Darko Jazbec


Darko Jazbec, dr. med. spec. kirurg, predsednik Strateškega sveta za vprašanja na področju zdravstva Vlade RS
    "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030

      1. posnetek

      2. posnetek