SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Medalja za zasluge


LETO 2022

Ervin Hartman
za delo in zasluge pri razvoju godbeništva in glasbene kulture na Slovenskem.

Valerija in Ivo Čarman
za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke.


LETO 2021

dr. Franc Rode, kardinal Rimskokatoliške cerkve
za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga.

Franc Mihelič
za dolgoletno ustvarjalno in poustvarjalno delo na področju narodnozabavne glasbe ter inovacije pri igranju diatonične harmonike.

Dušan Repovš
za velike zasluge v javnem zdravstvu in preventivni medicini ter še posebej zdravstveni vzgoji.

Stanislava Gregorič
za pomemben glas o domovini, ki ga je dala Slovencem v Avstraliji.

Franc Mihelič
za dolgoletno ustvarjalno in poustvarjalno delo na področju narodnozabavne glasbe ter inovacije pri igranju diatonične harmonike.

Peter Florjančič
za navdihujočo življenjsko zgodbo in izumiteljske dosežke v svetovnem merilu.


LETO 2020

Dominik Bertoncelj
za osebni prispevek h krepitvi vezi med ljudmi dveh narodov in držav kot argentinski rojak ter vrhunski športnik in pisatelj.

Jožef Pretnar
za življenjski prispevek pri uvajanju novih, pionirskih pristopov zdravljenja hematoloških bolezni.


LETO 2019

Janez Pucihar
za dobrodelnost in dolgoletno humanitarno delovanje v okviru rotarijskega gibanja.

Dragutin Križanić
za dolgoletno delovanje na področju glasbenega šolstva v Brežicah ter za obuditev in razširjanje tamburaštva.

dr. Mirko Cuderman
za zasluge za ustanovitev Slovenskega zborovskega arhiva in za donacijo izjemno obsežne zbirke notnega in avdiovizualnega gradiva.

Petr Kypr
za prijateljsko sodelovanje in osebna prizadevanja prejme prvi veleposlanik Češke republike v Sloveniji.

Jan Jelšik
za prispevek k vsestranski krepitvi mednarodnega sodelovanja krajev Slovenije in Češke.

Sergij Šlenc
za izjemni prispevek k povezovanju med italijanskim in slovenskim narodom predvsem na jezikovnem in literarnem področju.

Jožica Maučec Zakotnik
za zasluge pri vzpostavitvi in vodenju programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (programa Svit).

Janez Stergar
za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem.

Alojz Debelis
za dolgoletno delovanje v Deželni kmečki zvezi in za uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov v Italiji.

Francek Mukič, Marija Kozar-Mukič, Dušan Mukič
za zasluge pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju.

John Corsellis
za požrtvovalno pomoč beguncem, ki so po drugi svetovni vojni zbežali iz Slovenije.


LETO 2018

Boštjan Šefic
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Andrej Špenga
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Darko But
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Marjan Fank
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

mag. Stanislav Lotrič
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Štab Civilne zaščite RS za Posavje
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Policijska uprava Maribor
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Policijska uprava Novo mesto
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

1. brigada Slovenske vojske
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

72. brigada Slovenske vojske
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Logistična brigada Slovenske vojske
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Avstrijska zvezna policija
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Bolgarije
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Policija Češke republike
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Vojska Češke republike
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Estonski urad za policijo in varovanje meje
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Francoska policija
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Latvijska državna policija
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Litvanska policija
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Policijska enota za obvladovanje izgredov, Madžarska
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Poljska mejna straža
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Romunska mejna policija in Romunska policija
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Slovaška republika Urad mejne in tujske policije
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Nemška zvezna policija
za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015 – 2016.

Avgust Ipavec
za izjemne glasbene stvaritve in promocijo slovenske kulture v tujini

Igor Komel
za uspešno uveljavljanje Kulturnega doma v Gorici in za ustvarjanje prostora za povezovanje in sodelovanje med narodi in kulturami

Mihael in Jelica Horjak
za življenjsko delo pri ohranjanju narave v Kočevskem Rogu in za promocijo Kočevskega

Aleksander Bassin
za prispevek na področju likovne publicistike in teorije, s katerim je zaznamoval vpogled v sodobne likovne trende v slovenskem in mednarodnem prostoru

Boštjan Noč
za prispevek k razvoju čebelarstva in trajnostnega kmetijstva ter k ohranjanju ravnovesja v naravi

dr. Peter Raspor
za izjemen znanstveni in pedagoški prispevek na področju biotehnologije, mikrobiologije, živilstva in prehrane


dr. Miha Kos in Hiša eksperimentov
za neprecenljiv prispevek k promociji znanosti ter izjemno inovativnost pri spodbujanju ustvarjalne radovednosti otrok in mladihLETO 2017

Josipina Ana Červek
za izjemne dosežke pri uvajanju novih metod onkološkega zdravljenja

dr. Borka Džonova Jerman Blažič
za prispevek k razvoju računalniških komunikacij, interneta in internetnih storitev

dr. Nobuhiro Šiba (Shiba)
za prispevek k seznanjanju japonske javnosti o zgodovinskih družbenih okoliščinah slovenske poti v samostojnost

Miriam Steiner Aviezer
za ohranitev spomina na slovenske heroje človečnosti, ki so Jude reševali pred holokavstom

dr. Edvard Kobal
za prispevek k promociji slovenske znanosti

dr. Marija Makarovič
za ohranjanje nacionalnega spomina o načinih življenja Slovencev od konca 19. stoletja

Andrés Valdés y Fuentes
za zasluge pri obogatitvi slovenskega kulturnega prostora

pripadniki 103. reševalne eskadrilje 106. polka letalske nacionalne garde New York
za hrabro in visoko strokovno človekoljubno akcijo reševanja ponesrečencev na slovenski tovorni ladji Tamar

pripadniki 102. reševalne eskadrilje 106. polka letalske nacionalne garde New York
za hrabro in visoko strokovno človekoljubno akcijo reševanja ponesrečencev na slovenski tovorni ladji TamarLETO 2016

Urška Gállos
za prispevek h kulturni izmenjavi na področju slovenskega in madžarskega literarnega ustvarjanja ter zbliževanju duhovnega prostora obeh sosednjih narodov

Luigia Negro
za vztrajno in predano voditeljsko delo pri utrjevanju slovenske jezikovne in kulturne identitete prebivalcev slovenskega porekla v Reziji

Živa Gruden
za izjemen prispevek k utrjevanju temeljev slovenske jezikovne in kulturne identitete v slovenski Benečiji

dr. Ignacij Voje
ob 90-letnici za življenjski prispevek k razvoju slovenskega zgodovinopisja in zasluge pri uveljavljanju ugleda Slovenije na kulturnem in znanstvenem področju

dr. Zinka Zorko
za izjemen prispevek k slovenski dialektologiji in utrjevanje mednarodnega ugleda slovenske znanosti na področju slavistike

Bojan Pollak
za vsestranski prispevek k razvoju prostovoljnega vodništva, življenjsko delo v slovenski planinski organizaciji in prispevek k razvoju slovenske planinske šole v Nepalu

Tomo Česen
za vsestranski prispevek k razvoju športnega plezanja v Sloveniji in vrhunske alpinistične dosežke

Drago Štoka
za neomajno prizadevnost pri delu v dobrobit zamejskih Slovencev v Italiji ter za krepitev njihove narodne in jezikovne zavesti

Marjan Terpin
za prispevek k uveljavljanju enakopravnega položaja slovenske narodne skupnosti v Italiji in k utrjevanju enotnega slovenskega kulturnega prostora

Mirjam Muženič
za dolgoletno delo na področju obveščanja o slovenskem zamejstvu v Italiji in za prispevek k večjemu razumevanju problematike slovenske manjšine v Italiji

Lojze Kos
za dolgoletno delo na področju obveščanja o slovenskem zamejstvu v Avstriji in za prispevek k večjemu razumevanju problematike slovenske manjšine v Avstriji

Giorgio Banchig
za prizadevno delo za ohranitev slovenskega jezika, kulture in zavesti

dr. Gernot Kocher
za zasluge pri krepitvi sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki humanističnih in pravnih znanosti

dr. Karel Gadanyi
za uspešno umeščanje slovenistike v madžarski visokošolski prostor in podporo Slovencem na Madžarskem v skrbi za ohranjanje maternega jezika in kulture

Imer Brizani
za ustvarjalni prispevek k uveljavljanju in prepoznavnosti romske kulture v Sloveniji

Trubarjev antikvariat
za visoko strokovno delo pri zagotavljanju dostopnosti knjig in prispevek k bralni kulturiLETO 2015

Tomaž Lavrič
za izjemen prispevek na področju slovenske ilustracije, karikature in stripa

Ljoba Jenče
za ohranjanje pesemske in glasbene ljudske dediščine

Bruno Volpi Lisjak
za zasluge pri razkrivanju pomena ribištva in pomorstva za slovensko zgodovino v Tržaškem zalivu ter pri gradnji in delovanju Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu pri Trstu

Franko Košuta
za zasluge pri razkrivanju pomena ribištva in pomorstva za slovensko zgodovino v Tržaškem zalivu ter pri gradnji in delovanju Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu pri Trstu

Vasja Samec
za prispevek k ohranjanju slovenske nesnovne dediščine na področju ljudskega plesnega izročila

Branko Brumen
za 20 let zavzetega uveljavljanja slovenske etnografske dediščine in uspešnega vodenja kurentovanja

Društvo SOS telefon
za petindvajset let sistematične, strokovne in zavzete pomoči ženskam in otrokom, žrtvam nasilja

dr. Ciril Kržišnik
za izjemen prispevek k razvoju slovenske pediatrične endokrinologije in diabetologije ter prizadevno delo za dobrobit mladih bolnikov

Center za zdravljenje Fabryjeve bolezni
za celovito reševanje potreb bolnikov z redko boleznijo in uveljavitev modela uspešnega in visoko strokovnega zdravstvenega središča

dr. Gabrijel Devetak (posmrtno)
za zasluge pri uveljavljanju blaginje, ugleda in napredka Slovenije na gospodarskem področjuLETO 2014

Majda Benedik Dolničar
za strokovno in predano skrb za osebe s hemofilijo in drugimi motnjami strjevanja krvi ter za tvorno sodelovanje s humanitarnimi organizacijami kroničnih bolnikov s hemofilijo

dr. Ludvik Vidmar
za zavzeto delo za zajezitev okuženosti z virusom HIV v Sloveniji in zdravljenje obolelih ter za uspešno zaščito hemofilikov in drugih prejemnikov krvi pred virusom HIV

dr. Ivan Krajnc
za izjemen prispevek pri vzpostavljanju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in njene prepoznavnosti v mednarodnem merilu ter za učinkovito sodelovanje pri novogradnji Medicinske fakultete Maribor

Javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes
za zasluge pri razvoju in uvajanju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v Sloveniji

Mihael Verbič
za življenjsko delo kot športni delavec, organizator plesne rekreacije in tekmovanj, kot plesni funkcionar in tekmovalec

Zdenek Lukeš
za zasluge za Republiko Slovenijo na kulturnem področju

prof. dr. Roman Jerala
za zasluge pri uveljavljanju slovenske znanosti in visokega šolstva v mednarodnem prostoruLETO 2013

Rdeči križ Slovenije
ob 60. obletnici organiziranega krvodajalstva za sistematično graditev krvodajalske mreže Slovenije in skrb za prihodnost krvodajalstva kot najbolj množične in plemenite oblike solidarnosti v Sloveniji

Wolfgang Johannes Bandion
za zasluge pri povezovanju slovenskih in avstrijskih znanstvenikov in umetnikov ter prispevek k slovensko-avstrijskemu sodelovanju na področju izobraževanja

dr. Caspar Einem
za prispevek k vsestranskemu sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo

Sunita Williams
za prispevek k uveljavljanju naravoslovnih in tehničnih znanosti in predvsem njihovi promociji med mlajšimi rodovi Slovencev