Društvo SOS telefon

Medalja za zasluge, vročitev 28. maja 2015

Medalja za zasluge
za petindvajset let sistematične, strokovne in zavzete pomoči ženskam in otrokom, žrtvam nasilja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Društvu SOS telefon vročil odlikovanje medaljo za zasluge 28. maja 2015 na slovesnosti v Predsedniški palači. Odlikovanje je v imenu društva prevzela predsednica društva Maja Plaz.

Predsednik republike Borut Pahor je z medaljo za zasluge odlikoval Društvo SOS telefon. Odlikovanje je prevzela predsednica društva Maja Plaz.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Društvo SOS telefon je bilo ena prvih civilnodružbenih pobud v tranzicijski Sloveniji, ki se je znala uveljaviti kot delujoč, neodvisen mehanizem. Kot nevladna organizacija je za delo z žrtvami nasilja navduševala številne prostovoljce, ki jih je opremila s potrebnimi teoretičnimi in praktičnimi znanji, organizirala je usposabljanje strokovnjakov za prvi stik z žrtvami, vodila učinkovite kampanje ozaveščanja javnosti in si dejavno prizadevala za ustrezne spremembe zakonodaje.

Pred prvimi večstrankarskimi volitvami v Sloveniji je bilo na dnevni red slovenske javnosti in politike odločno postavljeno tudi vprašanje nasilja nad ženskami in otroki. To nasilje je bilo prepoznano kot eno najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic. Žrtve, ki jih družba prepusti strahotni spirali trpinčenja in obupa, zlorabe in ponižanja, nosijo trajne posledice. Pogubne posledice pa nosi tudi družba, saj nasilje, ki ostane skrito za stenami domov in je zamolčano kot družbeni problem, storilci pa ostanejo nekaznovani, razkraja njeno notranjo trdnost, moralno integriteto in ustvarjalno moč. Družbene spremembe so bile prepoznane tudi kot priložnost za nove temelje v boju proti tovrstnemu nasilju.

Društvo SOS telefon je vzpostavilo zatočišča za ženske in otroke, žrtve nasilja, med drugim tudi varno hišo za namestitev gibalno oviranih žrtev in skupino za samopomoč za ženske. Najdlje deluje brezplačni, anonimni in zaupni SOS telefon. Žrtve pogosto dobijo prve informacije o tem, kam po pomoč, prav prek SOS telefona. Prvi klic pogosto pomeni tudi začetek prekinitve nasilja.

V 25 letih sistematičnega in angažiranega delovanja je Društvo SOS telefon s svojimi temeljnimi, spremljevalnimi in preventivnimi programi pomembno prispevalo k oblikovanju temeljnih nacionalnih standardov za pomoč ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja. Smernice je dajalo na vseh ravneh: nevladni, institucionalni in zakonodajni. Njegova zavzetost za preprečevanje nasilja in blažitev ran pa je bistveno prispevala k temu, da lahko danes s hvaležnostjo ugotavljamo, da se kot družba učinkoviteje spopadamo z nasiljem nad ženskami in otroki.