IZJAVA predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob obletnici razsodbe arbitražnega sodišča

Ljubljana, 29. 6. 2018 | sporočila za javnost

Mejni spor je rešen

Arbitražno sodišče je pred letom dni objavilo razsodbo o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško.

V zvezi s tem predsednik republike Borut Pahor daje naslednjo izjavo:

Z razsodbo arbitražnega sodišča, ki je določilo potek meje med Slovenijo in Hrvaško je spor glede tega vprašanja dokončno rešen.

Čeprav Hrvaška razsodbe ne spoštuje, to dejstva, da je spor rešen, ne spreminja. Zaradi hrvaškega zavračanja razsodbe ostaja nerešeno zgolj vprašanje njene uveljavitve.

Prepričan sem, da bo prej ali slej meja med sosednjima državama uveljavljena skladno z odločitvijo sodišča.

Arbitražno sodišče je odločilo na osnovi meddržavnega sporazuma, ki sta ga sklenili vladi obeh držav, ratificirala oba parlamenta, v Sloveniji pa je o njem odločalo tudi ljudstvo na referendumu.

Tako sta sosednji državi, Slovenija in Hrvaška, po mirni poti in zavezujoče dokončno rešili mejni spor. Zdaj je njuna naloga, da ga po mirni poti tudi uveljavita.

Slovenija ima po razsodbi arbitražnega sodišča pred enim letom dokončno določene meje z vsemi štirimi sosednjimi državami.