Dr. Boris Majcen


Dr. Boris Majcen, predstojnik Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana
    Izzivi srebrne generacije