Sprejem novoizvoljene in nekdanje Varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije Vlaste Nussdorfer in dr. Zdenke Čebašek - Travnik pri predsedniku republike

Ljubljana, 22. 2. 2013 | sporočila za javnost

Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel novoizvoljeno in nekdanjo Varuhinjo človekovih pravic. V svojem nagovoru je novi varuhinji Vlasti Nussdorfer ob prevzemu nove naloge zaželel veliko poguma, preudarnosti in srčnosti. Nekdanji varuhinji dr. Zdenki Čebašek Travnik pa se je zahvalil za njeno požrtvovalno delo.

Sprejemu novoizvoljene in nekdanje Varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije Vlaste Nussdorfer in dr. Zdenke Čebašek - Travnik pri predsedniku republike
Foto: Daniel Novakovič/STA

V nadaljevanju sledi nagovor predsednika republike v celoti:

Ustava določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Kriza je po eni strani omajala trdnost teh dveh stebrov naše ustavne ureditve, po drugi strani pa izostrila našo odgovornost za njuno močno okrepitev.

V tem smislu je danes pomemben dan. Slovenija dobiva novo varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer. V vsesplošno zadovoljstvo je dejstvo, da je bila izvoljena v teh zahtevnih političnih okoliščinah v prvem poskusu in da je dobila plebiscitarno podporo.

Doslej še noben kandidat ni prejel za ta položaj na tajnih volitvah v državnem zboru 82 poslanskih glasov. Pred novo varuhinjo je zahtevna naloga, da upraviči to zaupanje z uspešnim prizadevanjem za izboljšanje stanja na področju človekovih pravic. Te naloge, kot pravi sama, ne jemlje kot delo, temveč kot poslanstvo. Pri njenem delu ji tako kot predsednik republike želim veliko poguma, preudarnosti in srčnosti.

Z njeno izvolitvijo na ta položaj brez zapletov si bomo naprej prizadevali za krepitev institucij pravne države. Najmanj, kar vsi lahko storimo za to je, da se aktivno trudimo za visoko raven pravne in politične kulture, predvsem pa za spoštovanje teh institucij. Ni nujno, da se vedno strinjamo z njihovimi odločitvami. Z našimi izjavami in ravnanji pa jim moramo priznavati veljavnost.

Naj si za ilustracijo sposodim primer iz tujine, iz ameriške prakse. V vrhuncu zapletov s preštevanjem glasov na ameriških predsedniških volitvah novembra in decembra leta 2000, je po odločitvi Vrhovnega sodišča ZDA, da je zmagovalec volitev George W. Bush, njegov tekmec Al Gore dejal naslednji slavni stavek: »Čeprav močno nasprotujem odločitvi sodišča, jo sprejemam.«

Enako velja za ugotovitve varuha človekovih pravic, s katerimi opozarja pristojne organe v državi na probleme in priporočila za njihove rešitve. Vsi skupaj si moramo prizadevati, da ugotovitve in priporočila vzamemo še bolj resno. S tem bomo okrepili avtoriteto varuha, pa tudi avtoriteto institucij, ki jih predstavljamo. Vsled tega si lahko obetamo tudi večje zaupanje ljudi v institucije pravne države.

V zadnjih priporočilih se posebej izpostavlja:

· množične kršitve na področju delovnih razmerij,
· ostajanje problema sodnih zaostankov,
· potrebo po pripravi zakonskih podlag za vzpostavitev zagovorništva otrok,
· položaj tistih oseb, ki so brez zdravstvenega zavarovanja,
· zaskrbljujoče naraščanje sovražnega govora.

Ne moramo ostati ravnodušni ob spoznanju, da se približno ena tretjina vseh priporočil vleče iz leta v leto.

Vsa ta priporočila je potrebno v sedanjih okoliščinah jemati toliko bolj resno, ker bi lahko pripomogla k izboljšanju nekaterih zaskrbljujočih trendov, zlasti na področju, kjer ustavno načelo pravne države neposredno zadeva ustavno načelo socialne države.

· Kazalniki neenakosti in revščine za leto 2011 kažejo nadaljnje poslabšanje
dohodkovnega položaja slovenskega prebivalstva.
· Tveganje revščine (ki je sicer eno najmanjših v okviru EU) se je v enem letu povečalo
za skoraj eno odstotno točko na 13,6%
· Čeprav je Slovenija med tistimi državami, ki imajo najmanjšo dohodkovno neenakost,
je eden od kazalnikov te dohodkovne neenakosti (kvintilni količnik 3,5) v Sloveniji
zdaj najvišji v zadnjih sedmih letih

Delo varuha je predvsem povezano z opozarjanjem na probleme in na priporočila za njihovo reševanje. To ne pomeni, da kljub tem kriznim in zahtevnim časom ni novih zgodb o uspehih in novih nadpovprečnih rezultatov slovenskega gospodarstva, znanosti, umetnosti in športa. Vse to je lahko dodaten navdih za nove podvige. Ljudje, ki jim to uspeva, zaslužijo vso našo pozornost. Toda brez nje, brez naše najbolj občutljive pozornosti, nikakor ne smejo ostati posamezniki in skupine, ki se v krizi niso znašli enako dobro in jih je ta prizadela še posebej, ali celo na novo.

Ob teh ugotovitvah izkoriščam priložnost za zahvalo dosedanji varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek Travnik. Za njeno požrtvovalno delo si zasluži naše občudovanje in priznanje.

Zdaj, ko snujemo začetek projekta »Slovenija 2030« in želimo združiti vse intelektualne potenciale za premislek o dolgoročnem razvoju in obzorjih prihodnosti slovenske družbe, ostajam še bolj prepričan, da je za premagovanje sedanje krize in nov razvojni zagon, bolj pravično in solidarno družbo, utrditev stebra pravne države elementarnega pomena. K temu pripomore tudi delo varuha človekovih pravic. Dosedanji in novi varuhinji se zahvaljujem in priporočam za pomemben prispevek k temu.