Planinsko društvo Ljubljana - Matica

Red za zasluge, vročitev 25. junija 2013

Red za zasluge
za vsestranski prispevek pri razvoju slovenskega planinstva in ob 120. obletnici društvenega dela

Predsednik Republike Slovenije je na dan državnosti, 25. junija 2013 vročil red za zasluge Planinskemu društvu Ljubljana - Matica za vsestranski prispevek pri razvoju slovenskega planinstva in ob 120. obletnici društvenega dela.

Slovesna vročitev odlikovanja zlati red za zasluge in odlikovanj red za zasluge
Foto: STA/Nebojša Tejić


Utemeljitev:

Planinsko društvo Ljubljana-Matica je največje društvo v Planinski zvezi Slovenije in kot tako zelo pomemben dejavnik pri razvoju slovenskega planinstva, vodništva, alpinizma, posebej tudi pri delu mladih planincev, markacijske dejavnosti in varstva narave. Pomembna prednost društva s tako dolgo tradicijo je urejen sistem prenosa znanj in izkušenj, sobivanje različnih generacij ljubiteljev gora pa daje društvu novo kakovost in omogoča vzajemno spoštovanje.

Ljubljana-Matica je združenje članic in članov, ki prostovoljno opravljajo cel spekter nalog. Razvijajo različne planinske športne panoge, od planinstva do alpinizma, od prostovoljnega vodništva do športnega plezanja, od gorskega reševanja do odprav v tuja gorstva, skrbijo pa tudi za planinske poti, koče in gorsko naravo. Aktivni so tudi na področjih založništva, informiranja in arhivske dejavnosti.

Skupaj s Slovenskim planinskim društvom je bilo leta 1893 ustanovljeno tudi Osrednje društvo, ki je prednik današnjega društva Ljubljana-Matica. V tistem času, ko so se narodno zavedni Slovenci odločili za ustanovitev lastne slovenske planinske organizacije, je bilo Osrednje društvo centrala za vse planinske podružnice na celotnem slovenskem ozemlju Avstro-Ogrske monarhije in hkrati društvo ljubljanskega območja, ki je zbiralo člane in mecene, reševalo gmotno problematiko, vzdrževalo stike z oblastjo ter skrbelo za dovoljenja za graditev slovenskih planinskih koč in poti. Skladno s širitvijo dejavnosti je iz leta v leto naraščalo tudi članstvo. Glede na družbene razmere je bilo delovanje prežeto z narodno zavednim in obrambnim poudarkom, še poseben na ohranitvi slovenske podobe domačih gora, zlasti Triglava.

Značilno intenzivno delo članov Osrednjega društva se je nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni, ko je bilo leta 1949 ustanovljeno Planinsko društvo Ljubljana-Matica. Zagnanost in požrtvovalnost vodita člane društva tudi v današnjem času, ki zaradi povečanega obiska gora od njih zahteva prilagoditev sodobnim potrebam. Člani in njihova solidarnost so tudi danes zgled odgovorne skrbi za planinstvo, za vzdrževanje planinskega omrežja ter odnosa posameznika do soljudi in do gorske narave. O tem pričajo tudi mnogi vrhunski alpinisti, ki so bili in so še vedno člani PD Ljubljana-Matica. Planinsko društvo Ljubljana-Matica je največje društvo v Planinski zvezi Slovenije in kot tako zelo pomemben dejavnik pri razvoju slovenskega planinstva, vodništva, alpinizma, posebej tudi pri delu mladih planincev, markacijske dejavnosti in varstva narave. Pomembna prednost društva s tako dolgo tradicijo je urejen sistem prenosa znanj in izkušenj, sobivanje različnih generacij ljubiteljev gora pa daje društvu novo kakovost in omogoča vzajemno spoštovanje.

Ljubljana-Matica je združenje članic in članov, ki prostovoljno opravljajo cel spekter nalog. Razvijajo različne planinske športne panoge, od planinstva do alpinizma, od prostovoljnega vodništva do športnega plezanja, od gorskega reševanja do odprav v tuja gorstva, skrbijo pa tudi za planinske poti, koče in gorsko naravo. Aktivni so tudi na področjih založništva, informiranja in arhivske dejavnosti.

Skupaj s Slovenskim planinskim društvom je bilo leta 1893 ustanovljeno tudi Osrednje društvo, ki je prednik današnjega društva Ljubljana-Matica. V tistem času, ko so se narodno zavedni Slovenci odločili za ustanovitev lastne slovenske planinske organizacije, je bilo Osrednje društvo centrala za vse planinske podružnice na celotnem slovenskem ozemlju Avstro-Ogrske monarhije in hkrati društvo ljubljanskega območja, ki je zbiralo člane in mecene, reševalo gmotno problematiko, vzdrževalo stike z oblastjo ter skrbelo za dovoljenja za graditev slovenskih planinskih koč in poti. Skladno s širitvijo dejavnosti je iz leta v leto naraščalo tudi članstvo. Glede na družbene razmere je bilo delovanje prežeto z narodno zavednim in obrambnim poudarkom, še poseben na ohranitvi slovenske podobe domačih gora, zlasti Triglava.

Značilno intenzivno delo članov Osrednjega društva se je nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni, ko je bilo leta 1949 ustanovljeno Planinsko društvo Ljubljana-Matica. Zagnanost in požrtvovalnost vodita člane društva tudi v današnjem času, ki zaradi povečanega obiska gora od njih zahteva prilagoditev sodobnim potrebam. Člani in njihova solidarnost so tudi danes zgled odgovorne skrbi za planinstvo, za vzdrževanje planinskega omrežja ter odnosa posameznika do soljudi in do gorske narave. O tem pričajo tudi mnogi vrhunski alpinisti, ki so bili in so še vedno člani PD Ljubljana-Matica.