Rupert Gole


Rupert Gole, župan Občine Šentrupert
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije