Prof. dr. Janek Musek


Prof. dr. Janek Musek, redni profesor za občo psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in sodelavec Inštituta za etiko
    "Slovenija 2030" – Znanje brez meja