Aleš Bratož


Aleš Bratož – predsednik uprave družbe REVOZ Novo mesto
"Slovenija 2030" – Privatizacija