Uroš Razpet


Uroš Razpet, župan Občine Ruše
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek