Dr. Anja Kopač Mrak


Dr. Anja Kopač Mrak, sociologinja, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, docentka za področje sociologije in nosilka predmeta Evropska socialna politika in Sociologija socialne politike na Fakulteti za družbene vede
  Spremembe za učinkovito socialno državo  1. posnetek

  2. posnetek

  3. posnetek

  4. posnetek

  5. posnetek

  6. posnetek

  7. posnetek