Dr. Dragan Mihailović


Dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi pri Institutu Jožef Stefan, vodja največjega projekta s podporo Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v Sloveniji, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko
    Pametna specializacija za tehnološki preboj

    1. posnetek

    2. posnetek