Predsednik republike se je sestal z novoizvoljenim predsednikom Državnega zbora RS Jankom Vebrom

Ljubljana, 12. 3. 2013 | sporočila za javnost

Danes, v torek, 12. marca 2013, sta se sestala predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in novoizvoljeni predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber. Pogovarjala sta se o delu državnega zbora, ki zadeva tudi pooblastila predsednika republike. Izrazila sta zadovoljstvo nad izvolitvijo varuhinje človekovih pravic s tako visoko podporo, kar sta pripisala tudi postopku pogovorov predsednika republike z vodji poslanskih skupin in vnaprejšnji predstavitvi predsednikove izbire kandidata poslancem pred glasovanjem.

Jutri začne predsednik republike posvetovanja s poslanskimi skupinami v zvezi z izbiro kandidata za novega guvernerja Banke Slovenije. Glede na prej omenjene dobre izkušnje bo po končanih pogovorih izbranega kandidata pred glasovanjem napotil k predstavitvi poslancem in poslankam državnega zbora, s čimer bo po potrebni strokovnosti povečal možnosti za njegovo izvolitev. Podoben postopek bo tudi v primeru izbire predsednika Računskega sodišča, ki se kmalu začne.

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber sta se dotaknila vprašanja skorajšnje ratifikacije pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji. Glede na napovedi in pričakovanja obeh vlad bi Državni zbor Republike Slovenije utegnil opraviti postopke za končno glasovanje o ratifikaciji, ki zahteva dvotretjinsko večino že konec marca ali v začetku aprila.

Oba predsednika sta se dotaknila občutljivega vprašanja dogovorov voditeljev parlamentarnih političnih strank pri predsedniku republike in njihovega neformalnega pomena za odločanje v državnem zboru. Ni nobenega dvoma, da v skladu z ustavo poslanci niso vezani na nikakršna navodila, oba pa sta se strinjala, da je tako posredovanje predsednika republike v oblikovanje soglasja glede najbolj občutljivih ali političnih vprašanj za interese države in ljudi koristno. 14. februarja letos sklenjeni Dogovor voditeljev parlamentarnih strank pri predsedniku republike je, kot kaže razvoj dogodkov, v veliko oporo pri sprejemanju tovrstnih odločitev in ima zlasti velik moralen politični pomen. V tem smislu je državni zbor skorajda soglasno že sprejel reformo trga dela, kot rečeno pa se obeta tudi skorajšnja ratifikacija pristopne pogodbe.

V zvezi s tretjim dogovorom, ki zadeva poseg v referendumsko ureditev, predsednik državnega zbora ocenjuje, da besedilo, ki ga je pripravila strokovna skupina pri Ustavni komisiji, zelo dobro odraža dosedanje dogovore parlamentarnih strank o tem vprašanju, kar daje upanje, da bo o tem mogoče doseči potrebno podporo tudi pri glasovanju v Državnem zboru.

Predsednik republike Borut Pahor je nadalje naprosil predsednika državnega zbora Janka Vebra, da bi v primeru zasedanj državnega zbora in ob sočasnem obisku suverena tuje države razmislili o njegovem morebitnem nagovoru parlamentu, če bi obojestransko ocenili tak nastop kot zanimiv in pomemben za utrjevanje in poglobitev sodelovanja z državo ali institucijo, ki jo predstavlja. Predsednik republike je izrazil tudi željo, da bi ga na njegovih uradnih ali državniških obiskih v tujini spremljal predsednik oziroma predsednica parlamentarne skupine prijateljstva s to državo, saj bi to po njegovem mnenju dodatno utrdilo prijateljske stike in sodelovanje med narodoma in državama ter pomen parlamentarne razsežnosti tega sodelovanja.
Predsednik republike se je sestal z novoizvoljenim predsednikom Državnega zbora RS Jankom Vebrom
Foto: Daniel Novakovič/STA