SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor je gostil okroglo mizo "Zagotovljene pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in njihovo uresničevanje"

Ljubljana, 10. 6. 2015 | sporočila za javnost

Predsednik Pahor je gostil okroglo mizo "Zagotovljene pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in njihovo uresničevanje", ki je bila organizirana na pobudo obeh poslancev poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti.Okrogla miza je bila organizirana na pobudo obeh poslancev poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti , ki sta svoji uvodni misli predstavila tudi v svojem materinem jeziku. Poslanec Roberto Battelli se je predsedniku republike Borutu Pahorju zahvalil za organizacijo tega pomembnega dogodka, ki mu prav to, da je pod okriljem predsednika republike, daje poseben pomen in težo."Namen današnjega posveta ni v vprašanju, katere pravice je potrebno zagotoviti avtohtonima narodnima skupnostima, temveč v dolgotrajnem in razširjenem neuresničevanju, ignoriranju iz same ustave izhajajočih norm, ki urejajo pravice in položaj avtohtonih narodnih skupnosti v družbi", je bil jasen poslanec italijanske narodne skupnosti in hkrati predsednik Komisije Državnega zbora RS za narodni skupnosti Battelli.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je gostil okroglo mizo "Zagotovljene pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in njihovo uresničevanje"
Foto: Daniel Novakovič/STA

Dr. Laszlo Göncz, poslanec madžarske narodne skupnosti je opozoril, da narodne manjšine potrebujejo prijetno in naklonjeno večinsko okolje, da v kulturno-jezikovnem smislu preživijo. Ob tem je spomnil, da je v Sloveniji to v zadnjih desetletjih formalno zagotovljeno na visokem nivoju, "vendar je žal potrebno sočasno ugotoviti, da je bilo na izvedbenem področju, torej pri uveljavljanju ustavnih in zakonskih določb, precej manj oz. dokaj malo uspeha. Dejansko stanje se ni niti objektivno ugotavljalo". Kljub temu je bilo po njegovem mnenju v okviru narodnih skupnosti v zadnjih desetletjih ustvarjeno veliko dosežkov na področju kulture, informiranja, literarne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti, in to v veliki meri s finančno podporo Slovenije. Zahvalil se je predsedniku Pahorju za pripravljenost, da ozavešča družbo o obravnavani temi, "saj to nedvomno veliko prispeva k vzajemnemu spoštovanju drugačnosti ter ustvarjanju prijaznejšega okolja na področju uresničevanja pravic avtohtonih narodnih skupnosti", je svojo misel zaključil poslanec dr. Göncz.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je gostil okroglo mizo "Zagotovljene pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in njihovo uresničevanje"
Foto: Daniel Novakovič/STA

V razpravi so sodelovali predstavniki obeh narodnostnih manjšin s področja politike, znanosti in kulture ter predstavniki posameznih državnih in vladnih institucij, ki v praksi skrbijo za izvajanje zapisanega. Prisotni so se strinjali, da Slovenija sodi v evropskem merilu v sam vrh uveljavljanja visokih demokratičnih standardov pri sistemskih rešitvah zagotavljanja pravic avtohtonih narodnih skupnosti, vendar v zadnjem času skupaj ugotavljamo, da se zapisane pravice v vsakodnevnem življenju ne izvajajo v celoti, njihovo uresničevanje celo nazaduje, pa tudi nadzor nad tem je nezadosten. Ključni problemi so predvsem zanemarljivo uveljavljanje jezikov narodnosti na narodnostno mešanih območjih in nezadosten obseg izobraževanja, predvsem za potrebe izvajanja pravic obeh skupnosti. Med temeljne vzroke za tako stanje pa so navzoči uvrstili predvsem pomanjkanje učenja in uveljavljanja vrednot multikulturnosti, spoštovanja različnosti in strpnosti v Sloveniji nasploh. Zato so takšne pogovore, kot je bil današnji, ocenili kot izjemno pomembne za ozaveščanje širše slovenske javnosti, da na tem področju problemi obstajajo in da moramo za njihovo resnično odpravljanje očitno najprej doseči neke vrste miselno prenovo. Avtohtoni narodni skupnosti predstavljata namreč obogatitev tako območja, kjer živijo njuni pripadniki kot celotne države. Strpnost, medsebojno razumevanje in sožitje bivanja, spoštovanje razlik in posebna skrb večine za pravice manjšin kot civilizacijski dosežek so vrednote, ki niso dane enkrat za vselej. Zanje si je potrebno nenehno prizadevati.

Udeleženci so tudi pozdravili pripravo Načrta ukrepov vlade RS za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 s predlogom, da se z njim seznani vsa zainteresirana javnost takoj, ko bo to mogoče.


Seznam udeležencev in vabilo na dogodek.
seznam_okrogla miza_10.6.pdf