Marko Rupar


Marko Rupar, župan Občine Cerknica
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije