Odlikovanje državnim institucijam za uspešno pomoč pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016

Ljubljana, 7. 12. 2018 | sporočila za javnost

Predsednik republike je sprejel odločitev, da za uspešno pomoč pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016, ki predstavlja eno izmed najtežjih preizkušenj na humanitarnem in varnostnem področju v času njene samostojnosti, podeli medalje za zasluge na varnostnem in vojaškem področju ter medalje za zasluge na civilnem področju državnim institucijam in posameznikom iz Slovenije ter držav Evropske unije.

Tudi nevladnim organizacijam, ki so pomagale pri obvladovanju migrantske krize v letih 2015-2016 bo predsednik republike ob primerni priložnosti izrazil priznanje in hvaležnost države.


Predsednik Pahor s prejemniki odlikovanj za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016
Foto: Nebojša Tejić/STA

Republiko Slovenijo je prva velika skupina migrantov prečkala sredi septembra 2015. Nekaj tisoč migrantov je država oskrbela, jim ponudila nastanitev, izvedla postopke, ki jih nalagata slovenska in evropska zakonodaja, ter jim omogočila, da so svojo pot nadaljevali v ciljne države.

Drugi prehod je Slovenijo dosegel 16. oktobra 2015 in trajal do 8. marca 2016. V tem obdobju je v Republiko Slovenijo vstopilo nekaj manj kot pol milijona ljudi: vsak dan med štiri tisoč in devet tisoč, 21. oktobra pa kar trinajst tisoč ljudi.

Republika Slovenija je s pripravami na številen prihod migrantov začela že v prvi polovici leta 2015, intenzivneje pa se je nanj začela pripravljati julija 2015. Vlada je osrednjo usklajevalno vlogo dodelila Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, ki je v ožji operativni del vključilo Policijo. Ta je z načrtnim delom in preudarnimi ukrepi obvladovala varnostne razmere ter zagotavljala nadzor na slovenskem ozemlju.

Vključena je bila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s štabi in enotami Civilne zaščite, preko nje pa še številne humanitarne in druge organizacije, ki sicer delujejo v sistemu zaščite in reševanja. S predstavniki Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije so poiskali in uredili lokacije za sprejem in začasno nastanitev migrantov ter v sodelovanju s Slovensko vojsko poskrbeli za prehrano, oskrbo in učinkovito logistično podporo.

V pomoč migrantom so se vključile nevladne organizacije in veteranska združenja, podjetja, župani z vodstvi občin in službe nujne medicinske pomoči, predvsem pa izjemno veliko prostovoljk in prostovoljcev, brez katerih bi težko opravili vse delo tako zavzeto, skrbno in humano. Na področju humanitarne pomoči, začasne nastanitve in oskrbe migrantov so sodelovali Rdeči križ Slovenije, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Evangelistična humanitarna organizacija Podpornica, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Gasilska zveza Slovenije, službe nujne medicinske pomoči, Zveza slovenskih častnikov ter številni nepovezani prostovoljci in prostovoljke. Pomoč so ponudila podjetja, tako avtobusna kot Slovenske železnice, vključili pa so se tudi posamezniki, ki so zagotavljali varne prevoze. Vseh ni mogoče našteti. Neprecenljivo pomembna sta bila tudi objektivno poročanje medijev ter zavzeto delo novinarjev in novinark, ki so spremljali dogajanje. Vsem tem nevladnim organizacijam, ki so pomagale pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016 bo predsednik republike ob primerni priložnosti izrazil priznanje in hvaležnost države.

Slovenija pri tem ni bila sama. Materialno pomoč ji je v obliki opreme ali finančnih sredstev posredovalo 13 držav in šest mednarodnih organizacij in inštitucij. Z aktivno udeležbo policistov je sodelovalo 11 držav, še ena pa s sodelovanjem vojakov.

Slovenija je v tem času pokazala učinkovitost, odločnost in enotnost pri sprejemanju odločitev in pri izvajanju ukrepov. Pokazala pa je tudi človeški obraz ljudem, ki jih je usoda poslala na pot za boljšim življenjem tisoč kilometrov od njihovih domov.

Predsednik Republike Slovenije je sprejel odločitev, da za uspešno pomoč pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016, ki predstavlja eno izmed najtežjih preizkušenj na humanitarnem in varnostnem področju v času njene samostojnosti, podeli medalje za zasluge na varnostnem in vojaškem področju ter medalje za zasluge na civilnem področju posameznikom in institucijam iz Slovenije ter držav Evropske unije.


Medaljo za zasluge so danes prejeli

Boštjan Šefic,
Andrej Špenga,
Darko But,
Marjan Fank,
mag. Stanislav Lotrič,
Štab civilne zaščite za Posavje,
Štab civilne zaščite za Vzhodno Štajersko,
Policijska uprava Maribor,
Policijska uprava Novo mesto,
1. Brigada Slovenske vojske,
72. Brigada Slovenske vojske,
Logistična brigada Slovenske vojske,
Avstrijska zvezna policija,
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Bolgarije,
Policija Češke republike,
Vojska Češke republike,
Estonski urad za policijo in varovanje meje,
Francoska policija,
Latvijska državna policija,
Litvanska policija,
Policijska enota za obvladovanje izgredov, Madžarska,
Poljska mejna straža,
Romunska mejna policija in romunska policija,
Urad mejne in tujske policije Slovaške republike,
Zvezna nemška policija.