Anton Butolen


Anton Butolen, župan Občine Žetale
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije