Drago Štoka

Medalja za zasluge, vročitev 26. aprila 2016

Medalja za zasluge
za neomajno prizadevnost pri delu v dobrobit zamejskih Slovencev v Italiji ter za krepitev njihove narodne in jezikovne zavesti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Dragu Štoki vročil odlikovanje medaljo za zasluge 26. aprila 2016 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Dragu Štoki vročil odlikovanje medaljo za zasluge na slovesnosti v Predsedniški palači
Foto: STA

Predsednik republike Borut Pahor na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja medalje za zasluge
Foto: STA/Nebojša Tejić

Utemeljitev:

Drago Štoka, tržaški odvetnik, je s svojim javnim delovanjem začel že kot študent, ko je kot predsednik Slovenskega kulturnega kluba k sodelovanju pritegnil slovenske dijake in študente na Tržaškem ter osmišljal njihovo delovanje in ustvarjalni duh. Svojo globoko zakoreninjenost v slovenstvu ter zavzetost za nacionalno emancipacijo in enakopravnost Slovencev v Italiji je izpričeval skozi celotno svojo kulturno, publicistično in družbenopolitično kariero.
Že mlad se je vključil v delovanje edine slovenske politične stranke v Furlaniji - Julijski krajini, v Slovensko skupnost, v kateri je videl rešitev za uspešnejšo uveljavitev Slovencev v Italiji s samostojnim nastopom in političnim zastopstvom v deželnih ustanovah. Bil je njen deželni tajnik in predsednik ter celih dvajset let tudi njen edini predstavnik v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine.
V obdobju 1996–2002 je Drago Štoka vodil Glasbeno matico v Trstu, hkrati pa je interese Slovencev uveljavljal kot redni član deželne posvetovalne komisije za slovensko narodno skupnost v Furlaniji - Julijski krajini in kot član vladnega manjšinskega omizja v Rimu.
V letih med 2005 in 2015 je bil tri mandate deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij, krovne organizacije Slovencev v Italiji, ki temelji na krščanskih vrednotah ter načelih slovenstva in demokracije. Področje delovanja Sveta slovenskih organizacij je zelo široko – od medijev, gledališč, gospodarskih, prosvetnih ter športnih in drugih dejavnosti. Kot njegov predstavnik Drago Štoka s ponosom pove, da so Slovenci v Italiji s svojimi tristo društvi in organizacijami v obeh krovnih organizacijah ena najbolj delavnih in dinamičnih narodnih skupnosti v Evropi. Drago Štoka se zavzema za dobro sodelovanje obeh krovnih organizacij, saj so njuna poenotena stališča in skupen nastop v odnosu do italijanskih oblasti in oblasti matičnega naroda v korist zamejske narodne skupnosti. Svoje poglede je večkrat predstavil na študijskih dnevih Draga.
Obširno je tudi publicistično delo Draga Štoke. Pisal je za vse slovenske časopise v zamejstvu, posebej za Most in Mladiko, ki ju je pomagal ustanavljati, objavlja pa tudi memoarsko literaturo, v kateri niza utrinke o življenju v zamejstvu.