Miroslav Košuta

Red za zasluge, vročitev 12. novembra 2015

Red za zasluge
za prispevek h gledališkemu življenju na Tržaškem in svoj ustvarjalni opus

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Miroslavu Košuti vročil odlikovanje red za zasluge 12. novembra 2015 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje red za zasluge
Miroslavu Košuti
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Miroslav Košuta je ena osrednjih osebnosti kulturnega življenja na Tržaškem.
Uveljavljeni dramaturg, pesnik, pisec dramskih besedil ter urednik in prevajalec je vodenje Slovenskega stalnega gledališča v Trstu prevzel leto dni po sprejetju Osimskih sporazumov, ko je gledališče dobilo status stalnega gledališča. To formalno dejstvo je Miroslavu Košuti kot ravnatelju omogočilo, da je gledališče trdno umestil na italijanski, slovenski in takrat še jugoslovanski gledališki zemljevid. Iz gledališča je znal napraviti odprt oder, na katerem so ustvarjali najpomembnejši slovenski gledališki umetniki in tuji dramatiki, tudi italijanski. S tem je Košuta gledališče osvobodil getoizacije in zaprtosti v izključno manjšinski krog. Pod njegovim vodstvom je gledališče postalo most med slovensko in italijansko gledališko umetnostjo, s pomočjo katerega je bil premagan marsikateri predsodek, hkrati pa je gledališče uresničevalo zamisel o enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Košuta se je lotil tudi izredno ambicioznih projektov. Med drugim je uprizoril sedem Cankarjevih dram v sedmih letih s sedmimi režiserji različnih generacij z obeh strani meje. Gledališče je zasluženo prejemalo priznanja pomembnih gledaliških festivalov.
Petindvajsetletno obdobje v Stalnem slovenskem gledališču je bilo njegova največja in najlepša avantura, pove Miroslav Košuta. Bila je ustvarjalna avantura, ki je zapisana kot najplodnejše in najuspešnejše obdobje gledališča, ki ima v tej dediščini tudi trden temelj za prihodnost.
Vidno se je Miroslav Košuta zapisal tudi v slovensko poezijo in za to leta 2011 prejel Prešernovo nagrado.
S svojo ljubeznijo do slovenske besede, njenega zvena in podobe, do gledališča in do misli, ki črpa iz slovenske identitete in njenih korenin in ki hkrati na ramenih predhodnikov prepoznava širjave daljnih obzorij, je Miroslav Košuta pomembno obogatil zakladnico slovenske ustvarjalnosti. Svojo zavezanost slovenstvu je dokazoval tudi z vztrajnim, dolgoletnim bojem za pravico do slovenskega lastnega imena in identitete. Ljudje njegovega kova so pomemben gradnik samozavestnega povezovanja slovenske kulture z italijansko in hkrati temelj sodobne evropske kulturne raznolikosti.