Dr. Žiga Turk


Dr. Žiga Turk, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani;
    O prihodnosti Evropske unije in Slovenije v njej

    1. posnetek

    2. posnetek