mag. Tomaž Berločnik


mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave družbe Petrol d. d., Ljubljana
    Priložnosti digitalne preobrazbe za Slovenijo

    1. posnetek

    2. posnetek