Zveza slovenskih glasbenih šol

Srebrni red za zasluge, vročitev 13. novembra 2016

Srebrni red za zasluge
za izjemne zasluge pri utrjevanju glasbenega znanja in razvoju slovenske glasbene kulture prejme ob 200-letnici delovanja slovenskega javnega glasbenega šolstva


Predsednik republike Borut Pahor je 13. novembra 2016 na slavnostnem koncertu v Cankarjevem domu vročil odlikovanje srebrni red za zasluge Zvezi slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ). Odlikovanje je prevzel gospod Boris Štih, predsednik zveze, ki se je v imenu veh članic in članov ZSGŠ iskreno zahvalil za čast, zaupanje in podporo njihovemu delu , ki jo je predsednik republike izkazal Zvezi slovenskih glasbenih šol ob 200-letnici delovanja.

Predsednik republike vročil državno odlikovanje Zvezi slovenskih glasbenih šol
Foto: Daniel Novakovič / STA

Predsednik republike vročil državno odlikovanje Zvezi slovenskih glasbenih šol
Foto: Daniel Novakovič / STA
Utemeljitev:

Slovensko glasbeno šolstvo je dragocen del slovenskega šolstva. Ima spoštljivo dvestoletno tradicijo, je dobro organizirano ter s svojim sistematičnim, strokovnim in predanim delovanjem ohranja in uveljavlja slovensko glasbeno identiteto, spodbuja našo glasbeno ustvarjalnost, izobražuje ljubiteljske glasbenike in baletnike, pa tudi vrhunske umetnike.

Prva javna glasbena šola je začela delovati z dovoljenjem dunajske dvorne pisarne pri ljubljanski normalki. Vendar so bila hotenja slovenskih izobražencev višja. Želeli so dovolj širok krog strokovno izobraženih izvajalcev, ki bi izvajali in ustvarjali slovenske skladbe. S tem ciljem je leta 1882 Glasbena matica ustanovila svojo glasbeno šolo in se organizirala regionalno s šolami na Kranjskem, Štajerskem, Koroškem in Primorskem ter podružnicami po večjih slovenskih mestih. Po drugi svetovni vojni je glasbeno šolstvo doživelo dodaten razmah. Vlogo Glasbene matice je takrat prevzela Skupnost glasbenih šol. V samostojni Sloveniji pa odločilno vlogo pri razvoju mladih slovenskih glasbenikov in plesalcev opravlja Zveza slovenskih glasbenih šol, ki združuje vse glasbene šole, štiriinpetdesetih javnih in osem zasebnih.

Zveza si prizadeva za usklajeno delovanje in celovit vzgojno-izobraževalni proces, ki naj zagotovi kakovostno rast slovenskega glasbenega šolstva in njegov strokovni razvoj, ki skupna prizadevanja zaokroži v učinkovito celoto. Posebno skrb namenja pedagoškim pristopom in izmenjavi dobrih praks. Vsako leto podeljuje prestižne nagrade Frana Gerbiča, ki jih prejmejo najboljši glasbeni pedagogi za izjemne dosežke in uspešno delo. Zveza spodbuja tudi skladatelje, da ustvarjajo dela za slovenske mlade glasbenike.

Še posebno skrb Zveza namenja nadarjenim učencem v želji, da bi jih uspešno popeljala na pot nadaljnjega šolanja do poklicnega glasbenika ali baletnega plesalca. Pod okriljem Zveze vsako leto poteka državno tekmovanje najboljših mladih glasbenikov in baletnikov. Mnogi nagrajenci državnih tekmovanj so danes svetovno priznani umetniki, virtuozi najboljših filharmoničnih orkestrov, zmagovalci tekmovanj, tudi zvezdniki, ki predstavljajo sam vrh glasbenih in plesnih poustvarjalcev.

Dvestoletnica ustanovitve prve slovenske glasbene šole je priložnost za globok poklon izvrstni tradiciji slovenskega glasbenega šolstva, glasbenim pedagogom in Zvezi slovenskih glasbenih šol, ki s svojim predanim delom prispeva k razvoju slovenske kulture in glasbenega ustvarjanja.