Predsednik republike obiskal Center za socialno delo Maribor

Maribor, 14. 12. 2017 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Center za socialno delo Maribor, kjer se je udeležil kolegija vodstva. Kolegija so se udeležili vodje enot in programov, predsednika Pahorja pa je na obisku spremljala tudi državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, gospa Martina Vuk.

Predsednik Pahor obiskal Center za socialno delo Maribor
Foto: UPRS

Uvodoma je gospa Marjana Bravc, direktorica centra orisala socialno sliko prebivalstva podravske regije. Skozi podatke in dejavnost centra se socialna slika ne izboljšuje tako kot se izboljšuje stanje v gospodarstvu. Družba se je spremenila, ranljivih skupin je več, socialna problematika se kopiči predvsem pri populaciji z nizkimi dohodki oziroma slabim materialnim položajem. Najbolj so izpostavljeni otroci in stari. Center se s svojimi kadrovskimi zmogljivosti na vse potrebe prebivalstva ne more več v zadostni meri odzivati, čutijo pa tudi pomanjkanje nevladnih organizacij, ki bi lahko izvajale nekatere programe ali projekte pomoči za dom.  

V nadaljevanju je direktorica predstavila njihovo organiziranost, socialne varstvene programe in druge dejavnosti centra. Izpostavila je izjemno prostovoljsko dejavnost na področju dela z otroki in mladostniki, kjer sodeluje več kot 90 (devetdeset) prostovoljcev. Izrekla je pohvalo vsem zaposlenim, ki svoje delo opravljajo kot poslanstvo, vlagajo vanj veliko truda in zavzetosti. Sogovorniki so se dotaknili vseh delovnih področij centra, izpostavili pa predvsem problematiko starejših, otrok in mladostnikov. Zaznavajo porast nasilja nad starejšimi, zlasti tistimi, ki živijo pod pragom revščine. Prav tako zelo narašča število otrok in mladostnikov, ki zaradi razmer v družinah potrebujejo različne oblike pomoči. Zato se potreba po humanitarni dejavnosti povečuje. Ocenili so, da bi bilo za dolgoročno izboljšanje socialne slike v regiji potrebno povečati obseg preventivne dejavnosti oziroma povečati število ciljno organiziranih preventivnih programov, ki jih s trenutnimi kadrovskimi zmogljivostmi in obstoječimi nevladnimi organizacijami ne morejo izvajati v zadostnem obsegu. Gospa Vuk je pojasnila, da ministrstvo pravkar oblikuje preventivne programe za kompetentno starševstvo, katerih cilj je vrnitev mladostnikov v družino. Ocenila je tudi, da bo k delni odpravi kadrovskega problema prispevala tudi reorganizacija centrov.

Glede učinkovitosti sistema socialnih dajatev in subvencij so bili mnenja, da obseg zlorab ni zelo velik, pa tudi višina prejemkov ni tako visoka, da bi zagotavljala ugodno življenje. Res pa je, da se ob nizkih minimalnih plačah zdi, da socialni prejemki pri nekaterih delujejo  nestimulativno za reševanje njihovega položaja. Ob tem so izpostavili tudi nasprotja v katerih se znajdejo kot socialni delavci, ki morajo in želijo pomagati in morajo biti hkrati tudi "nadzorniki" zlorab. Želijo si, da bi bili ti dve vlogi ločeni in bi slednjo prevzeli posebni inšpektorji.

Predsednik republike se je vodstvu zahvalil za odkrit pogovor in njihovo izjemno požrtvovalno delo in pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo. Po kolegiju se je predsednik Pahor srečal z zaposlenimi centra in obiskal še novo hišo zavetišča za brezdomce.

Predsednik Pahor si je ogledal novo hišo Zavetišča za brezdomce
Foto: Bor Slana/STA