Dr. Peter Jambrek


Dr. Peter Jambrek, redni profesor na Fakulteti za državne in evropske študije;
    O prihodnosti Evropske unije in Slovenije v njej

    1. posnetek

    2. posnetek