V Predsedniški palači šesta slovesnost v počastitev 30. letnice dogodkov, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije - 30. obletnica odhoda slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije

Ljubljana, 20. 1. 2020 | napovednik

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v ponedeljek, 20. januarja 2020, ob 14. uri priredil sprejem ob 30. obletnici odhoda slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije.

Slavnostna govornika bosta dr. Ciril Ribičič, vodja slovenske delegacije in takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in mag. Franci Pivec, član slovenske delegacije.

Sprejem in obeležitev obletnice sodita v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.Predsednik republike je v Predsedniški palači priredil že pet (5) tovrstnih slovesnih sprejemov v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:

- ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic (slavnostni govornik: mag. Igor Omerza, tedanji član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic),

- Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda (slavnostni govornik: dr. Dimitrij Rupel, soavtor Majniške deklaracije 1989),

- posaditve Lipe sprave na ljubljanskih Žalah (slavnostni govornik: Franci Feltrin, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave, nekdanji podpredsednik kluba DEMOS in predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa),

- razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije (slavnostna govornika: Miran Potrč, predsednik tedanje skupščine, in Tone Jerovšek, predsednik zakonodajno-pravne komisije tedanje skupščine),

- Demosa - koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije (slavnostna govornika: dr. Hubert Požarnik in veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, člana tedanjega predsedstva Demosa).


LOKACIJA: Velika dvorana, Predsedniška palača


Dogodek bo odprt za medije. Vhod in hkrati zbirno mesto je na Gregorčičevi ulici 20 (vhod garaže) ob 13.40, od koder vas bomo pospremili v Veliko dvorano.