Franc Rokavec


Franc Rokavec, župan Občine Litija
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

    1. posnetek

    2. posnetek