Govor predsednika republike na mednarodni konferenci "The new constitutional process for the European Union"

Ljubljana, 18. 4. 2016 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil mednarodne konference "The new constitutional process for the European Union", kjer je zbrane tudi nagovoril. Na mednarodni konferenci so slovenski in tuji gostje razpravljali o večplastni krizi EU in ustavnih odgovorih nanjo. Predsednik republike je v govoru pozdravil pobudo za razpravo o ustavi Evropske unije, ki jo vidi kot novo poglavje v prihodnosti Evropske unije.

Uvodni govor predsednika republike na konferenci:
Velja govorjena beseda!

USTAVA EVROPSKE UNIJE, NOV ZAČETEK

Spoštovani gospe in gospodje,

gostitelju konference se prisrčno zahvaljujem za vabilo. Sprejel sem ga z velikim navdušenjem. In olajšanjem. Po dolgih letih zaskrbljujoče odsotnosti razprave o viziji Evropske unije se danes namreč v Ljubljani začenja prepotrebna razprava o novem ustavnem procesu.

Njena posebnost je nedvomno ta, da bo slovenski, evropski in svetovni javnosti po več kot desetih letih postregla z novim osnutkom Ustave Evropske unije. V intelektualnem, pravnem in političnem pogledu gre za dogodek velikega pomena. Osebno upam, da tudi prelomnega.

Ta konferenca, predmet njene razprave in osnutek nove ustave predstavlja prvo otiplivejšo iniciativo za poglobljeno Evropsko unijo kot alternativo aktualnih intelektualnih in političnih gibanj, ki sploh ne vidijo potrebe po njeni osvežitvi in posodobitvi, temveč priložnost za njen zastoj in celo razpad.

Presežna vrednost te konference je seveda osnutek nove ustave. V zadnjih letih smo namreč privrženci evropske ideje velikokrat javno izražali potrebo po stvarnih korakih za institucionalno in stvarno poglobitev Evropske unije, vendar nismo bili sposobni postreči z nobeno konkretnejšo pobudo. Do danes.

Pri tem je s procesnega vidika zaenkrat manj pomembno ali osnutek nove evropske ustave zares v celoti in brez zadržkov odraža naša videnja in pričakovanja ustavnih sprememb. Zaenkrat več kot zadošča dejstvo, da bo po tej konferenci vsej razmišljujoči evropski javnosti lažje omogočeno kalibriranje idej, zamisli in predlogov o nadaljevanju in uspešnem zaključku ustavnega procesa s sprejetjem nove evropske ustave.

Spoštovane gospe in gospodje,

Evropska unija se je znašla v položaju, ko njena institucionalna ureditev z Lizbonsko pogodbo nima trajnejše vrednosti in zgodovinskega potenciala. Znašla se je na razpotju, ker v takem pravnem in političnem stanju ne more dolgo obstati. Zastoj je pravzaprav že nazadovanje. Nazadovanje pa pomeni vračanje k nacionalnim politikam in nadaljnje rahljanje institucionalnih vezi EU.

Napredovanje pa po mojem mnenju pomeni oblikovanje federalne Evropske unije. To je z današnjega vidika izjemen, morda celo ta hip nepredstavljiv korak naprej. Toda v bistvu je res, da obstoječe razpotje lahko pelje le nazaj v manj Evrope ali naprej v več Evrope. Drugih izbir ni ali pa jih vsaj jaz ne vidim.

Glede federalizma Evropske unije je bilo in bo še veliko govora. Ni dvoma, da bo v primeru te smeri razvoja Evropske unije federalizem sui generis. Že od nastanka je Evropska unija kot skupnost držav nekaj posebnega. Eden od pomembnih razlogov za to je občutljivo razmerje enotnosti in različnosti. To je bilo vedno tako in bo vedno tako tudi ostalo.

V pričujočem predlogu ustave so zamisli, ki jemljejo sapo. Na primer predlog besedila predvideva izvolitev predsednika Evropske unije na splošnih volitvah. Predvideva ustanovitev dvodobnega parlamenta in druge novosti, ki so se doslej zdele malo verjetne.

Tudi tisti in zlasti tisti, ki se zavzemamo za nadaljnjo poglobitev Evropske unije moramo razumeti to posebnost in občutljivost. Za nadaljnji razvoj Evropske unije je odločilno, koliko enotnosti neizogibno potrebuje za svojo učinkovitost na eni strani, da bi lahko na drugi strani še omogočala še potrebno in pričakovano različnost. Združene države Evrope v tem smislu ne smejo biti Združene države Amerike.

Spoštovane gospe in gospodje,

ko običajno doma, zlasti pa po svetu predstavljam zamisel Združenih držav Evrope, naletim velikokrat na vprašanje, zakaj kot predsednik relativno majhne države navijam za poglobljeno skupnost držav, ki bo njeno suverenost še zmanjšala. To vprašanje je legitimno in nanj odgovarjam brez zadrege.

Ta smer razvoja ima svoja tveganja. Toda to tveganje je po mojem mnenju tudi za manjše države razumno tveganje. Večje tveganje tudi za majhne države in zlasti za majhne države predstavlja zastoj Evropske unije in vračanje v staro geopolitiko. Skratka, moje intelektualno in politično prepričanje me spodbuja, da sprejmem nase odgovornost za razmišljanje o bolj povezani, bolj učinkoviti in bolj sposobni Evropski uniji. Dolžan sem razmišljati tudi o njenih pasteh. Zato razumem, da bo ustavni proces še dolg in zapleten. Toda gre za napor v pravi smeri.

Gospe in gospodje,

dandanes pogosto slišimo, da se Evropska unija sooča s finančno krizo, z begunsko krizo in da se utegne kmalu soočiti še z varnostno. Moja ocena pa je, da je Evropska unija sama v krizi. V krizi je njena institucionalna zgradba in delovanje, kar poglablja problem njene legitimnosti. To povečuje nezadovoljstvo ljudi. To nezadovoljstvo z enim ali drugim problemom EU mnogokrat prehitro spregleda, da brez EU ne bi bilo sprave, miru in varnosti. Toda ta površnost je človeško razumljiva. Mir zaenkrat Evropejci še vedno smatramo za samoumevnega. Toda to nezadovoljstvo zmanjšuje zaupanje v samo evropsko idejo. Zato je sedaj skrajni čas, da se vsi tisti, ki vanjo verjamemo zavemo naše vsestranske odgovornosti zanjo.

V tem smislu je današnja in jutrišnja razprava večjega pomena kot izgleda na prvi pogled. Predstavlja intelektualni upor proti ravnodušnosti in odsotnosti alternativne vizije zastoju in razkroju Evropske unije. Predstavlja vizijo unije, ki lahko vzdrži visoka pričakovanja naslednjih generacij. Želim si, da bi pripravljavci te konference ob koncu njenega dela oblikovali neke vrste poziv zainteresirani evropski javnosti, da se pridruži tej razpravi.

Nič se ne bo zganilo hitro in čez noč. To je v naravi tako zapletene zadeve. Vendar pa je odločilnega pomena, da ima neka vizija referenčno točko. Predlog nove ustave, ki jo ponuja ta konferenca je lahko taka referenčna točka. Vsi, ki so jo pripravljali, si zaslužijo izraze naše velike hvaležnosti. Vsi, ki kakorkoli verjamemo v njen pomen za našo skupno prihodnost lahko v njej najdemo nov navdih in energijo za naša stremljenja.

Spoštovane gospe in gospodje,

v veliko čast mi je, da sem danes navzoč na tej konferenci. Ima velik potencial. Želim si, da ne bi ostal neizkoriščen. Kolikor bo v moji moči se bom za to potrudil. Konferenci želim še naprej uspešno delo.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil mednarodne konference "The new constitutional process for the European Union", kjer je zbrane tudi nagovoril
Foto: STA