Predsednik Pahor je danes v državni zbor posredoval kandidatno listo za izvolitev dveh članov Sodnega sveta

Ljubljana, 29. 5. 2015 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 29. maja 2015, dr. Milanu Brglezu, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, na podlagi 131. člena Ustave Republike Slovenije ter prvega odstavka 21. člena Zakona o sodiščih posredoval kandidatno listo štirih (4) kandidatov za dva člana Sodnega sveta:

1. Natašo Erjavec, notarko iz Ljubljane
2. Prof. dr. Vida Jakulina, rednega profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
3. Majo Praviček, odvetnico v Mariboru
4. Prof. dr. Grego Strbana, rednega profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

V četrtek, 18. junija 2015 bodo potekale volitve dveh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor. Ustava Republike Slovenije v 131. členu med drugim določa, da pet članov Sodnega sveta na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov. Zakon o sodiščih pa določa, da mora biti na kandidatni listi za izvolitev članov Sodnega sveta, ki jih Državni zbor voli na predlog predsednika republike, predlagano število kandidatov večje, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se jih voli.