Gorska reševalna služba Kamnik,
za izjemne zasluge pri razvoju planinstva in varovanju človeških življenj.

- Krajevna skupnost Kočevska Reka,
- Postaja mejne policije Brnik,
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani


Red za izredne zasluge
Predsednik RS dr. Danilo Türk (2007-2012)

LETO 2011

Njegova ekscelenca predsednik Islandije
Ólafur Ragnar Grimsson
za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Islandijo, za prispevek k utrjevanju mednarodnega miru, varnosti in sodelovanja ter za tvorni prispevek k reševanju globalnih problemov.

Njegovo veličanstvo norveški kralj Haraldu V.
za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško na bilateralni in na multilateralni ravni, za prispevek k utrjevanju mednarodnega miru, demokracije, varnosti in stabilnosti ter za tvorni prispevek k reševanju globalnih razvojnih problemov

Njeno veličanstvo norveška kraljica Sonja
za njen prispevek k utrjevanju vrednot sodobne solidarne družbe enakih možnosti doma in na mednarodni ravni ter za njeno podporo uveljavljanju načel družbene odgovornosti in pravičnosti

Njegova ekscelenca predsednik Republike Avstrije
dr. Heinz Fischer
za zasluge pri uresničevanju suverenosti Republike Slovenije ter njenega ugleda in napredka ter za vsestransko podporo pri krepitvi odnosov in razumevanju med narodoma Republik Slovenije in Avstrije

Njegova ekscelenca predsednik Italijanske republike
Giorgio NAPOLITANO
za utrjevanje mednarodnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko ter ustvarjanje novih priložnosti za krepitev prijateljstva in povezovanja obeh držav za skupno evropsko prihodnost
Nazaj na vrh strani

LETO 2010

Njena ekscelenca predsednica Republike Finske
Tarja Kaarino Halonen
za zasluge pri utrjevanju mednarodnega sodelovanja in prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko
Nazaj na vrh strani

LETO 2009

Univerza v Ljubljani
ob njeni 90. obletnici obstoja in delovanja ter za velik prispevek na pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem in umetniškem področju

Jaap de Hoop Scheffer
za zasluge pri krepitvi mednarodnega miru in varnosti
Nazaj na vrh strani

LETO 2008

Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II.
za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, za prispevek k utrjevanju mednarodnega miru ter za številna človekoljubna dejanja.

prof. dr. France Bučar
za izjemno družbeno, politično in znanstveno delovanje, ki je prispevalo h krepitvi suverenosti, blaginje, ugleda in napredka Slovenije
Nazaj na vrh strani

Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)

LETO 2006

dr. Jože Pučnik, posmrtno*
velikemu Slovencu in humanistu za življenjski prispevek k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije
* Posthumnega odlikovanja svojci niso želeli prevzeti.

David Oddsson
za izredne zasluge za pomoč Republiki Sloveniji pri mednarodnem priznanju in vključevanju v Severnoatlantsko zavezništvo, na diplomatskem mednarodnem področju

Njegova presvetla visokost monaški knez Albert II.
za zasluge pri krepitvi prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Monako ter prispevek k številnim človekoljubnim dejavnostim za mir in blaginjo na svetu

Tassos Papadopoulos
za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, za tvorno sodelovanje in vzajemno podporo pri včlanjevanju v Evropsko unijo in prispevek k vzpostavljanju dobrega sodelovanja v mednarodnih organizacijah, na diplomatskem mednarodnem področju
Nazaj na vrh strani

LETO 2005

Lord George Islay MacNeill Robertson
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Severnoatlantskim zavezništvom, na diplomatskem mednarodnem področju

Dr. Helmut Kohl
za izjemen prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije ter vsestransko podporo pri razvoju in krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo med njegovim kanclerstvom, na diplomatskem mednarodnem področju

Ferenc Mádl, predsednik Republike Madžarske
za zasluge pri vsestranskem razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko

Romano Prodi
za izjemne zasluge, dejanja in osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji pri njenem vključevanju v Evropsko unijo in uveljavljanju v mednarodni skupnost, na diplomatskem mednarodnem področju
Nazaj na vrh strani

LETO 2004

Günter Verheugen
za izjemne zasluge in prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evropske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Njegovo veličanstvo švedski kralj Carl XVI Gustaf
za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko

Njeno veličanstvo švedska kraljica Silvia
za zasluge pri utrjevanju slovensko-švedskega prijateljstva in za vsa dejanja na humanitarnem področju

Dr. Javier Solana Madariaga
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju
Nazaj na vrh strani


Zlati red za zasluge
Predsednik RS dr. Danilo Türk (2007-2012)

LETO 2012

Šola za podčastnike Andrej Komel plemeniti Sočebran
za pomemben prispevek k razvoju in posodobitvi Slovenske vojske

Glasbena matica Ljubljana
za velik prispevek k razvoju slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ob 140-letnici delovanja

Miran Bogataj
za velik strokovni prispevek k razvoju na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije

Gorska reševalna zveza Slovenije
za izjemen prispevek k varnosti državljank in državljanov v gorah, težko dostopnih območij in ob naravnih nesrečah, ter za njihovo plemenito človekoljubnost, visoko strokovnost in prostovoljstvo

Ernest Eöry
dolgoletnemu predsedniku Gasilske zveze Slovenije in njenemu častnemu predsedniku za dolgoletno, predano in uspešno vodenje organizacije slovenskih gasilcev

Erika Fürst
za izjemen osebni prispevek k slovenski in evropski zgodovinski zavesti za dragocen prispevek k ohranjanju spomina na zgodovino in usodo slovenskih Judov
Nazaj na vrh strani

LETO 2011

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
za 50-letno uspešno vzpodbujanje bralne kulture med mladimi in s tem za prispevek h kulturi slovenskega duha, znanja in ustvarjalnost

IEDC - Poslovna šola Bled d.o.o.
za njeno pionirsko delo na področju poslovnega izobraževanja v Sloveniji in v srednje in vzhodnoevropski regiji ter za njen prispevek k uveljavljanju visokih poslovnih standardov s poučevanjem dobrih praks in posredovanjem novejših strokovnih znanj

podjetje PIPISTREL, d. o. o.
za njegov prispevek k razvoju okolju prijazne tehnologije ter za uveljavljanje zmagovite inovativne filozofije, s katero je tudi Slovenijo postavil med tehnološke velesile

Slovensko zdravniško društvo
ob njegovi 150-letnici za prispevek k razvoju medicinske stroke, za uveljavljanje visokih etičnih vrednot zdravništva ter za prispevek k razvoju društvene, stanovske in splošne kulture na Slovenskem

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
za uveljavljanje športa kot pomembne prvine kakovosti življenja Slovencev, za zasluge pri razvoju kar najširšega segmenta športa v Sloveniji in za prispevek k slovenskim vrhunskim dosežkom na mednarodnih športnih tekmovanjih

Carinska uprava Republike Slovenije
za izjemen prispevek k vzpostavitvi sodobne carinske službe od osamosvojitve Republike Slovenije do današnjih dni

Policija Republike Slovenije
za njen izjemen prispevek k varnosti državljanov

Slovenska vojska
za krepitev obrambne sposobnosti Republike Slovenije in za dosežke v mednarodnih operacijah in misijah v obdobju 1991 - 2011

Organizacijski komite Pokala Vitranc
ob 50. letnici neprekinjenega prirejanja mednarodnega tekmovanja najboljših smučarjev sveta v slalomu in veleslalomu v Kranjski Gori

Njegova ekscelenca Franco FRATTINI
minister za zunanje zadeve Italijanske republike,
za njegov prispevek k poglabljanju sodelovanja na dvostranski, regionalni in multilateralni ravni ter za podporo razvoju slovenske manjšine v Italiji kot elementa zbliževanja med državama

veleposlanik Stefano STEFANINI
svetovalec, direktor Urada za diplomatske zadeve Predsedstva Italijanske republike
za njegov prispevek h krepitvi vseh oblik sodelovanja med Slovenijo, zlasti na varnostnem področju in v večstranskih odnosih

Njegova ekscelenca Alessandro PIETROMARCHI
veleposlanik Italijanske republike v Republiki Sloveniji,
za njegovo dejavno vlogo pri poglabljanju sodelovanja med državama in njunega rednega političnega dialoga ter za krepitev medsebojnega zaupanja in sodelovanja na regionalni ravni

prof. Carlo GUELFI
svetovalec, direktor Sekretariata predsednika Italijanske republike,
za njegov prispevek pri oblikovanju pobud in ciljev za krepitev političnega dialoga, zaupanja in sodelovanja med Slovenijo in Italijo

Donato MARRA
državni svetovalec in generalni sekretar Predsedstva Italijanske republike,
za njegov prispevek k poglobljenemu vsebinskemu dialogu med sosednjima državama in oblikovanju skupnih političnih pobud v krepitvi italijansko-slovenskega sodelovanja

veleposlanik Rocco Antonio CANGELOSI
za njegov prispevek h krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijansko republiko na ravni držav, civilne družbe in obeh narodnih manjšin

pooblaščeni minister Stefano RONCA
vodja državnega diplomatskega protokola,
za njegov prispevek k vsestranskemu sodelovanju in k ustvarjanju odličnega vzdušja v odnosih med Slovenijo in Italijo

general Rolando MOSCO MOSCHINI
svetovalec predsednika Italijanske republike za vojaške zadeve in Vrhovnega obrambnega sveta
za njegov prispevek k širitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijansko republiko na vojaškem in obrambnem področju in s tem h krepitvi skupnega prizadevanja za mir in varnost
Nazaj na vrh strani

LETO 2010

Dejan Zavec
kot prvemu Slovencu z nazivom svetovni prvak v boksanju za njegov izjemni športni dosežek ter za njegovo visoko etično športno držo, ki je široko prepoznana med njegovimi številnimi privrženci

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.
ob njegovi 100-letnici, za neprecenljiv prispevek k razkrivanju slovenskega podzemnega sveta in visoko strokovno dokumentiranje jam, za razvoj jamarstva in speleološke terminologije ter za prispevek k naravovarstveni zavesti Slovencev glede pomena in občutljivosti kraških hidrogeoloških sistemov in lepo

podjetje Krka, tovarno zdravil, d. d., Novo mesto
za velik prispevek k uspešni razvojni poti slovenske družbe, spodbujanje mladih k raziskovalnemu in razvojnemu delu, prenos znanja med univerzo in gospodarstvom ter neposredno vključevanje mladih raziskovalcev v mednarodno sodelovanje

Mojmir Sepe
ob njegovi 80-letnici za prispevek k ustvarjanju slovenske zabavne glasbe in pomemben delež pri razvoju in oblikovanju slovenske glasbene kulture

prof. dr. Branko Berčič
za življenjsko delo na področju bibliotekarstva in literarne zgodovine

prof. dr. Marko Kos
za izredne zasluge za prispevek k blaginji, ugledu in napredku Slovenije na kulturnem in gospodarskem področju

Saša Vuga
za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi in bogatitvi slovenskega jezika

Petra Majdič
za izjemni športni dosežek, hrabro dejanje, srčno borbo in doseženo bronasto odličje na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru 2010.
Nazaj na vrh strani

LETO 2009

akademik prof. dr. Jože Trontelj
za življenjsko delo na področju etike in za uveljavljanje mednarodnega strokovnega ugleda slovenskega zdravstva

misijonar Pedro Opeka
za izjemen prispevek na področju humanitarnega dela, socialne in teološke misli in skrbi za sočloveka

Catherine Lalumière
za podporo pri prizadevanjih Slovenije za neodvisnost in samostojnost ter
za vlogo pri priključitvi Slovenije Svetu Evrope

Miroslav Cerar
za velik prispevek na področju športa in prepoznavnosti Slovenije ter izjemne dosežke v gimnastiki

Joco Žnidaršič
za življenjsko delo na fotografskem področju in velik prispevek pri prepoznavnosti Slovenije

Tone Pavček
za življenjsko delo in prispevek k slovenski književnosti ter demokratični podobi slovenske družbe

prof. Karel Pečko
veliki humanist in umetnik za zasluge pri prebujanju demokratične in svobodne misli

Svetlana Makarovič
Za izjemno uspešno in kakovostno leposlovno delo na področju slovenske književnosti ter njeno uveljavljanje v svetu

dr. Henrik Neubauer
Za izjemno delo in zasluge v kulturnih dejavnostih, zlasti baletu, ter pri uresničevanju suverenosti, ugleda in napredka Republike Slovenije v kulturi

Dušan Jovanović
Za ustvarjalni opus in bogatitev slovenske kulture, zlasti gledališča, ter njeno prepoznavnost v svetu
Nazaj na vrh strani

LETO 2008

dr. Spomenka Hribar
za prizadevanja in prispevek k osamosvajanju in demokratizaciji slovenske družbe

akad. prof. dr. Valentin Hribar
za znanstveno-raziskovalno delo na področju filozofije in prispevek k osamosvajanju in demokratizaciji slovenske družbe

akad. prof. dr. Alenka Šelih
za dolgoletno znanstveno-raziskovalno delo na področju pravnih znanosti.

akad. prof. dr. Ivan Vidav
za izjemne zasluge pri razvoju znanosti in izobraževanja v Sloveniji.

Miljenko Licul
za izjemne zasluge na kulturnem področju in posebej uspešenustvarjalni prispevek za Slovenijo.

Ivan Atelšek
za dolgoletno uspešno delo in velik osebni prispevek k krepitvi gospodarskega razvoja v Sloveniji.
Nazaj na vrh strani
Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)

LETO 2007

dr. sc. med. Janez Rugelj
za vseživljenjsko zdravniško, humanitarno in znanstveno delo

podpolkovnik Rashid Ullah Beg
in
podpolkovnik Khalid Amir Rana
za izjemno požrtvovalno dejanje pri reševanju slovenskega alpinista Tomaža Humarja iz stene himalajskega osemtisočaka Nanga Parbata.

Cvetko Kobal
za delovanje in prispevek v dobro slovenskemu narodu ter še posebej pri vzpostavljanju in gradnji institucionalnih in ekonomskih temeljev za samostojno državo Republiko Slovenijo.

prof. dr. Anton Dolenc
za raziskovalno delo v patologiji in sodni medicini, za strokovno delo na področju medicinske etike in deontologije, za uspehe pri stanovskem, družbenem in mednarodnem uveljavljanju slovenskega zdravništva, za učinkovito organizacijo njihovega kulturnega delovanja ter za njegovo umetniško snovanje in priznane slikarske upodobitve.
Nazaj na vrh strani

LETO 2006

Ladislav Lipič
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri osamosvajanju Republike Slovenije, razvoj vojaške obrambe države in Slovenske vojske, njene profesionalizacije ter vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na vojaškem oziroma varnostnem področju

dr. Iztok Podbregar
za izjemne zasluge pri razvoju vojaške obrambe države in Slovenske vojske ter uveljavljanju obveščevalnovarnostnega sistema države na področju preprečevanja nadnacionalnih groženj v Republiki Sloveniji in v okviru mednarodnih varnostnih povezav, na vojaškem oziroma varnostnem področju

Janko Smole
za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu, posebno na finančnem in bančnem področju, ter za prispevek v humanitarnih akcijah in dobrodelnih programih.

prof. dr. Bojan Accetto
za življenjsko delo na področjih slovenske gerontologije, medicinske geriatrije in interdisciplinarne socialne gerontologije.

msgr. dr. Franc Kramberger
za izjemne zasluge za Slovenijo na civilnem, kulturnem in humanitarnem področju ter za 25 let ordinariata mariborske škofije.

prof. dr. Ernest Petrič
za prispevek k začetku demokratizacije v Sloveniji (akcija 25 poslancev) ter za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske diplomacije na akademskem in teoretičnem področju mednarodnih odnosov ob njegovi 70-letnici.

dr. Boris Pleskovič
za pionirsko delo na gospodarskem področju osamosvojene Slovenije, pri povezovanju Slovencev po svetu in vključevanju v evroatlantske organizacije.

Kulturno društvo Ivan Trinko
za dolgoletno plodno in pogumno delo ter za ohranitev in razvoj slovenskega jezika in kulture med Slovenci Videmske pokrajine.

Niko Kavčič
za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu in še posebej za pomemben prispevek pri vzpostavljanju temeljnih razmerij v bančništvu ter gospodarske in finančne moči Republike Slovenije
prof. dr. Ljerka Glonar
za življenjsko delo v slovenski transfuzijski medicini, posebej za zasluge pri odkrivanju in preprečevanju hemolitične bolezni novorojenčka

Neža Maurer
za življenjsko delo in ustvarjalni prispevek k slovenski književnosti in kulturi

prof. dr. Mateja Bohinjec
za življenjsko delo v medicini, posebej za zasluge v imunogenetiki in histokompatibilnosti

prof. dr. Miroslav Stiplovšek
za življenjsko delo in pomemben prispevek k znanstveno raziskovalnemu in pedagoškemu delu v novejši slovenski zgodovini

Tone Partljič
za izjemno delo in zasluge pri razvijanju kulture v Republiki Sloveniji

Philippe Busquin
evropskemu komisarju za znanost in raziskave v letih od 1999 do 2004 za zasluge in pomoč pri načrtovanju raziskovalno-razvojne strategije Republike Slovenije in njenem uveljavljanju v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA)

Carol Bellamy
za zasluge in izjemno delo ter osebni prispevek k dobremu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Skladom Organizacije združenih narodov za otroke ter pomoč begunskim otrokom v Sloveniji, ko je bila izvršilna direktorica Unicefa

Jón Baldvin Hannibalsson
islandskemu zunanjemu ministru v letih 1988 do 1995 za zasluge pri mednarodnem priznavanju Republike Slovenije na diplomatskem mednarodnem področju

Demetris Christofias
za zasluge pri razvijanju medparlamentarnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, na diplomatskem mednarodnem področju

Andreas Christou
za zasluge pri razvijanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, na diplomatskem mednarodnem področju

George Iacovou
za zasluge pri razvijanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper in uspešnem sodelovanju v mednarodnih organizacijah, na diplomatskem mednarodnem področju

Yiorgos Lillikas,
Christodoulos Pashiardis,
Kornelios Korneliou,
Tasos Tzionis,
Sotos Zackheos
Athina Mavronicola
za širjenje in poglabljanje prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper ter za plodno sodelovanje v mednarodnem okolju, na diplomatskem mednarodnem področju
Nazaj na vrh strani

LETO 2005

dr. Franc Pediček
za življenjski prispevek k pedagogiki in demokratizaciji slovenske družbe ter utemeljevanju razumevanja pomena narodne identitete.

dr. Pavel Apovnik
ob 70. obletnici za življenjsko delo na področju pravnih znanosti in pravnega varstva pravic koroških Slovencev.

Valentin Oman
ob 70. obletnici za življenjsko delo v likovni umetnosti in prizadevanja za enakopravnost slovenskega jezika na Koroškem.

prof. dr. Tomo Korošec
za izjemen prispevek k prizadevanju za slovenski učni in znanstveni jezik ter pionirsko delo pri razvoju slovenskega vojaškega izrazoslovja in študija obramboslovja.

Veno Taufer
za izjemen prispevek v slovenski poeziji in prevodni literaturi, uveljavljanju slovenske kulture v svetu ter za zasluge pri utrjevanju demokracije v naši družbi

Dušan Lajovic
ob 80- letnici za zasluge pri povezovanju in ohranjanju slovenske skupnosti v Avstraliji in Novi Zelandiji, pri osamosvojitvi Republike Slovenije, mednarodnem priznanju ter gospodarskih povezavah Slovenije s svetom na diplomatskem mednarodnem področju

Eduardo Serra Rexach
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Jordi Pujol i Soley
za izjemne zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Slovenska kulturna akcija
za ohranjanje slovenske kulturne in narodne identitete, povezovanje slovenskih izseljenskih kulturnikov po svetu in v Argentini ter za zvestobo vrednotam slovenstva v prelomnem času preteklega stoletja

prof. dr. Janez Strnad
za življenjsko delo v naravoslovju, posebno za prispevek pri širjenju znanstvene kulture in razumevanja znanosti

Jane Kavčič
Vojko Duletič
Boštjan Hladnik
Jože Pogačnik
Matjaž Klopčič
za življenjsko delo na področju filmskega ustvarjanja

revija Ciciban
ob 60. obletnici izhajanja za uspešno delo pri vzgoji in izobraževanju otrok

Ondina Otta Klasinc
za življenjsko delo, vrhunske operne dosežke in prispevek k slovenski kulturi

Mira Sardoč
za zasluge pri več kot petdesetletnem sooblikovanju podobe slovenskega gledališča in umetniško ustvarjanje med zamejci v Furlaniji – Julijski krajini

prof. Klavdij Zornik
za življenjsko delo na področju kulture in prispevek k modernizmu v slovenskem slikarstvu

Rapa Šuklje
za življenjsko delo v kulturno-literarni publicistiki in prevajalstvu

akad. prof. dr. Ivan Gams
za zasluge in izjemno delo na področju naravoslovnih znanosti, posebej krasoslovja in speleologije

akad. prof. dr. Stanko Grafenauer
za zasluge in izjemno delo na področju naravoslovnih znanosti, posebej petrologije in mineralogije

akad. prof. dr. Mario Pleničar
za zasluge in izjemno delo na področju geologije, zlasti paleontologije

Sergij Pahor
za zasluge, pomembne za ohranitev in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji
Nazaj na vrh strani

LETO 2004

Prof. dr. Miroslav Zei
za življenjsko delo in prispevek k slovenski biološki znanosti in njenemu mednarodnemu ugledu

Žarko Petan
za življenjski opus, dolgoletno delo v slovenski kulturi in prispevek k njenemu mednarodnemu ugledu

Akad. prof. dr. Janez Orešnik
za dolgoletno pedagoško, znanstveno - raziskovalno delo in zasluge pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije

Akad. Lojze Lebič
za življenjsko delo in zasluge v slovenski glasbeni kulturi ter pri njenem mednarodnem uveljavljanju

Rudi Omota
kot pionirju slovenskega zvočnega filma za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi

Prof. dr. Zora Janžekovič, dr. med.
za življenjsko delo v medicini, poseben prispevek k razvoju sodobne metode zdravljenja opeklin in mednarodnemu uveljavljanju slovenske medicinske znanosti

Dr. Darinka Soban
za zasluge v medicini, prispevek k slovenskemu naravoslovju in kulturi ter mednarodnemu uveljavljanju Republike Slovenije

Dr. Vladimir Kos
za književni opus, prispevek k slovenski kulturi in jeziku v svetu ter človekoljubna dejanja

Herman Zupan
ob 80-letnici kot častnemu konzulu Republike Slovenije za zaslužno delo in delovanje v dobro Republiki Sloveniji in Slovencem v Argentini, njihovemu povezovanju in ohranjanju stikov z matično domovino ter razvoju slovensko-argentinskega sodelovanja

Domenico Maselli
za delovanje v dobro Slovencem v Italiji, še posebej pri zakonskem urejanju manjšinskih pravic, na diplomatskem mednarodnem področju

James L. Oberstar
za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njenem mednarodnem uveljavljanju in vključevanju ter krepitvi slovensko-ameriškega prijateljstva, na diplomatskem mednarodnem področju

Tom Harkin
za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njenem mednarodnem uveljavljanju in vključevanju ter krepitvi slovensko-ameriškega prijateljstva, na diplomatskem mednarodnem področju

George Voinovich
za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njenem mednarodnem uveljavljanju in vključevanju ter krepitvi slovensko-ameriškega prijateljstva, na diplomatskem mednarodnem področju

Jože Slobodnik
za zasluge pri uveljavljanju in prepoznavanju Republike Slovenije ter krepitvi slovensko-kanadskih odnosov, na diplomatskem mednarodnem področju

Janez Marenčič
za življenjsko delo na področju fotografije in prispevek k slovenski kulturi in njenem mednarodnem ugledu
Nazaj na vrh strani


Srebrni red za zasluge
Predsednik RS dr. Danilo Türk (2007-2012)

LETO 2009

dr. Tomaž Čas
za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije v času akcije Sever

Tomaž Ertl
za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije v času akcije Sever

Leopold Jesenek
za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije v času akcije Sever
Nazaj na vrh strani

LETO 2008

Pripadniki Ministrstva za obrambo - Slovenske vojske,
ki so v obdobju od leta 1997 do 1. 6. 2008 sodelovali v mednarodnih mirovnih operacijah
za izjemno delo in zasluge pri mednarodnem sodelovanju na področju varnosti, obrambe in zaščite, na vojaškem oziroma varnostnem področju

Pripadniki Ministrstva za notranje zadeve - Policije,
ki so v obdobju od leta 1997 do 1. 6. 2008 sodelovali v mednarodnih civilnih misijah,
za izjemno delo in zasluge pri mednarodnem sodelovanju na področju varnosti, obrambe in zaščite, na varnostnem področju
za tveganje, pogum in hitre odločitve pri reševanju in iskanju ponesrečencev
Nazaj na vrh strani


Red za zasluge
Predsednik RS dr. Danilo Türk (2007-2012)

LETO 2012

Jurij Gustinčič
za novinarski prispevek k odprtemu, strpnemu in kulturnemu javnemu dialogu

dr. Kurt Kancler
za zasluge na področju prostovljstva in humanitarnosti

Imre Jerebic
za požrtvovalno in uspešno delo pri uresničevanju človekoljubnega poslanstva Slovenske karitas

Tony Petkovsek
za pomemben prispevek k ohranjanju slovenske narodne skupnosti v Clevelandu ter njene notranje povezanosti in vitalnosti

Bert Pribac
za prizadevno uveljavljanje slovenske istrske kulture in prispevek k premoščanju slovenske politične razdvojenosti

pater Ciril Božič
za neprecenljive zasluge pri ohranjanju slovenske kulture in jezika med Slovenci v Avstraliji ter nesebično pomoč slovenskim rojakom v Avstraliji

dr. Primož Kuret
za pomemben prispevek k razvoju slovenske muzikološke znanosti

Anita Ogulin
za požrtvovalno humanitarno pomoč otrokom iz vse Slovenije, da so našli pot iz stiske, most do izobrazbe in samih sebe, ter za predano prostovoljstvo

Franc Šivic
za prispevek k razvoju čebelarske stroke, uveljavljanju slovenske čebelarske kulturne dediščine in utrjevanju visokega ugleda slovenskega čebelarstva v svetu

mag. Stane Jurgec
za izjemno delo in zasluge pri razvoju kulture v Republiki Sloveniji

Jože Humer
za izjemno zaslužno, obsežno in javno pomembno delo v kulturi

Marijana Sukič
za njen prispevek k utrjevanju slovenske kulturne identitete v Porabju

dr. Marija Pirjevec Paternu
za prispevek pri širjenju slovenskega kulturnega prostora, za pomembne znanstvene uspehe na področju slovenskih literarnih ved in za uspešno pedagoško delo

mag. Rudi Vouk
za njegov prispevek k uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in k utrjevanju evropskih demokratičnih vredno

Darko Šonc
za prispevek k ohranjanju slovenske kulture in jezika na Hrvaškem, k uspehom pri povezovanju Slovencev na Hrvaškem ter h krepitvi dobrih odnosov med Slovenijo in Hrvaško
Nazaj na vrh strani

LETO 2011

Mohammad Al-Khashman
za požrtvovalno sodelovanje z Mednarodno ustanovo - fundacijo za razminiranje in pomoč žrtvam min ter z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije v skupnem humanitarnem programu rehabilitacije otrok, ki so žrtve vojaških spopadov v Gazi.

Skupina Nizozemcev slovenskega rodu in njihovi partnerji, člani Komiteja za priznanje Republike Slovenije
za njihov prispevek pri seznanjanju nizozemske splošne in politične javnosti na poti Republike Slovenije k njenemu mednarodnemu priznanju

dr. Franc Heber
za njegove uspehe pri zdravljenju odvisnosti in celoviti zdravniški pomoči ljudem v stiski

Borut Simon Pogačnik
za njegovo požrtvovalno in prizadevno delo za blaginjo invalidov ter njihovo dejavno vključenost v širše družbeno okolje

dr. Nado Vodopija
za njegov prispevek k strokovni odličnosti v slovenskem zdravstvu in razvoju zdravstvenega sistema Slovenije

Karl Destovnik
za njegov prispevek k razvoju invalidskega varstva v Sloveniji in k ugledu Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Valentin Kralj
za njegovo vztrajno skrb za ljudi s posebnimi potrebami in zavzetost za njihovo vsestransko vključevanje v družbeno dogajanje

Janez Mejač
za njegov vsestranski prispevek k slovenski baletni in gledališki umetnosti

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
za njeno vztrajno in sistematično skrb za izboljšanje položaja ljudi z okvaro sluha ob 80. obletnici njenega delovanja

Bogdan Grom
za bogat ustvarjalni opus, s katerim je vseskozi opravljal poslanstvo ambasadorja odličnosti in imenitnosti slovenske kulture

dr. Mihael Glavan
za izjemen prispevek k promociji slovenske pisne kulturne dediščine doma in v tujini

Zdravko Likar
za izjemno delo na področju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine, za delo med Slovenci v Benečiji ter za zasluge pri ohranjanju vezi z zamejskimi Slovenci

Ernest Ružič
za razvoj in ohranjanje Slovencev na Madžarskem in za ustvarjanje plodnih stikov in sodelovanja med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo

Zveza delovnih invalidov Slovenije
za uspešne dosežke v invalidskem varstvu v več kot štiridesetletnem delovanju

prim.mag. Martin Toth
za njegov izjemni prispevek k razvoju slovenskega zdravstvenega sistema in sistema zdravstvenega zavarovanja

dr. Iskra Vasilijevna Čurkina
za njen znanstveni prispevek k vedenju in razumevanju zgodovine slovensko-ruskih odnosov na kulturnem, znanstvenem in drugih področjih.

prof.dr. Josip Miloš Turk
za njegovo požrtvovalno delo pri sistematičnem ozaveščanju ljudi o pomenu zdravega načina življenja za preprečevanje zdravstvenih težav in bolezni
Nazaj na vrh strani

LETO 2010

Silvo Karo
za dosežke v slovenskem alpinizmu ter za njegov prispevek k prepoznavnosti in ugledu slovenskega alpinizma v svetu

Franc Knez
za dosežke v slovenskem alpinizmu in njegov prispevek k ugledu slovenskega alpinizma v svetu in večji prepoznavnosti Slovenij

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
ob 40-letnici njenega delovanja za vztrajno skrb in odgovorno delo v dobrobit invalidov, žrtev vojnih spopadov, čeprav niso bili aktivni udeleženci spopadov

Gasilska zveza Slovenije
za hitro in učinkovito ukrepanje ter pomoč ob poplavah v mesecu septembru 2010

Mária Pozsonec
za zasluge pri ohranjanju madžarskega jezika, madžarske kulture in vsestranski razvoj madžarske narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji ter za velik prispevek h krepitvi dobrih sosedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko

Zveza Slovencev na Madžarskem
za sistematično skrb pri ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev ter za krepitev kulturnega, duhovnega in gospodarskega razvoja Slovencev na Madžarskem

Društvo Ekologi brez meja
za izvedbo največjega okoljevarstvenega projekta v zgodovini Slovenije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu"

prof. dr. Marjan Pajntar
za raziskovalno, klinično in pedagoško delo na področjih perinatologije in psihologije

prof. dr. Jolanda Jezernik Leskovšek
za zasluge pri utemeljitvi in razvoju otroške srčne kirurgije

prof. dr. Vito Vrbič
za izredne zasluge na področju preventivne in raziskovalne dejavnosti v slovenskem zobozdravstvu

prim. mag. Venčeslav Pišot
za velike zasluge pri razvoju ortopedije v Sloveniji ter za uspešno vodenje in razvoj Ortopedske bolnišnice Valdoltra

prim. Rasta Radešček Rakar
za ozaveščanje javnosti o zdravju otrok, s posebnim poudarkom na nalezljivih boleznih, izobraževanje zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja ter delo za stanovske pravice zdravnikov

dr. Jelena Konickaja
za zasluge pri uveljavljanju in poučevanju slovenščine ter slovenske književnosti in kulture v Litvi, krepitev slovensko-litovskih odnosov na področju kulture ter prepoznavnosti Slovenije.

prof. dr. Jože (Joseph) Straus
za aktivno vlogo pri oblikovanju slovenskega sistema varstva pravic intelektualne lastnine, vzpostavitvi delovanja Urada RS za intelektualno lastnino in vključevanju Slovenije v evropsko in mednarodno mrežo.

dr. Lojze Gostiša
za velik prispevek pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine

Stojan Kerbler
za vrhunske umetniške fotografske dosežke in velik prispevek pri uveljavljanju slovenske fotografije v svetu

mag. Andrej Košič
za velik prispevek na področju ohranjanja in negovanja tradicij slovenskega naroda na področju ljudskega plesa
Nazaj na vrh strani

LETO 2009

prof. dr. Gianfranco Fineschi
za dolgoletno sodelovanje na področju ortopedske kirurgije ter pomemben prispevek pri razvijanju in ohranjanju hortikulture vrtnic v Sloveniji

Iztok Čop
za velike dosežke na področju športa, v veslanju

Rajmond Debevec
za velike dosežke na področju športa, v strelstvu

Primož Kozmus
za velike dosežke na področju športa, v atletiki

Luka Špik
za velike dosežke na področju športa, v veslanju

prim. Jasna Vončina dr. med
pri ustanovitvi transplantacijskega sistema Slovenija transplant in za mednarodno sodelovanje na področju izmenjave organov za presaditve

univ. dipl. ing. arh. Janez Hacin
za dosežke in zasluge pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Slovenije ter pomoči različnim projektom v Sloveniji

Roberto De Lorenzo
za podporo slovenski manjšini in sožitju med dvema sosednjima narodoma v času njegove prefekture

dr. Reginald Vospernik
Za posebne zasluge za slovensko narodno skupnost na Koroškem, zlasti še kot dolgoletnega ravnatelja slovenske gimnazije v Celovcu in ustanovitelja trojezičnega Kugyjevega razreda

Folklorna skupina KUD Beltinci
Za ustvarjalni prispevek in zasluge pri ohranjanju domače folklorne zapuščine v slovenski kulturi in njenem prepoznavanju v tujini

Radio Murski val
Za programsko bogato vsebino in sporočilo medsebojnega razumevanja, sodelovanja in sožitja med pripadniki madžarske narodnosti v Sloveniji in porabskimi Slovenci na Madžarskem ter ohranitev narodne zavesti Slovencev v Porabju
Nazaj na vrh strani

LETO 2008

Serge Vinçon, posmrtno
za krepitev medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in prijateljstva med Republiko Slovenijo in Francosko republiko

Prof. dr. Helena Meden Vrtovec
za izjemne dosežke na področju ginekologije in zavzeto posvečanje pacientkam

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
za odmevno znanstveno delo na področju preučevanja podnebnih sprememb ter njeno predanost varovanju okolja

Katarina Venturini
za vrhunske dosežke na področju plesa ter za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu

Andrej Škufca
za vrhunske dosežke na področju plesa ter za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu
Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)


LETO 2007

Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja tržaške province
za vsestransko pomoč našim rojakinjam Aleksandrinkam v Egiptu.

dr. Pavel Štular
za pionirsko delo na področju znanstvenega razvoja varjenja.

dr. Mirko Cuderman
za izjemni prispevek k slovenski zborovski glasbi.

mag. Darjo Felda
dr. Matjaž Željko
in
dr. Gregor Dolinar
za izjemno uspešno delo pri organizaciji 47. Mednarodne matematične olimpijade 2006.
Nazaj na vrh strani

LETO 2006

Stanko Čurin
za zasluge v slovenskem vinogradništvu in vinarstvu ter pri uveljavljanju Republike Slovenije in slovenskih vin doma in v svetu

dr. Toshihiko Tsukamoto
za zasluge in izjemen osebni prispevek pri razvijanju in krepitvi gospodarskih vezi med Republiko Slovenijo in Japonsko, še posebej v vinarstvu

Jože Hirnök
za zasluge pri ohranjanju slovenske manjšine in pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture v Porabju na Madžarskem

Andrej Jurjevič
za zasluge na področju obrambe in civilno-vojaških povezav, na vojaškem oziroma varnostnem področju

mag. Tatjana Leskošek Denišlič
za izjemni prispevek k izboljšanju zdravja zob generacijam otrok in mladine.

Janez Vrbošek
za izjemni prispevek k izboljšanju zdravja zob generacijam otrok in mladine.

prof. dr. Zmago Turk
za prispevek k strokovnemu napredku na področju medicine ter pri krepitvi stanovske zavesti med slovenskim zdravništvom.

Waltraud Klasnic
Za zasluge med vodenjem avstrijske Zvezne dežele Štajerske, ki se kažejo v okrepitvi vsestranskega čezmejnega sodelovanja dežele s Slovenijo, na diplomatskem mednarodnem področju.

prof. mag. Pavel Mihelčič
Za zasluge za programsko odličnost, mednarodno umetniško odmevnost in predstavljanje slovenske sodobne glasbe pri vodenju mednarodnega festivala Svetovni glasbeni dnevi – Slovenija 2003

dr. Branko Palčič
za dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njeno prepoznavnost v Kanadi in prispevek h krepitvi slovensko-kanadskega sodelovanja

Emil Gaspari
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi gospodarskih vezi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter za vsa dejanja v dobro Sloveniji
Nazaj na vrh strani

LETO 2005

prof. dr. Danilo Zavrtanik
za uspešno delo in zasluge pri ustanovitvi in delovanju Politehnike Nova Gorica ter prispevek k razvoju visokega šolstva na Goriškem.

Turistična zveza Slovenije
ob 100-letnici delovanja za uspehe pri razvoju in pospeševanju slovenskega turizma

Janez Hočevar
ob 70-letnici za ohranjanje slovenske kulture v slovenski skupnosti v Kanadi

Dušan Jakomin
ob 80-letnici za zasluge pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine in širjenje kulture duha na Tržaškem

dr. Damjan Paulin
za zasluge pri ohranjanju slovenske kulture in prispevek pri utrjevanju slovenske nacionalne identitete na Goriškem

Marc F. P. Janssens
prvi veleposlanik Evropske komisije v Republiki Sloveniji, za zasluge in prispevek pri vključevanju Republike Slovenije v evropske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Luis Felipe Fernández de la Peńa
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske povezave, na diplomatskem mednarodnem področju

prof. Herman Janež
za izredne zasluge pri ohranjanju spomina na taboriščnike koncentracijskega taborišča Kampor na Rabu

Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana
ob 50. obletnici športnega društva za njegovo uspešno delovanje in prisotnost na svetovnem, evropskem in državnem športnem prizorišču

dr. Adolf J. Eichenseer
prof. dr. Peter Zimmermann
za zasluge pri krepitvi kulturnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bavarsko

prof. dr. Tomaž Pisanski
za organizacijo in izvedbo Vegovih dni 2004

France Habjan
za zaslužno delo v slovenski skupnosti v Kanadi

Tone Zrnec
za zaslužno delo v slovenski skupnosti v Kanadi

Stane Kranjc
za zaslužno delo v slovenski skupnosti v Kanadi

Harry Hermann Cabell
za pomemben prispevek pri uveljavljanju slovenskih interesov ter h krepitvi sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo

Ginette Gagné Koch
za dejanja v dobro Republiki Sloveniji in prispevek h krepitvi slovensko-kanadskega sodelovanja, na diplomatskem mednarodnem področju
Nazaj na vrh strani

LETO 2004

Dr. Evgen Bavčar
za ustvarjalno delo, prispevek k slovenski kulturi, njenemu mednarodnemu uveljavljanju in prepoznavanju, posebne dosežke v umetniškem fotografskem izražanju ter za dejanja v dobro pomoči potrebnih.

Ivan Virnik
za zasluge, pomembne za slovensko kulturo, slovenstvo in ohranjanje narodne zavesti med koroškimi Slovenci

Prof. dr. Lojzka Bratuž
za zasluge pri uveljavljanju, razvijanju in širjenju slovenske kulture in jezika v Italiji ter znanstveno-strokovno delo

Prof. dr. Jožko Budin
za zasluge pri uvajanju sodobne mature v slovenski prostor podeljujem

Prof. dr. Aleš Krbavčič
za pedagoško, znanstveno raziskovalno in drugo delo v farmaciji

Prim. Majda Ustar Latkovič, dr. med.
za življenjsko delo, posebej za zasluge v pnevmoftiziologiji in osnovnem zdravstvenem varstvu prebivalcev ter za nesebično pomoč obolelim

Dr. Elizabeta Vrančič
za dolgoletno predano in požrtvovalno delo v zobozdravstvu in Slovenskem zdravniškem društvu

Zveza paraplegikov Slovenije
ob 35. obletnici organiziranega delovanja za strokovno, organizacijsko in drugo delo v dobro paraplegikov

prof. dr. Martin Jevnikar, posmrtno
za vsestranski prispevek k slovenski kulturi in slovenstvu ter za vsa dejanja v dobro Slovencev v Italiji

dr. Ivan Tomažič
za človekoljubna dejanja v dobro pomoči potrebnim, posebej pri delu visokošolskega doma Korotan na Dunaju

Livijo Jakomin
za organizacijsko, pedagoško in znanstveno delo ter prispevek k razvoju visokega šolstva

Janko Pislak
za dolgoletno delo in zasluge na področju slovenskega čebelarstva ter njegovo mednarodno uveljavljanje in prepoznavanje

Bela Bukvič
za naravovarstveno delovanje in zasluge v slovenskem vodarstvu

Bruno Korelič
za zasluge in prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenskega pomorskega gospodarstva

Marko Kosin
za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske diplomacije ter Slovenskega društva za mednarodne odnose, na diplomatskem mednarodnem področju

Marija Ahačič Pollak
za zasluge, pomembne za slovensko kulturo in slovenstvo v Kanadi

Milan Pavliha
za pomembno delovanje in prispevek k številnim družbenim dejavnostim, posebej pri delu v socialnem varstvu in Socialni zbornici Slovenije
Nazaj na vrh strani


Medalja za zasluge
Predsednik RS dr. Danilo Türk (2007-2012)

LETO 2009

Petra Majdič
za velike dosežke na področju športa, v teku na smučeh,

Tina Maze
za velike dosežke na področju športa, v alpskem smučanju
Nazaj na vrh strani

LETO 2008

Anton Travner,
Vladimir Ban,
Policijska uprava Krško,
Štab civilne zaščite za Posavje
za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečencev
Nazaj na vrh strani
Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)

LETO 2007

Gerard Drese
za osebni prispevek in podporo Sloveniji v osamosvojitveni vojni.
Nazaj na vrh strani

LETO 2006

Gustavo Buratti
za zasluge pri zagotavljanju posebnih pravic za narodne in jezikovne manjšinske skupnosti v evropskem prostoru

Zveza geodetov Slovenije
za dolgoletno uspešno delovanje in zasluge za razvoj geodetske stroke ob 55-letnici delovanja in 50-letnici izdajanja strokovnega glasila Geodetski vestnik.

Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine
za prizadevno delovanje pri razvijanju strokovnih rešitev v poslovni znanosti in njihovem prenašanju v prakso, povezovanju gospodarstva in kulture ter uveljavljanju ideje odličnosti na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja
Nazaj na vrh strani

LETO 2005

Ivan Sisinger
za vsestranski prispevek k razvoju in napredku humane prostovoljne gasilske organizacije na celotnem območju Republike Slovenije
Nazaj na vrh strani

LETO 2004

Vlado Pušnik
za zaslužno delovanje v slovenskem čebelarstvu, posebej za zasluge pri gradnji in delovanju Čebelarskega centra Slovenije na Brdu pri Lukovici

Ivan Kukovec
za zasluge pri pospeševanju obrti in organizaciji ter vodenju Območne obrtne zbornice Ormož
Nazaj na vrh strani


Medalja za hrabrost
Predsednik RS dr. Danilo Türk (2007-2012)

LETO 2012

Rok Vori
za njegov pogum in požrtvovalnost
Nazaj na vrh strani

LETO 2009

Aleš Cesar, policist
za izjemno hrabrost pri reševanju ljudi in premoženja, ob kateri je v nevarnost izpostavil svoje življenje
Nazaj na vrh strani

LETO 2008

Drago Žnidaršič,
Gašper Janežič,
Podvodna reševalna služba Slovenije
za tveganje, pogum in hitre odločitve pri reševanju in iskanju ponesrečencev
Nazaj na vrh strani
Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)

LETO 2004

Adolf Drofenik
za hrabrost in pomoč sodelavcem pri reševanju v rudarski nesreči v Premogovniku Velenje

Matjaž Podvratnik
za hrabrost in pomoč sodelavcem pri reševanju v rudarski nesreči v Premogovniku Velenje
Nazaj na vrh strani


Medalja za častno dejanje
Predsednik RS dr. Danilo Türk (2007-2012)

LETO 2008

Franc Bogovič
za nesebično pomoč in sodelovanje pri reševanju in iskanju ponesrečencev
Nazaj na vrh strani
Predsednik RS dr. Janez Drnovšek (2002-2007)

LETO 2006

Jelena Vladimirovna Hostnik
za podarjeno dokumentarno gradivo o slovaropiscu, jezikoslovcu, prevajalcu, publicistu, profesorju klasičnih jezikov Davorinu Hostniku, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja pomembno prispeval h krepitvi slovensko-ruskih kulturnih in znanstvenih stikov
Nazaj na vrh strani