Predsednik republike Borut Pahor s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo veteranov vojne za Slovenijo

Ljubljana, 10. 10. 2013 | sporočila za javnost, govori

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je na slovesnosti ob 20. obletnici delovanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo zvezi vročil odlikovanje srebrni red za zasluge. Odlikovanje so prejeli za zasluge pri ohranjanju spomina na osamosvojitveno vojno za Slovenijo in pri ohranjanju spomina na priprave nanjo ter pri krepitvi domoljubja.

Predsednik republike Borut Pahor s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo veteranov vojne za Slovenijo
Foto: Daniel Novakovič/STA

Govor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob vročitvi odlikovanja srebrni red za zasluge Zvezi veteranov vojne za Slovenije:

Spoštovani odlikovanci,
sprejmite prosim, za odlikovanje moje iskrene čestitke in čestitke vseh naših ljudi. Odlikovanje ste si zaslužili za zasluge pri ohranjanju spomina na osamosvojitveno vojno in priprave nanjo ter pri krepitvi domoljubja.

Naše hvaležnosti ste deležni v času, ki je surov in neprijazen. Močno odstopa od pričakovanj in sanj, ki ste jih branili z osamosvojitveno vojno. Takega razočaranega razpoloženja je danes tudi velika večina naših ljudi. Ranjeno je dostojanstvo posameznika in naroda.

Slovenci se nismo prvič znašli v takem položaju. V zgodovini smo bili izpostavljeni še veliko težjim in bolj dramatičnim preizkušnjam. Nič nam ni bilo podarjeno, vse je bilo izborjeno. Zgodovina ni bila posebej milostna z našimi stremljenji, da ohranimo in obranimo naš rod in domovino. Preštevilni domoljubi so za to dali svoja življenja, njihovi svojci pa zaradi teh bolečih izgub nikoli niso nehali trpeti.

Hočem reči, da so bili v naši preteklosti neizprosni preizkusi vere vase in v našo skupnost, ki so zahtevali življenja. Nikoli se nismo predali. Vedno smo se borili. Tudi za obrambo samostojne Slovenije. Veterani veste, kaj pomeni zapustiti varnost doma in z orožjem v roki soočiti z negotovo usodo. Vi ste to tveganje sprejeli.

Odločila sta pogum in srčnost. In seveda neznanska vera in prepričanje v tisto, zaradi česar ste to tveganje sprejeli. Vera v domovino, ki bo boljši in pravičnejši dom za vse. Prepričanje v boljšo in pravičnejšo prihodnost. Zdi se, da dobri dve desetletji po tem domovina ni opravičila te vere in teh pričakovanj.

Toda, ali bomo sedaj obupali in se predali, ali pa se bomo spet pogumno in srčno borili. V bistvu za enake sanje in pričakovanja. Tokrat nam ni potrebno seči po orožju. Potrebujemo pa vse razpoložljivo znanje in enotno politično voljo. Podobno kot takrat pa potrebujemo manj egoizma in več solidarnosti, manj prepirov in več sodelovanja, manj poudarjanja razlik in več iskanja skupnih hotenj. Danes, tako kot takrat, potrebujemo več enotnosti.

Ocenjujem, da so nastopile okoliščine, ko bi morala slovenska politika, ne prvič v tem letu, znova določiti nujne prednostne naloge, pomembne za razvojno okrevanje in jih skupaj tudi uresničiti. Tudi sam sem k temu pripravljen in željan pomagati po svojih najboljših močeh. Potrebujemo vse razpoložljivo znanje, da bomo sposobni določiti prave prednostne naloge. In potrebujemo politično voljo in pripravljenost na sodelovanje in enotnost, da skupaj dosežemo cilje.

To ne bo lahka naloga, vendar smo jo po mojem mnenju, vsi ki delamo v skupno korist, dolžni sprejeti nase. Edino tveganje, ki je s tem povezano je, da prevzamemo nase odgovornost za ne ukrepanje. To bi bilo skoraj strahopetno ravnanje.

Slovenska politika je že dokazala, da zna in zmore. Zdaj je spet čas, da se dokaže. Skrajni čas. Skupaj bomo Slovenijo povlekli tudi iz tega težkega položaja. Če nas bo pri tem mestoma ohromila skušnjava oklevanja, pa se spomnimo na pogum in srčnost tistih, ki na oltar domovine niso dali samo svojih najboljših vrlin, temveč življenje samo. V tem smislu želim z današnjim odlikovanjem vse nas dodatno navdahniti k čvrsti odločenosti, da skupaj premagamo krizo in gradimo domovino na katero bomo ponosni in bo varen dom naših otrok.

Predsednik republike Borut Pahor s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo veteranov vojne za Slovenijo

Utemeljitev odlikovanja:

Za zasluge pri ohranjanju spomina na osamosvojitveno vojno za Slovenijo in pri ohranjanju spomina na priprave nanjo ter pri krepitvi domoljubja prejme Zveza veteranov vojne za Slovenijo srebrni red za zasluge.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo letos praznuje dvajseto obletnico delovanja. Društvo, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe in vojnih veteranov, povezuje pri svojih dejavnostih več deset tisoč udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so leta 1991 dejavno sodelovali v obrambi Slovenije pred agresorji, pa tudi tistih, ki so sodelovali v pripravah nanjo in v obrambi slovenske samostojnosti v času od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991. Zveza veteranov vojne za Slovenijo je nestrankarsko in nepridobitno združenje, ki pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo svojih članov, skrbi za postavljanje in ohranjanje obeležij osamosvojitvene vojne, organizira spominske svečanosti ob obletnicah, izdaja glasilo in opravlja druge pomembne dejavnosti, s katerimi širi védenje o zgodovini nastajanja samostojne slovenske države in herojskih dejanjih njenih članov – tudi tistih, ki niso dočakali svobode, ker so na oltar domovine dali največ – svoje življenje. Zveza veteranov ni pozabila na njihove grobove niti na njihove svojce.

Zveza veteranov vojne za Slovenije tvorno sodeluje tudi v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Njeno vodilo so utrjevanje domoljubja in domoljubnih vrednot, negovanje spomina na prelomne trenutke v zgodovini slovenskega naroda v prizadevanjih za svobodo in domovino, prizadevanje za mir na svetu ter zvestoba varovanju človekovih pravic. Z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije in Združenjem Sever Zveza veteranov vojne za Slovenijo zelo tvorno sodeluje tudi v Svetovni federaciji veteranov kot polnopravna članica.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je bila ustanovljena v Cankarjevem domu v Ljubljani 10. oktobra 1993, takrat še kot združenje. Od leta 2000 nadaljuje svoje poslanstvo kot zveza, ki jo sestavlja 57 območnih združenj s 13 pokrajinskimi odbori. S svojim sistematičnim in prizadevnim delom skrbi za vrednote domoljubja, z zavezanostjo miru, varnosti in človekoljubju pa si je Zveza veteranov vojne za Slovenijo v dvajsetletnem obdobju pridobila ugled in veljavo med člani in tudi širše v slovenski družbi.

Predsednik republike Borut Pahor s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo veteranov vojne za Slovenijo