Predsednik republike se je seznanil s ključnimi ugotovitvami iz Letnega poročila Amnesty International za leto 2014

Ljubljana, 16. 3. 2015 | sporočila za javnost

Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel direktorico Društva Amnesty International Slovenije, Natašo Posel s sodelavcem. Predsedniku Pahorju sta predstavila ključne ugotovitve Letnega poročila Amnesty International za leto 2014, ki obravnava 160 držav, med njimi tudi Slovenijo. Gre za prvo predstavitev tovrstnega poročila pri predsedniku Republike Slovenije.

V pogovoru so bila izpostavljena predvsem tista področja, kjer poročilo še vedno ugotavlja kršenje ali pomanjkljivo skrb za človekove pravice v Republiki Sloveniji: problematika izbrisanih, kršitve pravic Romov, svoboda izražanja novinarjev ob objavi informacij v javnem interesu in odnos Slovenije do vprašanj problematike beguncev.

Predsednik Pahor je podprl prizadevanja Amnesty International Slovenije in izrekel pripravljenost, da se bo po svojih najboljših močeh ter v okviru svojih pristojnosti zavzel za aktivnejše razreševanje odprtih vprašanj. Največ časa je bilo namenjeno reševanju položaja Romov, pri katerem so se sogovorniki strinjali, da je ob oblikovanju državne strategije v letošnjem letu za to področje nujno, da določimo cilje bodočega sobivanja na državni ravni in ob usklajenem delovanju vseh institucij oblikujemo konkretne ukrepe za ureditev razmer na terenu. Predsednik republike je obljubil, da bo v svojih stikih s predstavniki vlade in ustreznih institucij na to posebej opozoril. Izpostavljena je bila praksa nezadostne poprave krivic izbrisanim. Ob primerih postopkov proti novinarjem zaradi objave nekaterih informacij je predsednik Pahor posebej poudaril svojo zavezanost svobodi medijev in pravici do svobodnega izražanja. Sogovorniki so se strinjali, da je ustrezna sprememba kazenskega zakonika v tem delu potrebna in nujna.

Na mednarodnem področju delovanja je direktorica Poselova posebej opozorila na pobudo Amnesty International za odpoved pravici do veta stalnih članic Varnostnega sveta ZN v primerih, ko gre za vprašanja množičnih grozodejstev. Predsednik Pahor je spomnil na stališče Slovenije, ki od začetka pozdravlja tovrstne razprave in predloge, kar je omenil tudi v svojem govoru na splošni razpravi 69. zasedanja Generalne skupščine OZN.

Ob koncu sta gosta opozorila na premajhno vključenost Slovenije v skupna prizadevanja za rešitev problematike beguncev, še posebej beguncev iz Sirije. Sogovorniki so se strinjali, da bi izkušnje Slovenije z reševanjem problemov beguncev izpred dvajsetih let lahko bile koristne tudi pri aktivnejši vlogi v sedanjem času. Izražena pa je bila skupna ocena, da se bomo v primeru odsotnosti temeljitih sprememb pri globalnem odzivanju na konflikte soočali s še številčnejšimi zlorabami, napadi na svobodo izražanja ter vse slabšimi razmerami pri reševanju humanitarne in begunske krize.

Predsednik republike se je seznanil s ključnimi ugotovitvami iz Letnega poročila Amnesty International za leto 2014
Foto: Daniel Novakovič/STA