Čebelarska zveza Slovenije

Srebrni red za zasluge, vročitev 5. decembra 2014

Srebrni red za zasluge
za izjemen prispevek pri ohranjanju in razvoju čebelarstva na Slovenskem ob 140-letnici delovanja


Srebrni red za zasluge je predsednik republike Borut Pahor vročil Čebelarski zvezi Slovenije 5. decembra 2014 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik republike Borut Pahor je vročil srebrni red za zasluge Čebelarski zvezi Slovenije ob140. obletnici njihovega delovanja - za izjemen prispevek pri ohranjanju in razvoju čebelarstva na Slovenskem.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Utemeljitev:

Čebelarska zveza Slovenije je neprofitna strokovna organizacija, ki so jo čebelarska društva ustanovila že davnega 1873. leta in ki vse odtlej služi uresničevanju njihovih skupnih interesov. Danes je v zvezo vključenih skoraj 10.000 čebelarjev iz vse Slovenije, ki so organizirani v 205 dobro delujočih društev in 15 regijskih zvez. Slovenski čebelarji s svojim zavzetim prostovoljnim društvenim delom skrbijo za strokovni razvoj čebelarstva kot tradicionalne slovenske kmetijske dejavnosti, hkrati pa postajajo tudi vedno bolj spoštovani varuhi slovenske naravne in kulturne dediščine.

Čebelarska zveza je v zadnjih letih sprejela vrsto usmeritev in dokumentov, ki pričajo o visokih ambicijah in inovativnosti na vseh področjih njenega delovanja. Razvila je cel niz dejavnosti, ki čebelarstvo postavljajo na novo kakovostno raven.

Zelo dejavna je na področju izobraževanja. Sprejela je posebno strategijo in programe, tudi za e-šolo, ter pripravila enoten učni načrt za krožke po slovenskih šolah. V njih se pod vodstvom prizadevnih mentorjev čebelarstva uči že 1400 učencev in dijakov v 110 društvih. Čebelarji so šole opremili z didaktično opremo, izdali prenovljen učbenik in delovni zvezek, s pomočjo Sklada za ohranitev kranjske čebele pa postavili tudi šolske čebelnjake. Prvi na svetu so začeli učiti čebelarjenja osebe z motnjami v razvoju.

Svoje člane izobražujejo z izdajo strokovne literature in v svojem glasilu, Slovenskem čebelarju, ki nepretrgoma izhaja že 116 let. Niti dve svetovni vojni nista preprečili njegovega izhajanja. Zelo priljubljene so tudi čebelarsko-sadjarske učne poti, ki postajajo pomemben del slovenske turistične ponudbe.

Še posebej skrbna je Čebelarska zveza pri zaščiti avtohtone kranjske čebele ter pri zagotavljanju strokovnega izpopolnjevanja za zdravstveno varstvo čebel, pa tudi za kakovost čebeljih pridelkov. V ta namen je sprejela standarde za čebelarskega mojstra in pridobila certifikat EU za slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. V pomoč čebelarjem deluje opazovalno-napovedovalna služba za medenje. Zveza je tudi pobudnica že več let trajajoče organizirane akcije sajenja medovitih rastlin v parkih, na vrtovih in poljih.

Čebelarska zveza Slovenije se hkrati s svojim znanjem in pobudami uveljavlja tudi mednarodno kot dejavna članica svetovne čebelarske organizacije APIMONDIA ter čebelarskih zvez slovanskih držav APISLAVIA.