dr. Andrej Fištravec


dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek