Samo Fakin


Samo Fakin, dr. med., generalni direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije
    "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030

      1. posnetek

      2. posnetek