Berto Menard


Berto Menard, župan Občine Logatec
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije