Danes ob polnoči se izteče rok za zbiranje kandidatur za predsednika in oba namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Ljubljana, 6. 1. 2014 | sporočila za javnost

Danes, v ponedeljek, 6. januarja 2014 ob polnoči, se izteče 30 dnevni rok za zbiranje kandidatur za predsednika in oba namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Predsednik republike Borut Pahor bo v naslednjih dneh zbrane kandidature posredoval izbirni komisiji, ki bo izvedla izbirni postopek. Prvič se bo, na povabilo generalne sekretarke Urada predsednika Republike Slovenije, komisija sestala na svoji 1. seji v drugi polovici tega tedna. Izbirna komisija bo na več sejah, toda najpozneje v 30 dneh preverila, ali kandidati izpolnjujejo zapisane formalne kriterije in ocenila njihovo primernost v skladu z zakonskimi določili.

Predsednik republike lahko imenuje novo vodstvo komisije zgolj izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala izbirna komisija. To je dolžan predsednik republike storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu kandidatur. V kolikor ne bi imenoval vseh ali nobenega kandidata, lahko takoj ponovi postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur. Glede sprožitve novega postopka se lahko odloči že pred iztekom 30 dni.

Imena kandidatk in kandidatov, ki se bodo odzvali na javni poziv, so v celotnem postopku izbire v skladu z zakonom varovani osebni podatki. Predsednik republike nima pravice o njih seznaniti javnosti, lahko pa se tako odloči po svoji volji vsak kandidat sam.

Do danes so v skladu z zakonskimi določili vsi predlagatelji za člane izbirne komisije posredovali svoje predloge. Člani izbirne komisije za izbiro predsednika in namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so: ga. Tanja Šarabon, imenovana s strani Vlade RS, g. Janez Vlaj, imenovan s strani Sodnega sveta RS, dr. Polona Kovač, imenovana s strani Uradniškega sveta RS, ga. Simona Habič, imenovana s strani centra nevladnih organizacij Slovenije, mag. Melita Župevc, imenovana s strani Državnega zbora RS.

Komisija za preprečevanje korupcije sicer svoje delo nemoteno opravlja. V kolikor tudi po 1. marcu 2014 ne bi bili imenovani vsi funkcionarji komisije, dosedanji funkcionarji opravljajo funkcijo do imenovanja novega funkcionarja.

Predsednik republike si bo ne glede na to prizadeval, da bo vodstvo komisije imenovano čim prej, ter da bodo v njem zaupanja vredne osebnosti, ki bodo neodvisno in suvereno opravljale svojo pomembno dolžnost.