Marko Mravlja


Marko Mravlja, župan Občine Naklo
    Pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije