Zdenek Lukeš

Medalja za zasluge, vročitev 18. aprila 2014

Medalja za zasluge
za zasluge za Republiko Slovenijo na kulturnem področju


Utemeljitev:

Zdenek Lukeš je eden uglednejših čeških poznavalcev arhitekture 20. stoletja ter eden najboljših poznavalcev dela slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika.

Od leta 1990 deluje na Praškem gradu, kjer med drugim skrbi za Plečnikovo dediščino, obenem pa na univerzah na Češkem poučuje zgodovino arhitekture 20. stoletja. Poučeval je na Tehnični fakulteti v Libercu, od leta 2005 pa poučuje ameriške študente na New York University Praga. Je avtor in soavtor več monografij, med njimi tudi nekaj del o arhitektu Plečniku. Posebej velja izpostaviti, da Zdenek Lukeš Plečnika vedno predstavlja kot slovenskega arhitekta.

Leta 1996 je bil skupaj z dr. Damjanom Prelovškom in Tomašem Valeno Zdenek Lukeš avtor velike razstave o Jožetu Plečniku v Pragi.

Leta 2011 je bila pod njegovim strokovnim vodstvom dokončana obsežna obnova južnih vrtov praškega gradu, ki jih je pretežno oblikoval Jožef Plečnik. Vrtovi so bili tedaj prvič obnovljeni po prvotnih arhitektovih načrtih.
Leta 2012 je bil uradno predstavljen nov strokovni vodič po Plečniku v Češki republiki, katerega avtor je prav tako Zdenek Lukeš.

Istega leta, ko so na Češkem praznovali Plečnikovo leto ob stoštirideseti obletnici Plečnikovega rojstva in osemdeseti obletnici cerkve najsvetlejšega srca Jezusovega na praških Vinohradih, je Zdenek Lukeš objavil tudi serijo člankov, posvečenih Jožetu Plečniku. Kot avtor večine prispevkov za medije pomena in veličine del slovenskega arhitekta ni predstavil le strokovni javnosti, ampak tudi najširši laični javnosti.

Promocija Slovenije preko arhitekta Plečnika daleč presega aktivnosti v okviru posameznih obletnic in dogodkov. Prepoznavnost Slovenije in slovenske kulture sta v Češki republiki danes bistveno večji tudi zaradi stvaritev arhitekta Plečnika. Velika zasluga za popularizacijo slovenskega arhitekta in njegovih del, pa tudi za ohranjanje Plečnikove dediščine na Češkem pa gre prav Zdenku Lukešu.