Predsednik Pahor na slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji

Ljubljana, 8. 6. 2018 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji

medaljo za zasluge

ki jo je prejela

Revija Gasilec

za neprecenljiv prispevek k strokovni rasti slovenskega gasilstva in utrjevanju vrednot solidarnosti in medsebojne pomoči

in

medaljo za zasluge

ki jo je prejela

SILA-IWCL Mednarodno združenje žensk Ljubljana

za izjemno uspešno človekoljubno delovanje ob 25-letnici


Utemeljitve:

Za neprecenljiv prispevek k strokovni rasti slovenskega gasilstva in utrjevanju vrednot solidarnosti in medsebojne pomoči prejme Revija Gasilec red za zasluge.

Revija Gasilec spada med tri najstarejša slovenska periodična glasila, ki izhajajo še danes. V 120 let dolgem delovanju je spreminjala ime, format, vezavo in obseg, njeno izhajanje pa je bilo prekinjeno le v času druge svetovne vojne do leta 1947. Med prvo svetovno vojno pa je Gasilec izhajal, čeprav ne redno.

Pobudo za izdajanje strokovnega gasilskega lista je leta 1896 dala Deželna zveza kranjskih gasilskih društev. Prvih dvanajst številk je bilo dvojezičnih, v slovenskem in nemškem jeziku. Od leta 1899 pa so nemščino opustili in Gasilec odtlej izhaja le v slovenščini. Revija je imela pomembno vlogo v prizadevanjih za živost slovenskega jezika in njegovo enakopravno uveljavljanje na različnih strokovnih področjih. Hkrati je tudi krepila slovenstvo in narodno zavest.

Od februarja 1897, ko je izšla prva številka Gasilca, ima Slovenija stalni periodični gasilski tisk. Prvo leto je izšel šestkrat, potem pa različno, četrtletno, mesečno. A rdeča nit glasila je bila vseskozi enaka: svét gasilcev, njihovih znanj, veščin in vrlin; gasilska stroka in sistematično prizadevanje za njen razvoj; organiziranost gasilcev in sodelovanje med njihovimi zvezami; pa seveda tovarištvo in pomen solidarnostne pomoči ljudem v stiski. S spremljanjem strokovnih in širših družbenih vprašanj je glasilo gasilcev pomembno sooblikovalo tudi duhovno rast slovenskega naroda in njegova vrednotna opredeljevanja.

Danes je Gasilec zgled stanovskega glasila. Vse bolj povezuje prostovoljno in poklicno gasilstvo ter prispeva h krepitvi dobre organiziranosti in usposobljenosti gasilskih enot ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Poleg vsebin, ki so pomembne za člane gasilskih organizacij in strokovnjake s tega področja, plemenito in družbeno odgovorno nagovarja tudi druge bralce. Ponuja jim zanimive teme s področij zaščite, reševanja, preventivnega delovanja in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. S tem prispeva k večji ozaveščenosti o pomenu varnosti in naše skupne odgovornosti za varno prihodnost posameznikov in skupnosti kot celote.


Za izjemno uspešno človekoljubno delovanje ob 25-letnici prejme SILA-IWCL Mednarodno združenje žensk Ljubljana red za zasluge.

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije, ko so se v Ljubljani začela odpirati tuja diplomatska predstavništva, je skupina Slovenk, soprog slovenskih veleposlanikov in gospodarstvenikov, organizirala mednarodno žensko združenje. Vanj je povabila soproge tujih ambasadorjev, gospodarstvenikov in akademikov. Želele so jim predstaviti Slovenijo in njene ljudi, jim odpirati poti za vključevanje v slovensko družbo ter vstop v obzorja slovenske kulture, športa, tradicij in vrednot. Zavzeto in poznavalsko so v ta namen prostovoljno pripravljale najrazličnejše dogodke. Ob tem so postavile temelje, ki ostajajo vezno tkivo mednarodnega združenja SILA, zdaj preimenovanega v SILA-IWCL Mednarodno združenje žensk Ljubljana. Gre za vrednote, ki so odraz širine duha in srca – humanitarnost, prostovoljstvo, odprtost, solidarnost, skrb za sočloveka.

Danes SILA-IWCL Mednarodno združenje žensk Ljubljana združuje okoli 200 žensk iz 46 držav, ki nadaljujejo humanitarno delo, h kateremu so se zavezale njene ustanoviteljice. Med najbolj znanimi, pa tudi nadvse priljubljenimi humanitarnimi dogodki, ki jih organizira SILA-IWCL, je predbožični bazar. Prvič je bil pripravljen leta 1994. Takrat sta bila njegov obseg in izkupiček skromna, cilj pa enak: pomagati društvom, organizacijam, posameznikom in projektom, ki so pomoči vredni in potrebni. Prvo leto je bilo v pripravo bazarja vključenih 12 držav, danes jih vsako leto sodeluje več kot 40. S skrbnimi pripravami in predanim prostovoljnim delom članic je v 25 letih združenju uspelo zbrati več kot 1,7 milijona evrov. Zbrana sredstva je doniralo več kot 170 slovenskim dobrodelnim organizacijam, projektom, posameznikom in skupinam. Odmeven je tudi mednarodni ples SILA GALA, ki je prav tako dobrodelen.

Iz nekdanje SILE je nastala skorajda velesila. Ne le zaradi višine sredstev, ki ji jih uspe zbrati v dobrodelne namene. Tudi ne zaradi sijaja njenih dogodkov, ki vedno pritegnejo veliko pozornost javnosti, in posameznikov, ki z veseljem sodelujejo v njenih akcijah za dober namen. Velesila je postala predvsem kot simbolna točka zavzetosti, s katero članice združenja tkejo vezi prijateljstva in povezovanja med ljudmi in državami, ter zaradi vere v solidarnost kot enega od bistvenih gradnikov človeške družbe.

Predsednik Pahor na slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji
Foto: Daniel Novakovič