Dr. Žiga Turk


Dr. Žiga Turk, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in generalni sekretar Skupine za razmislek o prihodnosti Evropske unije od 2008 - 2010
  "Slovenija 2030" - Evropska razsežnost slovenske prihodnosti.

   1. posnetek

   2. posnetek

   3. posnetek