Predsednik republike je vladi in sodnemu svetu posredoval v mnenje kandidature za Evropsko sodišče za človekove pravice

Ljubljana, 24. 4. 2015 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 24. aprila 2015, Sodnemu svetu Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije poslal zaprosilo za mnenje o kandidatih za razpisana tri mesta kandidatk in kandidatov za eno sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, kot to določa 6. člen Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč.

Ministrstvo za pravosodje je predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 21. aprila 2015 obvestilo, da od prijavljenih kandidatov na razpis ministrstva za omenjena tri mesta izpolnjuje razpisne pogoje deset kandidatov in ena kandidatka. Po vrstnem redu prispelih kandidatur so to: dr. Andraž Zidar, dr. Gregor Virant, izr. prof. dr. Slobodan Dujič, Ana Vilfan Vospernik, prof. dr. Rok Lampe, doc. dr. Boštjan Tratar, izr. prof. dr. Marko Bošnjak, dr. Miodrag Đorđevič, Darko Šilc, mag. Marko Starman in Lucijan Bembič.

Predsednik republike bo po pridobitvi mnenja vlade in sodnega sveta opravil tudi posvetovanja z vodji poslanskih skupin Državnega zbora Republike Slovenije. Nato bo oblikoval svoj predlog potrebnega števila kandidatov za izvolitev Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlog mora vsebovati najmanj tri kandidate, od katerih mora biti najmanj ena ženska. Predsednik republike lahko predlaga tudi več kandidatov.

Državni zbor v nadaljevanju na podlagi predloga predsednika republike izvoli tri kandidate (najmanj ena ženska), izmed katerih nato Parlamentarna skupščina Sveta Evrope imenuje eno sodnico ali sodnika.