Dr. Marjan Svetličič


Dr. Marjan Svetličič, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
  "Slovenija 2030" - Evropska razsežnost slovenske prihodnosti.

   ]1. posnetek

   2. posnetek

   3. posnetek

   4. posnetek