Dr. Griša Močnik


Dr. Griša Močnik, fizik, direktor in vodja raziskav v podjetju Aerosol, ki je največji proizvajalec merilnikov črnega ogljika (Aethalometrov) na svetu

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek

3. posnetek