Urška Gállos

Medalja za zasluge, vročitev 12. decembra 2016

Medalja za zasluge
za prispevek h kulturni izmenjavi na področju slovenskega in madžarskega literarnega ustvarjanja ter zbliževanju duhovnega prostora obeh sosednjih narodov

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Urški Gállos vročil odlikovanje medaljo za zasluge 12. decembra 2016 na slovesnosti v Predsedniški palači.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vročil medaljo za zasluge Urški Gállos
Foto: STA


Utemeljitev:

Urška Gállos pomembno povezuje slovensko in madžarsko kulturo. Kot Slovenka po materini strani in Madžarka po očetovi se je s svojo dejavnostjo iskreno predala promociji obeh kultur in njunemu povezovanju. Že dolgo deluje v književnih krogih obeh držav in skrbno sodeluje pri snovanju slovenskih kulturnih prireditev na Madžarskem, hkrati pa išče priložnosti za boljšo prepoznavnost madžarske književnosti v Sloveniji. Kot svetovalka sodeluje pri organizaciji mednarodnega literarnega festivala Vilenica in je zaslužna, da je cenjen tudi v madžarski kulturni javnosti.
K boljšemu medsebojnemu razumevanju sosednjih narodov, ki se kljub tisočletnemu sosedstvu še vedno preslabo poznata, pa je Urška Gállos največ prispevala s svojim prevajalskim opusom. V madžarščino je prevedla dela znamenitih slovenskih književnikov ter za svoje prevode v Sloveniji in na Madžarskem prejela najvišja strokovna priznanja. Društvo slovenskih književnih prevajalcev ji je za opus in življenjsko delo podelilo Lavrinovo diplomo, najvišje priznanje za prevode iz slovenščine v tuje jezike. Za prevode Vitomila Zupana, Cirila Kosmača in Draga Jančarja v madžarščino je prejela nagrado založbe Evropa, za prevod radijske igre Milana Jesiha pa nagrado madžarskega radia.
Kot je poudaril ugledni madžarski založnik, urednik, pesnik in prevajalec Gábor Csordás, so zelo redki prevajalci, ki jim uspeva pisateljev svet in jezik prenesti v drug jezik na tako visoki ravni, kot to zna Urška Gállos. Njeni vrhunski prevodi so sami po sebi prispevek h kulturama obeh narodov.

S svojim delom je Urška Gállos ambasadorka slovenske književnosti in kulture na Madžarskem. Deluje, prevaja in povezuje. Njena zavzetost za promocijo slovenske literarne ustvarjalnosti, slovenskih ključnih tem in slovenskih piscev madžarskemu občinstvu odpira poti za krepitev prijateljskega sodelovanja in vzajemnega spoštovanja med Slovenci in Madžari. S svojim delovanjem Urška Gállos pomembno prispeva k razvoju odnosov med državama ter krepitvi in širitvi njunih stikov.