Jasna Gabrič


Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije